bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Strona główna

Siedziba Spółki:
16 - 400 Suwałki
ul. Noniewicza 49
tel./fax (+48 87) 565 22 17, 565 24 49
e-mail: ssse@ssse.com.pl
www.ssse.com.pl

Biuro w Ełku
ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
e-mail: elk@ssse.com.pl, fax (+48 87) 610 33 53
www.ssse.com.pl

Internetowy System Biuletynu Informacji Publicznej Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. realizowany jest na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 10 poz. 68).

Aktualności

Ogłoszenie o Przetargu 1/2021 nieruchomości położonej w Suwałkach, o powierzchni łącznej 2,1563 ha

07.05.2021

 07.05.2021 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu nr 1/2021 mającego na celu sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., położonej w Suwałkach, o powierzchni łącznej 2,1563 ha, składająca się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 32806/8 oraz 32806/9.}

Ogłoszenie o Przetargu 4/2020 nieruchomości położonej w Ełku o pow.1,555 ha

21.09.2020

 21.09.2020 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu nr 4/2020 mającego na celu sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., położonej w Ełku, o numerze geodezyjnym 2764/5 o powierzchni 1,1555 ha

Ogłoszenie o przetargu 3/2020 na sprzedaż nieruchomości położonej w Ełku, o pow. 1.5817 ha

21.09.2020

 21.09.2020 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu nr 3/2020 mającego na celu sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., położonej w Ełku o numerze geodezyjnym 2764/6 o powierzchni 1,5817 ha

Ogłoszenie o przetargu nr 2 /2020 na sprzedaż nieruchomość o pow. łącznej 2.0974 ha, położona w Podstrefie Ełk, własność SSSE S.A.

17.08.2020

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu nr 2/2020 mającego na celu sprzedaż nieruchomości gruntowej o łącznej pow. 2,0974 ha składającej się z działek o numerach geodezyjnych: 2760/11 o pow. 0,5165 ha, 2760/12 o pow. 0,8628 ha, 2760/13 o pow. 0,7181 ha stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., położonej w Ełku.  Opublikował: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
Publikacja dnia: 23.04.2021
Podpisał: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
Dokument z dnia: 02.08.2013
Dokument oglądany razy: 41 002