TERENY INWESTYCYJNE

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Podstrefy

Podstrefa Suwałki

Suwałki
Drugie co do wielkości miasto w województwie podlaskim (70 tys. mieszkańców), w północno-wschodniej Polsce. Dzięki SSSE S. A. i włodarzom miasta, którzy sprzyjają inwestorom, to dziś prężnie rozwijający się ośrodek gospodarczy, ekonomiczny i kulturalny. Swoją siedzibę mają tu tak znane marki jak m.in. Aspi, Malow, Recman, Padma, czy Salag, zaś wielu innych, polskich i europejskich liderów przemysłowych branż zdecydowało się tu inwestować w zakłady produkcyjne. Stały dopływ wykwalifikowanej kadry zapewnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, kształcąca na kierunkach technicznych oraz Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska o profilu administracyjno-humanistycznym. Zaplecze zawodowe zapewniają szkoły średnie, które dostosowują swój profil edukacyjny do potrzeb inwestorów. Suwałki to także ważny szlak transportowy. W Suwałkach krzyżują się drogi krajowe i wojewódzkie: droga krajowa nr 8, będąca częścią międzynarodowej trasy E 67, droga wojewódzka nr 655,droga wojewódzka nr 652, prowadząca do Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej oraz droga wojewódzka nr 653, prowadząca w kierunku wschodnim do Sejn, Wigierskiego Parku Narodowego i Ogrodnik, a na zachód do Olecka, Ełku i Olsztyna.
Najbliżsi sąsiedzi zagraniczni to:
Litwa: przejście graniczne w Budzisku – 28 km od Suwałk, dla samochodów osobowych także w Ogrodnikach – 43 km od Suwałk oraz kolejowe w Trakiszkach – 33 km od Suwałk;
Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej: przejście graniczne osobowe w Gołdapi – 68 km od Suwałk;
Białoruś: przejście graniczne towarowo-osobowe i kolejowe w Kuźnicy Białostockiej – 125 km od Suwałk.
Najbliższe lotnisko znajduje się w Kownie (zaledwie 107 km od Suwałk).

Podstrefa Suwałki
Nowoczesna dzielnica przemysłowa miasta, zlokalizowana na jego obrzeżach, zajmuje obecnie powierzchnię 179,3020 ha. Istotnym atutem jest droga krajowa nr 8 - przyszła Via Baltica, przy której usytuowano industrialną część miasta objętą Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Wewnętrzną komunikację w Strefie zapewnia sieć nowych dróg asfaltowych, zaprojektowana z myślą o ruchu ciężkich pojazdów. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego grunty Podstrefy Suwałki przeznaczone są pod zabudowę przemysłowo-składową. Pełną infrastrukturę techniczną Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wykonała ze środków własnych. Bliskość Głównego Punktu Zasilania, umożliwia dostęp do energii elektrycznej o mocy do 30 MW

Oferta inwestycyjna w Podstrefie Suwałki

http://www.ssse.com.pl/oferta/oferta-inwestycyjna/podstrefa-suwalki.html

Podstrefa Ełk

Ełk
Liczy prawie 60 tys. mieszkańców jest trzecim co do wielkości  miastem w województwie warmińsko-mazurskim i jednym z najdynamiczniej rozwijających się ośrodków przemysłowych tego regionu. Budowa mostu energetycznego Polska - Litwa wzmacnia jego korzystny trend rozwojowy.
W Ełku przecinają się połączenia drogowe i kolejowe, łączące Europę Zachodnią i Południową z krajami bałtyckimi. To miasto o dużych tradycjach przemysłowych. W mieście mają swoje filie trzy wyższe uczelnie. Funkcjonują tu również szkoły językowe, szkoły średnie i zawodowe, czyniąc Ełk wiodącym ośrodkiem edukacji młodzieży w regionie, co pozwala inwestorom na rekrutację wysokokwalifikowanej kadry pracowniczej. Możliwości wykorzystania walorów gospodarczych i atrakcyjność turystyczna miasta tworzą spójny wizerunek, dynamicznie rozwijającego się ośrodka.

 

Podstrefa Ełk
To nowoczesna, zbudowana od podstaw dzielnica przemysłowa, oferująca inwestorom specjalnie przygotowane tereny pod inwestycje produkcyjne lub usługowe. Grunty oferowane inwestorom są w pełni przygotowane do przeprowadzenia szybkiego procesu inwestycyjnego. Każda działka ma dostęp do asfaltowej drogi i wyposażona jest w pełną infrastrukturę techniczną. GPZ zapewnia możliwość dostatecznego poboru energii elektrycznej. Podstrefa Ełk zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 16 i 65, czteropasmowej obwodnicy miejskiej i zelektryfikowanego węzła kolejowego z zespołem bocznic przeładunkowych. Działa tu placówka Urzędu Celnego, oraz liczne firmy spedycyjne. Inwestorzy w Podstrefie Ełk reprezentują kapitał: polski, niemiecki, szwajcarski, austriacki. Przedsiębiorcy mogą liczyć na życzliwe wsparcie samorządu lokalnego. Władze miasta skracają procedury administracyjne do minimum, oferują również ulgę w podatku od nieruchomości.Obecnie Podstrefa Ełk zajmuje 127,40 ha powierzchni.

Oferta inwestycyjna w Podstrefie Ełk

http://www.ssse.com.pl/oferta/oferta-inwestycyjna/podstrefa-elk.html

Podstrefa Gołdap

Gołdap
Miasto liczące około 14 tys. mieszkańców, położone w północno-wschodniej części Polski w pobliżu granicy z Rosją. Gołdap jest ośrodkiem turystyczno wypoczynkowym. W oparciu o badania powietrza, niepowtarzalne walory klimatyczne oraz zasoby borowiny, utworzono tutaj, jedyne w województwie warmińsko-mazurskim uzdrowisko o profilu leczniczym.
Miasto Gołdap sąsiaduje z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Ostatni etap rozbudowy przejścia granicznego Gołdap-Gusiew przyczyni się wydatnie do ożywienia wymiany towarowej i ruchu osobowego realizowanego przez ten punkt. Władze miasta Gołdap, życzliwie wspierają różnorodne przejawy lokalnej aktywności gospodarczej. Są również otwarte na inwestycje spoza regionu oraz kontakty z zagranicą.

 

Podstrefa Gołdap
Zajmuje obszar ponad 57 ha, położony w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia granicznego z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Jest to całodobowe przejście drogowe towarowo-osobowe. Do terenów podstrefy prowadzi droga krajowa nr 65, która łączy się z obwodnicą Gołdapi.

Obecnie Zarząd SSSE S.A. prowadzi rozmowy na temat rozszerzenia Podstrefy, poniewaź powierzchnia podstrefy została już sprzedana inwestorom. Przedsiębiorcy na terenie Podstrefy Gołdap prowadzą różnorodną produkcję od suchych zapraw tynkowych, mebli i wyrobów metalowych, do kopert, opakowań z tektury i sprzętu pływającego. Wśród nich są przedsiębiorcy z kapitałem polskim (z branży metalowej, papierniczej i budowlanej) oraz zagranicznym, w tym producent jachtów.

Szczegóły

Podstrefa Augustów

Augustów 
 Augustów - miasto otoczone dziewięcioma jeziorami i rozległą Puszczą Augustowską zajmuje 80,90 km2 powierzchni. Jest stolicą powiatu augustowskiego, leżącą w północno-wschodniej części województwa podlaskiego.
Transgraniczne położenie Augustowa w bliskiej odległości od Litwy czy Białorusi daje ogromne możliwości do rozwoju gospodarczego w ramach transnarodowej współpracy.
Augustów leży przy skrzyżowaniu dróg krajowych:
- DK 61 w kierunku Warszawy,
- DK 16 w kierunku Olsztyna,
- DK 16 w kierunku Ogrodnik,
- DK 8 w kierunku Białegostoku.
Od 2020 roku Augustów będzie skomunikowany z drogą ekspresową E67 Via Baltica łączącą Warszawę z Tallinem.
    Miasto liczy ponad 30 tysięcy mieszkańców. Przeważającymi branżami gospodarki miasta są: przemysł szkutniczy, przemysł wyrobów tytoniowych i przemysł drzewny. Działają tutaj również duże zakłady produkcyjne m.in. producent maszyn rolniczych czy wytwórnia wody mineralnej.
Miasto Augustów zapewnia inwestorowi wsparcie w negocjacjach dotyczących otwierania nowych kierunków kształcenia zawodowego w augustowskich szkołach zawodowych i technicznych. Oferowane obecnie kierunki edukacji zawodowej to głównie kierunki techniczne z dziedziny mechaniki, elektromechaniki, budownictwa, informatyki, obsługi turystycznej, gastronomii i hotelarstwa.
Podstrefa Augustów
Teren objęty granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej składa się z czterech niezabudowanych działek o łącznej powierzchni 13,3848 ha. Podstrefa Augustów położona jest w południowo-zachodniej części miasta, pomiędzy drogami krajowymi DK 61 (kierunek: Warszawa) a DK 8 (kierunek: Białystok), zaś od 2020 r. zostanie skomunikowana poprzez węzeł Raczki (oddalony o 20 km) z międzynarodową drogą ekspresową E67. Tereny inwestycyjne sa uzbrojone w infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa działki inwestycyjne są przeznaczone pod tereny przemysłowo-składowe, w tym zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy hurtowe, przedsiębiorstwa budowlane, inne bazy i zaplecza.
Augustów sprzyja inwestorom proponując szereg zwolnień podatkowych w ramach udzielania pomocy de minimis, m.in. zwolnienie od podatku od nieruchomości dla nowo uruchomionej działalności oraz zwolnienie od podatku od nieruchomości dla nowo wybudowanych nieruchomości.
Augustów inwestorom oferuje współpracę z firmami pośredniczącymi na rynku pracy, wspierając przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu pracowników o najodpowiedniejszych kwalifikacjach.
 
Oferta inwestycyjna Podstrefy Augustów  
 
 

Podstrefa Białystok

Białystok
Miasto liczące ok. 300 000 mieszkańców jest największym miastem północno-wschodniej Polski i stolicą województwa podlaskiego. Zajmuje obszar 102 km², pełniąc funkcję administracyjnego, naukowego i kulturalnego centrum regionu.
Położenie Białegostoku w regionie przygranicznym Unii Europejskiej oraz bliskość wschodniej granicy państwa sprzyjają rozwojowi gospodarczemu i społecznemu miasta.
Białystok stanowi ważny węzeł drogowy i kolejowy. Przez miasto przebiega międzynarodowa drogowa trasa europejska E67, pokrywająca się na terenie kraju z drogą krajową S 8, łączącą kraje Europy Środkowej ze Skandynawią.
Na terenie Białegostoku zarejestrowanych jest ok. 30 000 podmiotów gospodarczych. Wiodącymi branżami gospodarki miasta są: przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł elektrotechniczny, budownictwo ogólne i specjalistyczne, przetwórstwo tworzyw sztucznych, przemysł drzewny, produkcja wyrobów spirytusowych i przemysł tekstylny. Białystok jest nowoczesnym, ponadregionalnym centrum akademickim i naukowym. Na 20 uczelniach kształci się ok. 45 tys. studentów. Każdego roku wśród absolwentów białostockich uczelni wyższych 30% stanowią studenci uniwersytetów, 31% - studenci wyższych szkół technicznych, 18% - wyższych szkół ekonomicznych. Pozostałą grupę absolwentów stanowią studenci akademii medycznych i wyższych szkół zawodowych.

Podstrefa Białystok obejmuje obecnie tereny o łącznej powierzchni 94,28 ha. Tereny Podstrefy Białystok SSSE zlokalizowane są w południowo-wschodniej części miasta w obrębie 21 - Dojlidy i 22 – Krywlany, rejon ulic: K. Ciołkowskiego, A. Mickiewicza, J. Kuronia, F. Karpińskiego, Myśliwskiej, Solnickiej, Św. Proroka Eliasza i Ks. St. Suchowolca. Tereny inwestycyjne, położone w obrębie 21- Dojlidy, uzbrojone zostały w infrastrukturę techniczną i drogową w ramach projektów: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic” oraz w ramach projektu realizowanego przez Miasto Białystok pn. „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny”. Oba projekty były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Tereny inwestycyjne, położone w obrębie 22- Krywlany, obecnie nie posiadają bezpośredniego dostępu do infrastruktury technicznej i drogowej. W ramach uzbrojenia terenów inwestycyjnych na Krywlanach w Białymstoku planuje się budowę przedłużenia dwóch ulic: J. Kuronia na odcinku od ul. KD-5L do ul. A. Mickiewicza oraz ul. Wiewiórczej na odcinku od ul. Ciołkowskiego do ul. A. Mickiewicza oraz dróg wewnątrz terenu inwestycyjnego wraz z kompleksową budową lub przebudową infrastruktury technicznej. Inwestycja realizowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa).  

Oferta inwestycyjna w Podstrefie Białystok

http://www.ssse.com.pl/oferta/oferta-inwestycyjna/podstrefa-bialystok.html

        

Podstrefa Bielsk Podlaski

Bielsk Podlaski

Na południe od stolicy województwa podlaskiego i rzeki Narew, w pobliżu Puszczy Białowieskiej i na obszarze Zielonych Płuc Polski leży 27-tysięczne, piąte co do wielkości miasto województwa podlaskiego – Bielsk Podlaski. Bielsk Podlaski jest miastem znanym z prężnie działającego sektora gospodarczego. Wiele bielskich firm realizuje się budując silną pozycję na Podlasiu, ale są też takie, które znane są w Europie Zachodniej, Skandynawii, a także Rosji – Moskwie czy w Sankt Petersburgu. Są to głównie fabryki budowy domów, przedsiębiorstwa budowlane i budowy dróg, zakłady przetwórstwa spożywczego: mleka, mięsa, ryb oraz sieci handlowe.W dobie globalizacji wymierne korzyści przynosi współpraca międzynarodowa. Miasto ma podpisane umowy o partnerstwie z samorządami z Unii Europejskiej i Europy Wschodniej.

Podstrefa Bielsk Podlaski obejmuje 5,2989 ha terenów, których właścicielem jest Miasto Bielsk Podlaski. Teren składa się z trzech kompleksów i jest w większości niezabudowany. Położony jest przy drodze wojewódzkiej relacji Bielsk Podlaski-Białowieża i w niewielkiej odległości od dróg krajowych: nr 19 (Białystok-Lublin-Rzeszów) oraz nr 66 biegnącej z kierunku Warszawy do przejścia granicznego z Białorusią w Połowcach. Wyposażony jest m.in. w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz linię oświetlenia ulicznego i nową asfaltową ulicę. Odległość od stacji transformatorowej średniego napięcia wynosi, w zależności od położenia działki, od 130 do 400 metrów. Dwa z trzech kompleksów inwestycyjnych posiadają ogrodzenia przemysłowe.Już w 2008 roku tereny objęte dziś bielską podstrefą SSSE docenili profesjonaliści i zostały one laureatem III edycji ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal”. Certyfikat wystawiła im Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych w konkursie przeprowadzonym pod patronatem ówczesnego Ministerstwa Gospodarki.

Oferta inwestycyjna w Podstrefie Bielsk Podlaski

http://www.ssse.com.pl/oferta/oferta-inwestycyjna/podstrefa-bielsk-podlaski.html

Podstrefa Czyżew

Czyżew   

Gmina Czyżew jest gminą miejsko-wiejską położoną w południowo - zachodniej części województwa podlaskiego w powiecie wysokomazowieckim.  Powierzchnia gminy wynosi 13 043,5 ha (130,4 km2), zamieszkuje ją 6546 osób. Przez teren gminy z północy na południe przebiega droga krajowa Nr 63 łącząca granicę Polski z Rosją od północy i granicę polsko-białoruską do przejścia granicznego Sławatycze - Domaczewo. Drogą tą gmina skomunikowana jest z Zambrowem od północy i Siedlcami od strony południowej. W centrum miasta zaczyna swój bieg droga wojewódzka nr 690 relacji Czyżew – Siemiatycze. W południowej części miasta przebiega linia kolejowa relacji Warszawa-Białystok.

Podstrefa Czyżew          

Gmina Czyżew stawia na inwestycje i dba o inwestorów. Wychodząc im naprzeciw zostały przygotowane atrakcyjne tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni 6,9126 ha. zlokalizowane przy ul. Przemysłowej w Czyżewie, która łączy się z drogą krajową nr 63 oraz drogą wojewódzką nr 690. Nieruchomość stanowi własność gminy i posiada kompleksowe uzbrojenie w zakresie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej. Przez teren kompleksu przebiega sieć energetyczna średniego napięcia 15 kV, a w odległości ok 30 m znajduje się sieć wysokiego napięcia 110 kV. Tereny objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działki, oznaczone symbolem D56Pp, przeznaczone są pod zabudowę produkcyjną, składów, magazynów, usług handlu i inne. Tereny zajęły I miejsce w województwie, a następnie otrzymały tytuł zwycięzcy w Ogólnopolskim konkursie „Grunt na Medal”. W rankingu tygodnika ogólnopolskiego w 2014 rok, Czyżew jako jedyna gmina miejsko – wiejska województwa podlaskiego została uplasowana w gronie 30. gmin w kraju najbardziej przyjaznych inwestorom.

Oferta inwestycyjna w Podstrefie Czyżew

http://www.ssse.com.pl/oferta/oferta-inwestycyjna/podstrefa-czyzew.html

Podstrefa Grajewo

Grajewo
Miasto położone jest w północno-zachodniej części województwa podlaskiego. Stanowi oddzielną jednostkę administracyjną o statusie gminy miejskiej. Gminę Miasto Grajewo zamieszkuje 23 414 osób, co stanowi 1,8% ludności województwa podlaskiego i 44,6% powiatu grajewskiego. Powierzchnia miasta wynosi 19 km2.
Grajewo położone jest w Kotlinie Augustowskiej, na pograniczu wyniesionych obszarów Pojezierza i płaskich terenów Niziny Augustowskiej. W odległości 1,5 km na wschód od miasta płynie rzeka Ełk wpadająca do Biebrzy.

Podstrefa Grajewo
Obszar objęty granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zajmuje powierzchnię  20,24 ha. Znajduja się tu firma  oraz Pfleiderer MDF Sp. z o.o., która stanowi część koncernu Pfleiderer AG. Spółka Pfleiderer Grajewo S.A., specjalizującym się w produkcji materiałów na bazie drewna 
stosowanych w meblarstwie, przemyśle wnętrzarskim i budownictwie. 

Teren inwestycyjny o pow. 9,3 ha jest niezabudowany, płaski, położony w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej. Graniczy z drogą gminną nr 103025B (ul. Proletariacka) oraz z drogą powiatową nr 1810B (ul. Fabryczna). Dostęp do drogi krajowej nr 61 relacji Warszawa–Augustów i do drogi krajowej nr 65 relacji Gołdap –Bobrowniki zapewniają ulice: Braci Świackich, Wiórowa, Elewatorska i Robotnicza przystosowane do ruchu ciężkiego. W odległości ok.15 km przebiegać będzie nowa droga ekspresowa S61 – korytarz transeuropejski -Via Baltica.
Grunt jest w pełni uzbrojony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Koszt budowy wyniósł ponad 3 mln zł.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewa zatwierdzonym Uchwałą Nr 75/XV/99 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 1999 r., z późn. zm. teren oznaczony jest symbolem PP – pod zabudowę przemysłową.

Oferta inwestycyjna w Podstrefie Grajewo

http://www.ssse.com.pl/oferta/oferta-inwestycyjna/podstrefa-grajewo.html

Podstrefa Hajnówka

Hajnówka

Miasto Hajnówka zajmuje powierzchnię 2127 ha i liczy około 22 000 mieszkańców. Jest siedzibą władz powiatu hajnowskiego. Miasto jest położone na Równinie Bielskiej, na zachodnim krańcu Puszczy Białowieskiej. Ze względu na swoje położenie niedaleko Białowieży i puszczy nazywane jest „bramą do Puszczy Białowieskiej”.

Głównym atutem miasta jest jego bliskie sąsiedztwo z Białorusią, które stanowi perspektywę rozwoju współpracy gospodarczej. Zmodernizowane przejście graniczne w Połowcach połączone jest z Hajnówką nową siecią dróg. W niedalekiej odległości zlokalizowane jest towarowe przejście graniczne w Siemianówce. Technikum im. Tadeusza Kościuszki przygotowuje do pracy uczniów m.in.
w zawodach: technik budownictwa, ekonomista, informatyk, mechanik, technologii drewna, czy też żywienia i usług gastronomicznych. Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej kształci studentów głównie na kierunku leśnictwo. Również Hajnowskie Centrum Kształcenia Zawodowego proponuje szeroką ofertę szkoleniową, dostosowaną do potrzeb przyszłych inwestorów.Potencjał gospodarczy miasta stale rośnie, niedługo pojawią się nowe inwestycje, takie jak: Galeria Hajnówka, Centrum Handlowe PSS Społem oraz Centrum Naukowo-Badawcze Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej.

Podstrefa Hajnówka
Teren niezabudowany, składający się z 2 kompleksów, o pow. łącznej 3,14 ha, objęty granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położony jest przy drodze powiatowej nr P2326B – ul. 11 Listopada, łączącej się z drogą powiatową nr P2329B – ul. Stefana Batorego.
W pasie ul. 11 Listopada znajdują się sieci: kanalizacji deszczowej, wodociągowej i sanitarnej. Przez teren przechodzi sieć centralnego ogrzewania, najbliższy transformator sieci energetycznej znajduje się na rogu ul. 11 Listopada i Stefana Batorego w odległości 90 m od działki 1056/135 i 160 m od działki 1056/139. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka , teren przeznaczony jest pod zabudowę przemysłowo-produkcyjną.

Oferta inwestycyjna w Podstrefie Hajnówka

http://www.ssse.com.pl/oferta/oferta-inwestycyjna/podstrefa-hajnowka.html

Podstrefa Łomża

Łomża
Miasto Łomża jest trzecim co do wielkości miastem województwa podlaskiego. Zajmuje powierzchnię 3 271 ha i liczy prawie 63.000 mieszkańców. Lokalizacja miasta stwarza doskonałe warunki dla potencjalnych inwestorów. Łomża usytuowana jest w odległości około 140 km zarówno od stolicy kraju od Warszawy, jak i wschodnich przejść granicznych. Przez miasto zatwierdzono przebieg transeuropejskiego korytarza transportowego Via Baltica. Położenie Łomży sprzyja rozwojowi przemysłu nieuciążliwego ekologicznie: spożywczego, browarnictwa, drzewnego, meblowego, budowlanego, elektroniki, turystyki i agroturystyki. W samej Łomży zlokalizowany jest jeden z największych w Polsce zakładów produkcji skrobi ziemniaczanej oraz browar, znanej w kraju i za granicą. W pobliżu usytuowane są największe spółdzielnie mleczarskie w Polsce.
Miasto jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem akademickim. Istniejące uczelnie wyższe kształcą wykwalifikowaną kadrę w kierunkach technicznych czy związanych z sektorem spożywczym. Szkoły średnie  przygotowują zaplecze zawodowe, dostosowując swój profil edukacyjny do potrzeb inwestorów.
Władze Miasta Łomża tworzą doskonałe warunki do inwestowania w mieście poprzez uzbrajanie terenów inwestycyjnych, działanie w strukturach Urzędu Miejskiego w Łomży - Centrum Obsługi Inwestora, stworzenie systemu ulg i zachęt dla potencjalnych inwestorów.

 

Podstrefa Łomża
Tereny należące do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej skadają się z dwóch kompleksów.

Kompleks 1 o powierzchni 2,4776 ha graniczy z drogą gminną nr 10173B i oddalony jest od drogi krajowej nr 61 relacji Ostrołęka – Warszawa o ok. 200 m, a od drogi krajowej nr 63 prowadzącej do wschodniej granicy Polski o ok. 1,5 km. W odległości około 1,5 km przebiegać będzie nowa droga ekspresowa S61 – korytarz transeuropejski – Via Baltica.
Teren został wyposażony w niezbędną infrastrukturę techniczną, tj.: kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe, oświetlenie uliczne, linię światłowodową. 
Kompleks 2 o powierzchni 5,2108 ha graniczy z drogą powiatową nr 2607B, oddalony jest o ok. 600 m do drogi wojewódzkiej nr 677 relacji Łomża – Ostrów Mazowiecka łączącej się z drogą krajową nr 8, i ok. 1,5 km od drogi krajowej nr 63 prowadzącej do wschodniej granicy Polski. W odległości około 1,5 km przebiegać będzie nowa droga ekspresowa S61 – korytarz transeuropejski – Via Baltica.
W odległości około 300 m od terenu znajduje się Główny Punkt Zasilania oraz sieć energetyczna SN 15 KV i linia telefoniczna operatora Orange. Wzdłuż ul. Spokojnej, przylegającej do terenu, biegnie kanał sanitarny, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa oraz magistralna sieć ciepłownicza. Wzdłuż ul. Akademickiej, również sąsiadującej z terenem, biegnie kolektor sanitarny, wodociągowy, kanał deszczowy i kanalizacji teletechnicznej. Ulica jest wyposażona w oświetlenie drogowe. Sieć gazowa oraz sieć ciepłownicza wybudowana zostanie według zapotrzebowania inwestorów przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  sp. z o.o. w Łomży oraz Mazowiecką Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. w Białymstoku.

Oferta inwestycyjna w Podstrefie Łomża

http://www.ssse.com.pl/oferta/oferta-inwestycyjna/podstrefa-lomza.html

Podstrefa Małkinia Górna

Małkinia Górna
Gmina obejmuje obszar 13 408 ha i zamieszkuje ją około 12 tys. osób. Sama siedziba władz gminnych - Małkinia Górna to blisko 6 tys. mieszkańców. Jest to jedna z największych wsi w Polsce, położona w odległości 100 km od Warszawy. Gmina Małkinia Górna jest gminą o charakterze rolniczo - przemysłowym z wyjątkowymi walorami krajobrazowymi. Na terenie gminy rozwija się rolnictwo, przetwórstwo, przemysł, handel i usługi. Gmina dysponuje dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną w postaci: sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, energetycznych oraz systemem telekomunikacyjnym. Istotne jest, że gmina posiada zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków, nie ma żadnych problemów z utylizacją odpadów stałych, dlatego m.in. atutem gminy jest ekologicznie czyste powietrze oraz jej położenie w obszarze "Zielonych Płuc Polski".

Podstrefa Małkinia      

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje tu obszar o powierzchni 23, 92 ha, gdzie swoją fabrykę posiada firma ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. - światowy lider w produkcji wełny mineralnej, dostawca produktów, systemów i rozwiązań, służących poprawie efektywności energetycznej, akustyki i bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych.

 

Podstrefa Narewka

Narewka

Gmina Narewka położona jest w północno - wschodniej części powiatu. Wschodnia część leży na terytorium Puszczy Białowieskiej, zaś zachodnia wchodzi w skład Puszczy Ladzkiej. Region ten posiada wyjątkowe walory przyrodnicze, prawnie chronionych jest 99,1% jego terytorium. Narewka posiada towarowe przejście graniczne z Białorusią Siemianówka - Świsłocz oraz liczne punkty przeładunkowe. Atutem gminy jest dobrze rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna (hotele, domki kempingowe, schronisko, pola namiotowe, kwatery agroturystyczne) potrzebną do rozwoju tego sektora gospodarki. Ponadto w gminie są warunki do produkcji zdrowej żywności. W sumie w gminie Narewka zarejestrowanych było w 2001 roku 253 podmioty gospodarcze. Większość z nich zajmuje się handlem i usługami.

Podstrefa Narewka
Obszar należący do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, o powierzchni 29,31 ha, składa się z trzech kompleksów, zlokalizowanych obok siebie. Położony jest wzdłuż drogi powiatowej P1644B Tarnopol-Siemianówka, w sąsiedztwie kolejowego przejścia granicznego z Białorusią. W odległości 3,5 km biegnie droga wojewódzka Nr 687 Nowosady-Juszkowy Gród. Do terenu prowadzą również drogi gminne o nawierzchniach żwirowych.
Przez teren biegnie sieć wodociągowa i telekomunikacyjna. Sieć kanalizacyjna znajduje się w odległości 560 m. Napowietrzna linia średniego napięcia usytuowana jest 40 m od terenu, a najbliższa trafostacja w odległości 560 m. Operator sieci energetycznej zapewni niezbędne moce energetyczne. Wójt Gminy Narewka zobowiązał się do wybudowanie nowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Inwestycja będzie współfinansowana środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2016 r.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXII/274/14 Rady Gminy Narewka z dnia 29 sierpnia 2014 r. teren przeznaczony jest pod zabudowę przemysłowo-składowo-usługową oraz drogi dojazdowe.
Oferta inwestycyjna w Podstrefie Narewka

http://www.ssse.com.pl/oferta/oferta-inwestycyjna/podstrefa-narewka.html

Podstrefa Nowogród

Nowogród

Gmina Nowogród położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego, w powiecie łomżyńskim na obszarze Międzyrzecza Łomżyńskiego. Sąsiaduje z gminami Mały Płock, Łomża, Miastkowo i Zbójna. Podstawą gospodarki gminy jest rolnictwo. Dominuje sektor prywatny (82%). Użytki rolne stanowią 68,8% powierzchni gminy i są dość słabej jakości. Grunty orne klasy V-VI stanowią 56.6%. Użytki zielone występują w dnach dolin rzecznych i obniżeniach terenu.

 Podstrefa Nowogród

Grunty, na których powstać mają inwestycje przemysłowe, znajdują się w granicach administracyjnych miasta Nowogród i stanowią powierzchnię 25,99 ha .Dojazd do terenu od strony Łomży zapewnia droga wojewódzka nr 645 i następnie droga powiatowa nr 1912B. Dojazd do terenu od strony drogi krajowej nr 61 z miejscowości Miastkowo drogą wojewódzką nr 648, w granicach Nowogrodu drogą wojewódzką nr 645 i następnie drogą powiatową nr 1912B lub bezpośrednio od miejscowości Chojny drogą powiatową nr 1912B. Drogi posiadają nawierzchnię asfaltową.

 Najbliższa bocznica kolejowa znajduje się w Łomży w odległości 14 km lub w Ostrołęce 30 km. Teren niezabudowany, wymaga uzbrojenia w infrastrukturę techniczną i drogową.   Dostępność mediów: prąd 110 kV – max 150 m, prąd 15 kV – max 100 m, prąd 230 V – w granicach działek, gaz – 14 km, sieć wodociągowa – ok. 200 m, sieć kanalizacji – ok. 300 m.

Oferta inwestycyjna w Podstrefie Nowogród

http://www.ssse.com.pl/oferta/oferta-inwestycyjna/podstrefa-nowogrod.html

Podstrefa Olecko

Olecko

Olecko położone jest we wschodniej części Mazur. Gęsta sieć dróg podnosi atrakcyjność lokalizacji miasta. Krzyżują się tutaj ważne szlaki komunikacyjne prowadzące między innymi do przejść granicznych z Federacją Rosyjską i Litwą. Odległości z Olecka do wybranych miast wynoszą: Giżycko - 56 km, Ełk - 30 km, Suwałki - 35 km, Gołdap - 37 km, Warszawa - 267 km, Białystok - 135 km, Olsztyn - 161 km. Najbliższe drogowe przejście znajduje się w Gołdapi - Obwód Kaliningradzki oraz w Ogrodnikach i Budzisku na granicy z Litwą.
Wszystkie te cechy kwalifikują miasto jako atrakcyjny ośrodek turystyczno-wypoczynkowy oraz miejsce lokalizacji inwestycji o charakterze gospodarczym.

Podstrefa Olecko

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje swymi granicami w Olecku powierzchnię 25,39 ha. 
Grunt zabudowany jest obiektami Zakładu Produkcyjno-Usługowego Prawda sp. z o.o.,producenta drewnianych mebli skrzyniowych i szkieletowych. Nowoczesny, ekologiczny i świetnie zarządzany zakład, dzięki jakości i solidności konsekwentnie buduje swoją pozycję na arenie międzynarodowej .

Podstrefa Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka

Miasto leży w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 8, która w przyszłości ma stać się częścią trasy ekspresowej Via Baltica oraz kilku dróg lokalnych. Położona jest w ważnym węźle dróg o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i regionalnym, ponieważ leży na szlaku handlowym w kierunku przejścia granicznego Ogrodniki. Węzeł ten tworzą drogi przynależne do krajowego, wojewódzkiego i powiatowego układu komunikacyjnego. W mieście zarejestrowanych jest ponad blisko 3000 podmiotów gospodarczych. W większości, które działają w branżach transportu krajowego i międzynarodowego , handlu, przemyśle budowlanym, elektronicznym, przetwórstwie drzewnym.  

Podstrefa Ostrów Mazowiecka
Grunt, objęty granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położony w Ostrowi Mazowieckiej, zajmuje powierzchnię 4,27 ha.
Obecnie działa tu przedsiębiorstwo DYSTRI-FORTE Sp. z o.o., który powiązany jest kapitałowo z Fabrykami Mebli "FORTE" S.A.- jednego z największych europejskich producentów mebli do samodzielnego montażu, które na terenie Ostrowi posiadają nowoczesny zakład produkcyjny. Obecnie przedsiębiorstwoDYSTRI-FORTE Sp. z o.o. jest w trakcie budowy hali magazynowej.

 

Podstrefa Sejny

Sejny

Gmina Sejny położona jest w północnej części Województwa Podlaskiego, na Pojezierzu Sejneńskim. Region leży w dorzeczu Niemna. Na jego terenie funkcjonuje całodobowe przejście graniczne w Ogrodnikach. W regionie znajduje się 36 jezior, sieć strumieni, rzeczek oraz unikalna flora i fauna. Dodatkowym walorem gminy jest duża ilość bogatych w jagody i grzyby lasów. Czyste powietrze i nieskażona przyroda umożliwiają nie tylko czerpanie zysków z turystyki i agroturystyki, ale i rozwój rolnictwa ekologicznego. To gmina typowo rolnicza, gdzie funkcjonuje również drobna działalność gospodarcza, głównie handlowo - usługowa. Zarejestrowanych jest blisko 550 podmiotów gospodarczych.

Podstrefa Sejny
Grunt, objęty granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, o pwierzchni 3,89 ha, składa się z dwóch kompleksów. Położony jest we wschodniej części miasta Sejny przy ul. Marchlewskiego przy drodze wojewódzkiej nr 653 prowadzącej do przejścia granicznego z Litwą (12 km) i z Białorusią (18 km). Wzdłuż ul. Marchlewskiego biegną sieci infrastruktury technicznej. Miasto planuje w ciągu 2 lat uzbroić teren ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020. Planowany koszt zadania to około 6 mln zł .
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/206/97 Rady Miasta w Sejnach z dnia 29 grudnia 1997 r. który nadal obowiązuje oraz Uchwałą Nr III/10/06 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2006 r. teren oznaczony jest jako „projektowane tereny produkcyjno-składowe”.

Oferta inwestycyjna w Podstrefie Sejny

http://www.ssse.com.pl/oferta/oferta-inwestycyjna/podstrefa-sejny.html

Szczegóły

Podstrefa Siemiatycze

Siemiatycze

Powiat Siemiatycki położony jest w północno-wschodniej części Polski, na południu województwa podlaskiego, w środku historycznego Podlasia, na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych łączących południową i północną Polskę (droga krajowa Nr 19 Suwałki - Rzeszów), centrum kraju zaś ze wschodnią granicą państwa. Usytuowanie powiatu w pobliżu granicy z Białorusią, stosunkowo niewielka odległość od Warszawy (130 km), Lublina (150 km) i Białegostoku (100km) sprawiają, że Powiat Siemiatycki wiąże swoją przyszłość z rozwojem gospodarczym.

W celu zdynamizowania rozwoju i przyciągnięcia inwestorów na ternie powiatu w miejscowości Czartajew ( gmina Siemiatycze) została utworzona Podstrefa Suwalskiej SSE na działce o powierzchni około 10 ha (z możliwością powiększenia).

Podstrefa Siemiatycze
Teren niezabudowany, położony przy drodze wojewódzkiej nr 690 Czyżew Osada–Siemiatycze, w odległości 2 km od drogi krajowej nr 19 Białystok–Rzeszów oraz miasta Siemiatycze. Od strony północno-zachodniej grunt graniczy z drogą powiatową nr 1726B o nawierzchni bitumicznej.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze zatwierdzonym Uchwałą Nr XV/106/2000 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 25 października 2000 r., z późn. zm. teren przeznaczony jest pod przemysł, składy, magazyny, usługi, w tym zabudowę biurową, park technologiczny oraz małą elektrownię biometanową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią i pod stacje transformatorowe. Zabudowa mieszkaniowa jest alternatywą w razie nie objęcia gruntów strefą.

Oferta inwestycyjna w Podstrefie Siemiatycze

http://www.ssse.com.pl/oferta/oferta-inwestycyjna/podstrefa-siemiatycze.html

Podstrefa Szczuczyn

 Szczuczyn to czterotysięczne podlaskie miasto położone na styku najważniejszych dróg krajowych 61 i 58, które łączą go bezpośrednio ze stolicą Polski Warszawą i stolicą Warmii i Mazur Olsztynem.

Miasto posiada szereg walorów przyrodniczych, historycznych i kulturalnych, natomiast nowe drogi, infrastruktura techniczna i komunalna, a także wybudowane właśnie tereny inwestycyjne stanowią o atutach tego miejsca.

Podstrefa Szczuczyn

Miasto przygotowało idealne warunki do prowadzenia firmy. Na styku dróg krajowych 61 (Warszawa – Ostrów Mazowiecka – Suwałki) oraz 58 (Pisz – Olsztyn) powstała Strefa aktywności gospodarczej. Na powierzchni 15 hektarów wybudowano drogi, chodniki oraz infrastrukturę kanalizacyjną. Atutem Szczuczyna jest doskonała lokalizacja przy projektowanej międzynarodowej trasie Via Baltica. Do 2020 r. stanie się ona największą arterią komunikacyjną łączącą ten region Polski nie tylko z resztą kraju, ale również sąsiednimi państwami.  Każda z działek jest w pełni przygotowana do potrzeb inwestorów: drogi dojazdowe, o wzmocnionej nawierzchni, bliskość węzła wjazdowego na obwodnicę Szczuczyna, wodociąg, kanalizację sanitarną i deszczową, doprowadzenie prądu. 

Oferta inwestycyjna w Podstrefie Szczuczyn

http://www.ssse.com.pl/oferta/oferta-inwestycyjna/podstrefa-szczuczyn.html

Podstrefa Zabłudów

Zabłudów

Zabłudów to malownicze miasteczko położone we wschodniej części województwa podlaskiego na obszarze tzw. Zielonych Płuc Polski.

Gmina Zabłudów leży w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Białegostoku. Przez jej obszar przebiegają drogi: krajowa Nr 19 Białystok – Lublin i wojewódzka Nr 685 – Białystok – Hajnówka. Ponadto gminę przecina gęsta sieć utwardzonych dróg powiatowych oraz drogi gminne. Zabłudów jest gminą o charakterze rolniczym, posiada jedne z lepszych w województwie podlaskim rolnicze przestrzenie produkcyjne. Sprzyja to rozwojowi hodowli bydła mlecznego, trzody chlewnej, drobiu oraz produkcji roślinnej, głównie zbóż. 

Podstrefa Zabłudów

Obszar objęty granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy ekonomicznej o pow. 12,99 ha leży w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Białegostoku. 

Grunt zabudowany jest obiektami zakładu SaMASZ Sp. z o.o, największego polskiego i jednego z czołowych europejskich producentów maszyn rolniczych i komunalnych oraz pługów do odśnieżania, który obecnie realizuje nowy projekt inwestycyjny.

Czarna Białostocka

Oferowana nieruchomość położona jest w mieście Czarna Białostocka w województwie podlaskim.

Nieruchomość zabudowana jest budynkami o charakterze produkcyjno-magazynowym o łącznej powierzchni 4397 m2, z czego 688 m2 stanowi obiekt biurowo-socjalny, a 3709 m2 stanowią powierzchnie przemysłowe. Wysokość obiektów przemysłowych – 3,7 m i 6 metrów.
Część obiektów (o pow.3200 m2) jest po kapitalnym remoncie i termomodernizacji w 2018 roku. (Specyfikacja głównych prac remontowo-modernizacyjnych – do pobrania)
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego istnieje możliwość rozbudowy nieruchomości o dodatkową powierzchnię 8700 m2.

Odległości:
Białystok – 15 km (300 tyś. mieszkańców)
Sokółka – 20 km (19 tyś mieszkańców)
Warszawa – 220 km
Przejście graniczne z Białorusią w Kuźnicy – 35 km.
Przejście graniczne z Litwą w Budzisku – 140 km.
Przejście graniczne z Ukrainą w Dorohusku – 310 km
Kolejowy terminal przeładunkowo/rozładunkowy w Sokółce – 20 km (do terminalu wchodzą szeroki tory w standardzie krajów wschodnich Rosja, Białoruś, Ukraina, Litwa, Łotwa itp.)

Oferta inwestycyjna w Czarnej Białostockiej 

http://www.ssse.com.pl/oferta/oferta-inwestycyjna/czarna-bialostocka.html 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść