Wydarzenia

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Ważne spotkanie w Suwałkach

Przedstawiciele   Departamentu EFS, uczelni wyższych , Centrum Edukacji Nauczycieli,  białostockiego obszaru funkcjonalnego, przedsiębiorcy  spotkali  się dziś w siedzibie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. aby wypracować mapę kompetencji dla szkolnictwa zawodowego. – Należy postawić na rozwój gospodarczy regionu i stworzyć ośrodki specjalizujące się w danej branży – powiedział Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Zespół ds. opracowywania programu rozwoju kompetencji zawodowych w woj. podlaskim został powołany prze zarząd województwa wiosną 2015 r. Na jego czele stoi wicemarszałek Bogdan Dyjuk. Latem zespół odbył wizytę studyjną na Dolnym Śląsku, gdzie zapoznał się z rozwiązaniami dedykowanymi dla kształcenia zawodowego a w tej części kraju. Następnie odwiedził podlaskie przedsiębiorstwa  m.in. Danwood w Bielsku Podlaskim. Dziś przyjechał na Suwalszczyznę.

- Zespół, w skład którego wchodzi także przedstawiciel strefy ekonomicznej, ma za zadanie przeprowadzenie analiz stanu bieżącego i przedstawić rozwiązania pobudzenia szkolnictwa zawodowego, tak aby jak najlepiej wykorzystać  fundusze z nowej perspektywy. By stworzyć zaplecze dla kształcenia zawodowego adekwatne do potrzeb gospodarczych – powiedział gospodarz spotkania, Robert Żyliński, prezes SSSE S.A.

Przed południem dwunastoosobowy zespół odwiedził Augustowskie Centrum Edukacyjne. Odwiedził też suwalskiego producenta szaf metalowych, firmę Malow. W spotkaniu uczestniczyli również przedsiębiorcy, którzy opowiadali o swoich doświadczeniach związanych ze współpracą ze szkołami. Następnie w siedzibie suwalskiej strefy ekonomicznej zebrał się, aby poznać doświadczenia w zakresie współpracy szkół z przedsiębiorcami.  

- Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Park Naukowo-Technologiczny i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa to główne filary rozwoju  wzmocnienia gospodarki Suwałk – powiedział prezydent Suwałk, jednocześnie zauważył problem z konkurowaniem szkół kształcących zawodowo. – Dziś w ramach rywalizacji o ucznia publiczne szkoły powielają kierunki. Moim zdaniem to niedopuszczalne. Dlatego należy tak sprofilować szkoły aby nie dochodziło do takich praktyk. W Suwałkach trwają już pracę nad w pewnym sensie sprofilowaniem szkolnictwa w mieście w konkretnych kierunkach szkoleń.

Jeszcze w tym roku zaplanowano podobne spotkanie w Łomży. 

 

Powstanie Klaster Edukacyjny

W dniu 20 listopada w Gołdapi odbyła się konferencja „Klucz do sukcesu” podczas której został podpisany List Intencyjny w sprawie uruchomienia inicjatywy na rzecz powołania i rozwoju Warmińsko-Mazurskiego Klastra Edukacyjnego. Inicjatywa ta- wynik spotkania Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty, Grażyny Przasnyskiej, Starosty Gołdapskiego, Andrzeja Ciołka i Prezesa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- Roberta Pawła Żylińskiego jest odpowiedzą na konieczność połączenia potrzeb pracodawców z możliwościami szkół, a jeszcze ogólniej mówiąc zapewnienia wysokiej jakości kadry dla rozwijającej się gospodarki.

Warmińsko-mazurski kurator oświaty Grażyna Przasnyska, przypomniała, iż jest to konferencja, swoimi założeniami spójna z licznymi tego spotkaniami odbytymi w województwie warmińsko-mazurskim w Roku Szkoły Zawodowców. „Dziś –mamy  nowy rok szkolny ale nie oznacza to, że sprawa kształcenia zawodowego przestała być  w punkcie naszego zainteresowania. Wręcz przeciwnie- doświadczenie, które zdobyliśmy należy wykorzystać, aby te dwa światy edukację i pracodawców jeszcze mocniej ze sobą złączyć”. Podkreślała koniczność patrzenia na kształcenie zawodowe z szerszej perspektywy, uwzględniając demografię, potrzeby lokalnego rynku pracy, migracje ludności, konieczność kilkakrotnej zmiany zawodu przez osoby już pracujące. „Dzisiaj – młodzi ludzie coraz częściej zwracają uwagę na jakość kształcenia. Kształcenie zawodowe to także zawodowe kursy kwalifikacyjne – podkreślała kurator. I właśnie kursy zawodowe powinny być wzięte pod uwagę przez szkoły chcące się rozwijać. Kurator Grażyna Przasnyska odniosła się również do celu, który przyświecał organizatorom konferencji. „Partnerstwo szkół i pracodawców – to cel główny. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest zadanie proste, że należy przezwyciężyć  wiele przeszkód, aby mówić o osiągnięciu celu. Ale spotkanie z kolejną strefą ekonomiczną, tym razem Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ma na celu „otwarcie drzwi” dla szkół i pracodawców. Jestem przekonana, że za nami pierwszy krok, ale przed nami znacznie więcej.”

Szkolnictwo zawodowe ma dziś zielone światło. Wiele zabiegów poczynionych w roku ubiegłym podczas „Roku szkoły zawodowców” oraz aktualna Perspektywa Finansowa UE daje dobrą podstawę do podejmowanie działań ukierunkowanych na podniesienie jakości kształcenia zawodowego w  sposób zgodny z potrzebami rynku pracy. „Dialog szkoły i pracodawców jest niezbędny i potwierdza to przykład z ostatniego spotkania branżowego w Suwałkach gdzie szkoły pochwaliły się uczeniem na najnowszej wersji programu do projektowania, niestety wszyscy obecni na sali przedsiębiorcy stwierdzili że używają innego oprogramowania.”- mówił Prezes SSSE Robert Żyliński.

Najważniejszym celem inicjatywy klastrowej jest wsparcie i rozwój kształcenia zawodowego, dostosowanego do potrzeb pracodawców oraz rynku pracy. Inwestycja w jakość i efektywność kształcenia zawodowego to inwestycja nie tylko w przyszłość młodzieży ale też w rozwój wielu sektorów gospodarki. Zaangażowanie pracodawców w kształcenie zawodowe, praktyczne nauczanie zawodu czy współtworzenie programów nauczania zwiększa szanse uczniów szkół zawodowych na zatrudnienie, przedsiębiorcom zaś daje dostęp do wykwalifikowanej kadry.

Podpisanie listu intencyjnego ma również udrożnić współpracę pomiędzy szkołami, przedsiębiorstwami, administracją, stowarzyszeniami, fundacjami, placówkami edukacyjnymi, doradcami zawodowymi oraz innymi zainteresowanymi podmiotami.

Zmiana ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, która weszła w życie z dniem 6 stycznia 2015 r., wprowadziła dla spółek zarządzających strefami nowe zadanie dotyczące podejmowania działań zmierzających do powstawania klastrów, w tym edukacyjnych. Klastry edukacyjne mają łączyć potencjał gospodarczy, edukacyjny i naukowy na rzecz kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb gospodarki i lokalnych rynków pracy.

 

 

podpisanie porozumienia o współpracy z Augustowskim Centrum Edukacyjnym

Rozpoczęcie roku- rozpoczęciem współpracy SSSE i Augustowskiego Centrum Edukacyjnego.

Suwalska SSE uczestniczyła dziś w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym ( ACE). Podczas uroczystości inauguracji roku szkolnego podpisaliśmy z Augustowskim Centrum Edukacyjnym porozumienie o współpracy. Doskonałe zaplecze szkoły, wysoko zmotywowana kadra oraz wspaniałe wyniki nauczania wydają się być wspaniała perspektywą w kontekście kształcenia kadr zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy, a przede wszystkim przedsiębiorców działających na terenie Suwalskiej SSSE.

-„Podpisane dzisiaj porozumienie daje uczniom możliwość odbywania praktyk w przedsiębiorstwach działających w obszarze Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, szczególnie w podstrefie Suwałki”– mówił podczas uroczystości wiceprezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Zbigniew Góralczyk.

Podpisane porozumienie jest odpowiedzią na wciąż rosnące potrzeby kadrowe przedsiębiorców działających na obszarze SSSE- szczególnie w podstrefie Suwałki- daje jednocześnie uczniom tej szkoły możliwość współpracy z firmami posługującymi się zaawansowanymi technologiami i nowoczesnym parkiem maszynowym.

-„Z podpisanej dziś umowy skorzystają wszyscy: i uczniowie, i nauczyciele i przedsiębiorcy– zapowiedział Bogdan Dyjuk – członek Zarządu Województwa Podlaskiego związany z ACE.
Augustowskie Centrum Edukacyjne jest największą placówką edukacyjną w powiecie augustowskim. Kształci się tam około 900 uczniów. W skład Centrum wchodzą dwie szkoły dla młodzieży, tj. Technikum nr 1 (czteroletnia szkoła   ponadgimnazjalna) i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 (trzyletnia szkoła   ponadgimnazjalna). Ponadto w skład ACE  wchodzą także Centrum Kształcenia Ustawicznego   (w ramach którego działają szkoły dla dorosłych), Ośrodek Doskonalenia i   Dokształcania Zawodowego, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz  Powiatowy Ośrodek Informacji Naukowej i Zawodowej.

Potencjał Augustowskiego Centrum Edukacyjnego został również dostrzeżony przez Politechnikę Białostocką która również podpisała dziś z Ace porozumienie o współpracy na mocy którego jej dwa wydziały objęły patronat nad klasami profilowanymi ACE. Wydział Informatyki PB będzie patronował klasie o profilu technik informatyk, a Wydział Zarządzania – klasie o profilu technik hotelarstwa.

 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść