bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 01.08.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Struktura organizacyjna

Skład Zarządu SSSE S.A. :
Prezes Zarządu:
• Leszek Dec
Wiceprezes Zarządu:
• Wojciech Kierwajtys
Wiceprezes Zarządu:
• Jan Stanisław Kap

Skład Rady Nadzorczej SSSE S.A. :
Przewodniczący Rady Nadzorczej:
• Szczepan Barczewski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:
• Jerzy Gąsiewski
Członek Rady Nadzorczej
• Marzenna Aleksandra Karpińska
Członek Rady Nadzorczej
• Bartosz Skwara
Członek Rady Nadzorczej
• Anna Stackiewicz

AKCJONARIAT
Akcjonariuszami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. są: Skarb Państwa oraz samorządy miast, na terenie których położone są pierwsze Podstrefy SSSE - Gmina Miasto Ełk, Gmina Miasto Gołdap, Gmina Miasto Suwałki.

Akcjonariusze (% udział w kapitale)
• Skarb Państwa – 40,46%
• Gmina Miasta Ełk – 32,55%
• Gmina Miasta Gołdap – 14,62%
• Gmina Miasta Suwałki – 12,37%

Status prawny
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044260

NIP: 844-14-43-481.
REGON 790254065.
Kapitał zakładowy wpłacony całkowicie w wysokości 19.967.900 zł.Opublikował: sm32
Publikacja dnia: 01.08.2018
Podpisał: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
Dokument z dnia: 02.08.2013
Dokument oglądany razy: 3 559