Tereny inwestycyjne Podstrefy Hajnówka

Podstrefa Hajnówka

 

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Podstrefie Hajnówka dysponuje aktualnie terenami inwestycyjnymi o powierzchni 0,5135 ha. Lokalizacja Hajnówka , ul. 11 Listopada. W rejonie położenia nieruchomości, w odległości ok. 6 m od jej granicy, występuje pełne uzbrojenie dostępne na terenie miasta Hajnówka – sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i cieplna.  Dojazd do nieruchomości zapewnia ul. 11 Listopada.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka przyjętym Uchwałą Nr XXXVIII/295/14/ Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2014.3103), teren przeznaczony jest pod zabudowę przemysłowo – usługową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Właścielem terenów inwestycyjnych objętych preferencjami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest Miasto Hajnówka.

Powierzchnia Podstrefy Hajnówka:
• 3,1409 ha
Ilość firm:
• 1
Zatrudnienie:
• 
Poniesione nakłady inwestycyjne:
• 438 tyś zł
Wolne tereny:
• 0,5135 ha

 

Działki na sprzedaż