Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (PKD 84.13.Z),
2. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
3. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
4. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
5. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
6. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
7. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
8. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
9. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
10. Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
11. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
12. Reklama (PKD 73.1),
13. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
14. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),
15. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z),
16. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
17. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
18. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
19. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
20. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
21. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z).
22. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).
23. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z).
24. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z).
25. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z).
26. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z).
27. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z).Opublikował: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
Publikacja dnia: 23.11.2015
Podpisał: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
Dokument z dnia: 02.08.2013
Dokument oglądany razy: 3 258