Rozstrzygnięte

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Przetargi rozstrzygnięte

Informacja dotycząca Przetargu 1/2021 z dnia 07.05.2021 r.

Szczegóły

Informacja dotycząca Zapytania ofertowego PS215/5/2021 z dnia 19.08.2021 r.

Szczegóły 

Informacja dotycząca roztrzygnięcia Przetargu 2/2021 z dnia 15.07.05.2021 r

Szczegóły

Informacja dotycząca Zapytania ofertowego PS 215/4/2021 z dnia 15 lipca 2021 r.

Szczegóły 

Informacja dotycząca Zapytania ofertowego PE 215/1/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.

Szczegóły

 

Informacja dotycząca Zapytania ofertowego PS 215/3/2021

szczegóły

 

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia Przetargu 4/2020 z dnia 21.09.2020 r. Ełk (Biuro w Ełku)

Szczegóły

 

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia Przetargu 3/2020 z dnia 21.09.2020 r. Ełk (Biuro w Ełku)

Szczegóły

Informacja dotycząca Zaproszenia do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2020 i za rok obrotowy 2021 z dnia 10.09.2020 r.

Szczegóły

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia Przetargu 2/2020 z dnia 17.08.2020 r. Ełk (Biuro w Ełku)

Szczegóły

Informacja dotycząca Zapytania ofertowego PE 215/2/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. pn. „Wykonanie przebudowy ulicy Granicznej w Gołdapi (branża drogowa) na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Gołdap”

Szczegóły

Informacja dotycząca Zapytania Ofertowego nr PE 215/1/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. pn. „Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Przytorowej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk”

Szczegóły

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia Przetargu 1/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. Ełk (Biuro w Ełku)

Szczegóły 

Informacja dotycząca Zapytania Ofertowego nr PE 215/1/2020 z dnia 29.06.2020 r. pn. „Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Przytorowej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk”

Szczegóły

Informacja dotycząca Zapytania ofertowego PS/215/2/2020 z dnia 1.07.2020 r.

Szczegóły 

Informacja dotycząca Zapytania ofertowego PS/215/7/2019 z dnia 25.11.2019 r.Podstrefa Suwałki

Szczegóły

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia Przetargu 6/2019 z dnia 16 października 2019 r. Biuro Ełk

Szczegóły

Informacja dotycząca Zapytania Ofertowego PE 215/2/2019 z dnia 8 października 2019 r. pn. „Przebudowa ulic na obszarze SSSE Podstrefa Ełk w zakresie wykonania miejsc postojowych, chodnika i oświetlenia ulicznego – część druga ”

Szczegóły

 

Informacja dotycząca Zapytania Ofertowego PS 215/6/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. pn. „Budowa ulicy Brylantowej na terenie SSSE S.A. w Suwałkach”

Szczegóły

Informacja dotycząca Zapytania ofertowego PS 215/5/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. "Remont budynku siedziby SSSE S.A. w Suwałkach"

Szczegóły

 

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia Przetargu 5/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. Gołdap (Biuro EŁK)

Nieruchomość o nr geod. gruntu 224/135

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia Przetargu 4/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. Ełk (Biuro EŁK)

Nieruchomość o nr geod. 2773/5  

Nieruchomość o nr geod. 2773/6

 

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia Przetargu 3/2019 z dnia 28 maja 2019 r. Suwałki (Biuro SUWAŁKI)

Szczegóły

 

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia Przetargu 2/2019 z dnia 28 maja 2019 r. Suwałki (Biuro SUWAŁKI)

Szczegóły

Informacja dotycząca Zapytania Ofertowego PE 215/1/2019 z dnia 30 maja 2019 r. pn. „Wykonanie warstwy ścieralnej na ulicy Żelaznej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk”

szczegóły

Informacja dotycząca Zapytania Ofertowego PS 215/3/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku

Zarząd SSSE S.A. informuje, że na Zapytanie ofertowe PS215/2/2019 nie płynęła żadna prawidłowa oferta.

Informacja dotycząca Zapytania Ofertowego PS 215/2/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku

Zarząd SSSE S.A. informuje, że na Zapytanie ofertowe PS215/2/2019 nie płynęła żadna prawidłowa oferta.

 

Informacja dotycząca Zaproszenia do Przetargu 1/2019 Podstrefa Suwałki

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nr 1 /2019 z dnia 13 lutego 2019 r., mającego na celu sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. o łącznej powierzchni 1,1919 ha, składającej się z działki o nr geodezyjnym 32803/9 – powierzchnia 0,9159 ha oraz działki o nr geodezyjnym 32803/11 – powierzchnia 0,2760 ha prawo własności nabył Przedsiębiorca Jakub Zarzecki Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KUBIK”, Zaoferowana przez oferenta cena jest wyższa od ceny wywoławczej.

Informacja dotycząca Zapytania Ofertowego PS 215/4/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku, które dotyczyło zadania, związanego z zimowym utrzymaniem ulic na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki (w Suwałkach)

Informacja dotycząca Zapytania Ofertowego PS 215/4/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku, które dotyczyło zadania, związanego z zimowym utrzymaniem ulic na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki (w Suwałkach), które obejmuje:

- oczyszczanie ulic (usuwanie zalegającego śniegu na ulicach, błota pośniegowego, itp.),

- zwalczanie śliskości na ulicach, za pomocą soli, solanki lub innych dopuszczonych przepisami środków chemicznych (używanie piasku lub innych kruszyw jest zabronione),

- oczyszczanie chodników (usuwanie zalegającego śniegu na ulicach, błota pośniegowego, itp.),

- zwalczanie śliskości na chodnikach, za pomocą soli, solanki lub innych dopuszczonych przepisami środków chemicznych (używanie piasku lub innych kruszyw jest zabronione).

Wykaz ulic objętych w/w zadaniem, został przedstawiony w opublikowanym na stronie internetowej  SSSE S.A., Zapytaniu Ofertowym PS 215/4/2018.

Na Zapytanie Ofertowe PS 215/4/2018, do dnia 30.11.2018 r., do godziny 9.00, na wskazany adres e-mail, wpłynęło 6 (sześć) ofert.

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., w dniu 30 listopada 2018 roku, po przeanalizowaniu złożonych ofert, podjął decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty, związanej z wykonaniem w/w zadania.

Informacja dotycząca Zaproszenia do przetargu 21/2018 Podstrefa Suwałki

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nr 21 /2018 ogłoszonego 22.11.2018 r., mającego na celu sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. o powierzchni 0,7279 ha, składającej się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 32806/6, prawo własności nabył Przedsiębiorca ZincPro Dojnikowscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Majerskiego 8, 16-400 Suwałki, NIP 8442361992 . Zaoferowana przez oferenta cena, jest wyższa od ceny wywoławczej.

Informacja dotycząca Zaproszenia do przetargu 20/2018 Podstrefa Suwałki

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nr 20 /2018 ogłoszonego 22.11.2018 r., mającego na celu sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. o powierzchni 0,6153 ha, , składającej się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 32800/7, prawo własności nabył Przedsiębiorca Hubert Falkowski Gospodarstwo Rybackie „FALKO”. Zaoferowana przez oferenta cena, jest wyższa od ceny wywoławczej.

 

Informacja dotycząca Zaproszenia do przetargu 19/2018 Podstrefa Suwałki

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nr 19 /2018 ogłoszonego 22.11.2018 r., mającego na celu sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. o powierzchni 1,2916 ha ,składającej się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 32799/13, prawo własności nabył Przedsiębiorca POXA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, REGON: 380194490, NIP: 1251675279, z siedzibą w miejscowości Marki (05-270 Marki ), ul. Tadeusza Kościuszki nr 43, Woj. Mazowieckie. Zaoferowana przez oferenta cena, jest wyższa od ceny wywoławczej 

Informacja dotycząca Zaproszenia z dnia 11.09.2018 r. do skladania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki- Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. za rok obrotowy 2018 i rok obrotowy 2019

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 16 listopada 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki, po analizie złożonych ofert wybrała do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2018 i 2019 firmę: POL-TAX 2 Sp. z o.o. ul. Bora Komorowskiego 56c lok.91, 03-982 Warszawa za kwotę 6 000 zł netto za 2018 rok i 6 000,00 zł za 2019 rok.

Informacja dotycząca Zapytania Ofertowego PE 215/2/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. pn. „Remont pomieszczeń biurowych i wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej na IV piętrze w biurze Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ełku w budynku przy ul. A. Mickiewicza 15”

szczegóły

Informacja dotycząca zapytania ofertowego nr PS 215/4/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 pn. ,, Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Podstrefy Suwałki Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – ulice: Diamentowa oraz Wojska Polskiego”

Zarząd SSSE S.A. informuje, że w związku z Zapytaniem ofertowym nr PS 215/4/2018 przetarg wygrało przedsiębiorstwo pn. Oleckie PDM Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko 

Informacja dotycząca zaproszenia do rokowań nr 17/2018 Podstrefa Białystok z dnia. 29.06.2018 r.

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 17/2018 z dnia 29.06.2018 r., ogłoszonego w Naszym Dzienniku w dniu 29.06.2018 r. mającego na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Białystok, wpłynęła jedna oferta – Przedsiębiorcy Masterpress S.A z siedzibą w Białystoku przy ul. Jacka Kuronia 4. W wyniku rokowań Zarząd SSSE S.A. w dniu 16 sierpnia udzielił Przedsiębiorcy Zezwolenie nr 267 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na terenie Podstrefy Białystok Przedsiębiorca Masterpress S.A. poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 16 mln 15 tysięcy złotych zł w terminie do dnia 31.12.2022 oraz zwiększy zatrudnienie poprzez zatrudnienie 5 nowych pracowników, po dniu uzyskania zezwolenia, utrzyma poziom zatrudnienia w wymiarze 192 pracowników przez trzech lat, licząc od dnia osiągnięcia tego poziomu. Zakończenie inwestycji planowane jest na 31 grudnia 2022 roku.

Informacja dotycząca Zaproszenia do rokowań nr 18/2018 Podstrefa Suwałki z dnia 29.06.2018 r.

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 18/2018 z dnia 29.06.2018 r., ogłoszonego w Naszym Dzienniku w dniu 29.06.2018 r. mającego na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Suwałki, wpłynęła jedna oferta – Przedsiębiorcy SALAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Suwałkach, ul. Szafirowa 5, 16-400 Suwałki.
W wyniku rokowań Zarząd SSSE S.A. w dniu 9 sierpnia udzielił Przedsiębiorcy SALAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Zezwolenie nr 266 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na terenie Podstrefy Suwałki Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 30 000 000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 235 pracowników, poprzez zatrudnienie, po dniu uzyskania zezwolenia, 3 nowych pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia 2024 roku i utrzyma poziom zatrudnienia w wymiarze 238 pracowników przez okres jednego roku. Zakończenie inwestycji planowane jest na 31 grudnia 2025 roku.

Informacja dotycząca Zapytania Ofertowego nr PE 215/2/2018 z dnia 13.07.2018 r. pn. „Remont pomieszczeń biurowych i wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej na IV piętrze w biurze Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ełku w budynku przy ul. A. Mickiewicza 15”

Zarząd SSSE S.A. informuje, że na Zapytanie Ofertowe nr PE 215/2/2018 z dnia 13.07.2018 r. pn. „Remont pomieszczeń biurowych i wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej na IV piętrze w biurze Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ełku w budynku przy ul. A. Mickiewicza 15" nie wpłynęła żadna oferta.

Informacja dotycząca zaproszenia nr 15/2018 z dnia 29.05.2018 r. do uczestnictwa w II przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym Podstrefa Łomża

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na zaproszenie nr 15/2018 do uczestnictwa w II przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr geod. 31323 o powierzchni 2,4776 ha, KW: LM1L/00027323/5, stanowiąca własność Miasta Łomża i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ogłoszonego w „Naszym Dzienniku” w dniu 29 maja 2018 r. nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Informacja dotycząca zaproszenia do rokowań nr 16/2018 z dnia 26.06.2018 roku

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 16/2018 z dnia 26.06.2018 r., ogłoszonego w Naszym Dzienniku w dniu 26.06.2018 r. mającego na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Hajnówka, wpłynęła jedna oferta PPU OPTIMA Adam Tokajuk, Arkadiusz Tokajuk. W wyniku rokowań Zarząd SSSE S.A. wydał Przedsiębiorcy PPU OPTIMA Adam Tokajuk, Arkadiusz Tokajuk z siedzibą w Hajnówce (17-200), przy ul. Białostockiej 7A, Zezwolenie nr 265 z dnia 3 sierpnia 2018 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Hajnówka Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 6 000 000 zł w terminie do dnia 31.12.2022 roku oraz zatrudni 5 nowych pracowników w terminie do dnia 31.12.2022 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 2 lat, licząc od dnia jego osiągnięcia.

Informacja dotycząca Zapytania ofertowego P 215/2/2018 z dnia 22.06.2018 r.

szczegóły

Informacja dotycząca zaproszenia nr 9/2018 do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym w Podstrefie Augustów z dnia 20.04.2018 r.

Zarząd SSSE S.A. informuje, że na zaproszenie nr 9/2018 do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym w Podstrefie Augustów z dnia 20.04.2018 r., mającego na celu:
• sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, objętej granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Augustów oraz
• udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorcy: METRO Robert Metelicki z siedzibą: 16-300 Augustów, ul. Turystyczna 18, nana zakup nieruchomości i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Augustów. 

W dniu 4 lipca 2018 r. Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał Przedsiębiorcy: METRO Robert Metelicki  Zezwolenie nr 264 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE Podstrefa Augustów. Przedsiębiorca zakupi na terenie Podstrefy Augustów nieruchomość o nr geodezyjnym 717/17. oraz poniesie na terenie strefy wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł (dwa miliony  złotych) w terminie do dnia 31.03.2022 roku. Ponadto Przedsiębiorca zatrudni przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 4 nowych pracowników w terminie do dnia 31.03.2022 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 2  lat, licząc od dnia jego osiągnięcia.Planowany termin zakończenia inwestycji do dnia 31.03.2022 roku.

Informacja dotycząca Zapytania Ofertowego nr PS 215/2/2018 z dnia 22.06.2018 r. pn.” Remont siedziby oraz posesji SSSSE S.A. przy ul.T. Noniewicza 49 16-400 Suwałki

Zarząd SSSE S.A. informuje, że na Zapytanie Ofertowe PS 215/2/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. pn. „Remont siedziby  oraz posesji SSSE S.A. przy ul. Noniewicza 49 16-400 Suwałki " nie wpłynęła żadna oferta. 

Informacja dotycząca zaproszenia nr 12/2018 z dnia 25.04.2018 r. do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym Podstrefa Białystok

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach informuje, że na zaproszenie do przetargu nr 12/2018 z dnia 25.04.2018 r. nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Informacja dotycząca zaproszenia nr 13/2018 z dnia 22.05.2018 r. do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym Podstrefa Szczuczyn

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie Nr 13/2018 do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym mającym na celu sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki o nr geod. 1584/8 o pow. 1,2875 ha, objętej granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Szczuczyn, stanowiącej własność Gminy i Miasta Szczuczyn i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ogłoszone w „Naszym Dzienniku” w dniu 22 maja 2018 r. wpłynęła jedna oferta: MALFEED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: ul. Targowa 10/1, 19-200 Grajewo, na zakup nieruchomości i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Szczuczyn.
Przetarg wygrał Przedsiębiorca: MALFEED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: ul. Targowa 10/1, 19-200 Grajewo. Przedsiębiorca zaoferował cenę za nieruchomość wyższą od ceny wywoławczej. W dniu 27 czerwca 2018 r. Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał Przedsiębiorcy MALFEED Sp. z o.o. Zezwolenie nr 262 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca zakupi na terenie Podstrefy Szczuczyn nieruchomość o powierzchni 1,2875 ha i poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 25 000 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz zatrudni co najmniej 10 nowych pracowników do dnia 31 grudnia 2022 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 1 roku licząc od dnia jego osiągnięcia. 

Informacja dotycząca Zapytania Ofertowego nr PE 215/1/2018 z dnia 11.06.2018 r. pn.” Przebudowa ulic na obszarze SSSE Podstrefa Ełk w zakresie wykonania miejsc postojowych, chodnika i oświetlenia ulicznego

Zapytanie Ofertowe PE 215/1/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.
Na Zapytanie Ofertowe PE 215/1/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. pn. „Przebudowa ulic na obszarze SSSE Podstrefa Ełk w zakresie wykonania miejsc postojowych, chodnika i oświetlenia ulicznego” do dnia 21 czerwca 2018 r. do godz. 12:00 wpłynęły 3 oferty:
1. DROGBUD EŁK Chocian Kucewicz Sp. j., ul. Suwalska 84E, 19-300 Ełk – o wartości 1 464 972,99 zł netto,
2. TOP KOP Krzysztof Świtaj, ul. Graniczna 3, 19-500 Gołdap – o wartości 2 163 759,63 zł netto,
3. Konsorcjum Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o., ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk; Partner: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „EŁMEX” Sp. z o.o., ul. Suwalska 71, 19-300 Ełk – o wartości 1 606 069,23 zł netto.
Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach w dniu
22 czerwca 2018 r. uchwałą nr 107/VIII/18 podjął decyzję o wyborze wykonawcy zadania pn. „Przebudowa ulic na obszarze SSSE Podstrefa Ełk w zakresie wykonania miejsc postojowych, chodnika i oświetlenia ulicznego”, wybierając najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny (1 464 972,99 zł netto) złożoną przez DROGBUD EŁK Chocian Kucewicz Sp. j., ul. Suwalska 84E, 19-300 Ełk.

Informacja dotycząca zaproszenia do rokowań nr 14/2018 z dnia 29.05.2018 r. Podstrefa Ełk, Podstrefa Gołdap

Informacja dotycząca zaproszenia do rokowań nr 14/2018 z dnia 29.05.2018 r. Podstrefa Ełk, Podstrefa Gołdap
Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 14/2018 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Ełk, Podstrefy Gołdap, wpłynęły trzy oferty Przedsiębiorców:
1) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „NORD-OST” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strefowej 4 w Gołdapi na udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Gołdap.
2) RCM Sp. z o.o. z siedzibą Zatyki 7B, 19-500 Gołdap na udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Gołdap.
3) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „AGASTYL” Sp. J. D. B. Zrajkowska, J. R. Jędrowicz z siedzibą przy ul. Krzemowej 12 w Ełku na udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk.

W wyniku rozstrzygnięcia rokowań, w dniu 22.06.2018 r. Zarząd SSSE S.A. wydał:
1) Zezwolenie nr 260 Przedsiębiorcy RCM Sp. z o. o. z siedzibą w Gołdapi. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej
3 000 000,00 zł w terminie do dnia 31.12.2020 roku oraz zatrudni co najmniej
5 nowych pracowników do dnia 31.12.2018 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 1 roku licząc od dnia jego osiągnięcia.
2) Zezwolenie nr 261 Przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „AGASTYL” Sp. J. D. B. Zrajkowska, J. R. Jędrowicz z siedzibą w Ełku. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 2 500 000,00 zł w terminie do dnia 31.12.2019 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 40 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 2 nowych pracowników, w terminie do dnia 31.12.2019 r. i utrzyma zatrudnienie w wymiarze 42 pracowników przez okres 1 roku od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia.

W wyniku rozstrzygnięcia rokowań, w dniu 27.06.2018 r. Zarząd SSSE S.A. wydał:
Zezwolenie nr 263 Przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „NORD-OST” Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 6 600 000,00 zł w terminie do dnia 31.12.2019 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 149 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 2 nowych pracowników, w terminie do dnia 31.12.2019 r. i utrzyma zatrudnienie w wymiarze 151 pracowników przez okres 2 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia.

Informacja dotycząca zaproszenia nr 7/2018 z dnia 13.04.2018 r. do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym Podstrefa Szczuczyn

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie Nr 7/2018 do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym mającym na celu sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki o nr geod. 1584/1 o pow. 3,5585 ha, objętej granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Szczuczyn, stanowiącej własność Gminy i Miasta Szczuczyn i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ogłoszone w „Naszym Dzienniku” w dniu 13 kwietnia 2018 r. wpłynęła jedna oferta: Zakłady Mięsne Zakrzewscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: ul. Wiejska 7, 08-330 Kosów Lacki, na zakup nieruchomości i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Szczuczyn.
Przetarg wygrał Przedsiębiorca: Zakłady Mięsne Zakrzewscy Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wiejska 7, 08-330 Kosów Lacki. Przedsiębiorca zaoferował cenę za nieruchomość wyższą od ceny wywoławczej.

W dniu 22 czerwca 2018 r. Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał Przedsiębiorcy Zakłady Mięsne Zakrzewscy Sp. z o.o. Zezwolenie nr 259 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca zakupi na terenie Podstrefy Szczuczyn nieruchomość o powierzchni 3,5585 ha i poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 52 000 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz zatrudni co najmniej 25 nowych pracowników do dnia 31 grudnia 2021 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 4 lat licząc od dnia jego osiągnięcia.

informacja dotycząca zaproszenia dp przetargu nr 11/2018 z dnia 23.04.2018 r.

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na zaproszenie do przetargu łącznego Nr 11/2018 opublikowanego w prasie codziennej „Puls Biznesu” w dnia 23 kwietnia 2018 r. wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorcy: „MICRO-TECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w 19-300 Ełk, Sordachy 2A.
W wyniku negocjacji, Zarząd SSSE S.A. w dniu 30 maja 2018 r. udzielił Zezwolenie nr 258 Przedsiębiorcy MICRO-TECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w 19-300 Ełk, Sordachy 2A. na prowadzenie działalności na terenie Podstrefy Suwałki Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej .
Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki SSSE planuje zakup nieruchomości o nr geod. 32803/13, powierzchni 1,1424 ha, gdzie zamierza wybudować zakład produkcyjny, w skład którego wchodzić będzie hala produkcyjno-magazynowa oraz budynek administracyjno-socjalny o ogólnej powierzchni około 2000 m2 wraz z infrastrukturą.
W związku z planowaną inwestycją Przedsiębiorca na terenie Strefy poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100) w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku oraz zatrudni po dniu uzyskania zezwolenia 3 nowych pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 2 lat licząc od dnia jego osiągnięcia

informacja dotycząca zaproszenia do przetargu nr 10/2018 z dnia 23.04.2018 r

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. informuje, że na zaproszenia do udziału w przetargu łącznym nr 10/2018 z dnia 20.04.2018 r. nie wpłynęła żadna oferta.

Informacja dotycząca zaproszenia do rokowań nr 8/2018 z dnia 20.04.2018 r.

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 8/2018 z dnia 20.04.2018 r., ogłoszonego w Naszym Dzienniku w dniu 20.04.2018 r. mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Białystok, wpłynęła jedna oferta CENERGO LOGISTYKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. W wyniku rokowań Zarząd SSSE S.A. wydał Przedsiębiorcy CENERGO LOGISTYKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Białymstoku (15-201), przy ul. Warszawskiej 107/3Zezwolenie nr 257 z dnia 30 maja 2018 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 9 750 100,00 zł w terminie do dnia 31.12.2024 roku oraz zatrudni 9 nowych pracowników w terminie do dnia 31.12.2024 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 3 lat, licząc od dnia jego osiągnięcia.

Informacja dotycząca Zapytania ofertowego P 215/1/2018 z dnia 18 maja 2018r. pn. „Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w zakresie remontu biura oraz modernizacji posesji SSSE zgodnie z załącznikami”

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomiczny S.A. informuje, że na Zapytanie Ofertowe P 215/1/2018 z dnia 18 maja 2018r. pn. „Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w zakresie remontu biura oraz modernizacji posesji SSSE zgodnie z załącznikami” odpowiedziało dwóch inspektorów. Najkorzystniejsza ofertę złożył Pan Zdzisław Chmielewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: B.H KONTRAKT Zdzisław Chmielewski 16-400 Suwałki, ul. Kielecka 2 NIP 844-108-62-07.

Informacja o roztrzygnięciu przetagu łącznego Nr 5/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na zaproszenie do przetargu łącznego Nr 5/2018  z dnia 28.02.2018 r. mającego na celu sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni 2,3670 ha, składającej się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 32805/5, dla której prowadzona jest KW: SU1S/00039664/7  i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ogłoszonego w „Pulsie Biznesu” w dniu 28 lutego 2018 r. wpłynęły dwie  oferty: 
1.ZincPro Dojnikowscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach 16-400, ul. Majerskiego 
2.S-P-S WARAKSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, z siedzibą w Suwałkach 16-400, ul. Przytorowa 3
Oferta Przedsiębiorcy ZincPro Dojnikowscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została oceniona przez członków komisji, że nie jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu Łącznego wydaną przedsiębiorcy i nie spełnia wymogów przetargu.
Oferta Przedsiębiorcy S-P-S WARAKSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, z siedzibą w Suwałkach 16-400, ul. Przytorowa 3  spełniała wymogi przetargu
W wyniku negocjacji, Zarząd SSSE S.A. udzielił Zezwolenie nr 256 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Suwałki Przedsiębiorcy S-P-S WARAKSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Przytorowej 3, 16-400 Suwałki
W oparciu o otrzymane Zezwolenie Przedsiębiorca S -P-S WARAKSA Sp. z o.o. zakupi nieruchomość o łącznej powierzchni 2,3670 ha, składająca się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 32805/5 i poniesie wydatki inwestycyjne, w wysokości co najmniej 26 000 000,00 zł, oraz zatrudnieni na terenie strefy 60 nowych pracowników w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 3 lat licząc od dnia jego osiągnięcia. Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 czerwca 2020 roku.
 

Informacja o zakończeniu procedury rokowań Nr 6/2018 z dnia 2 marca 2018 r.

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 6/2018 z dnia 2 marca 2018 r. mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Suwałki, wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorcy Malow Sp. z o.o. W wyniku rokowań Zarząd SSSE S.A. wydał Przedsiębiorcy Malow Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Wojska Polskiego 114 A, 16-400 Suwałki, Zezwolenie nr 255 z dnia 12 kwietnia 2018 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Suwałki Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 15 000 000,00 zł w terminie do dnia 31.10.2023 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie, kształtujące się na poziomie 629 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 6 nowych pracowników w terminie do dnia 31.10.2023 r i utrzymanie tego poziomu zatrudnienia (w wymiarze 635 pracowników) przez okres 2 lat, licząc od dnia osiągnięcia tego poziomu.

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu łącznego nr 20/2017 z dnia 29.12.2017 roku

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na zaproszenie do przetargu łącznego Nr 20/2017 na sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni 3,4784 ha, składająca się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 35009/1 (o pow. 0,0248 ha), 35009/2 (o pow. 0,5793 ha), 35010 (o pow. 0,5267 ha), 35011 (o pow. 0,6714 ha), 35012 (o pow. 0,3020 ha), 35013 (o pow. 0,5340 ha), 35014 (o pow. 0,6330 ha), 35021/14 (o pow. 0,2072 ha) i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ogłoszonego w „Pulsie Biznesu” w dniu 29 grudnia 2017 r. wpłynęła jedna oferta: SALAG SP. Z O.O. SP. K.  z siedzibą w Suwałkach.

W wyniku negocjacji, Zarząd SSSE S.A. w dniu 22.03.2018 r. wydał Zezwolenie nr 253 Przedsiębiorcy SALAG Sp. z o.o. Sp. K.  Przedsiębiorca zakupi nieruchomość o łącznej powierzchni 3,4784 ha, składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 35009/1, 35009/2, 35010, 35011, 35012, 35013, 35014, 35021/14, poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 20 000 000 zł w terminie do dnia 31.12.2022 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 230 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 5 nowych pracowników, w terminie do dnia 31.12.2019 r. i utrzyma zatrudnienie w wymiarze 235 pracowników przez okres 2 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia.

Informacja o zakończeniu procedury rokowań nr 3/2018 z dnia 06.02.2018 roku

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 3/2018 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Białystok wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorcy BRAVILOR BONAMAT Sp. z o.o. na udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Białystok.
W wyniku rozstrzygnięcia rokowań, Zarząd SSSE S.A. w dniu 22.03.2018 r. wydał Zezwolenie nr 254 Przedsiębiorcy BRAVILOR BONAMAT SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 13 600 000,00 zł w terminie do dnia 1.10.2021 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 30 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 8 nowych pracowników, w terminie do dnia 1.10.2021 r. i utrzyma zatrudnienie w wymiarze 38 pracowników przez okres 2 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia.

Informacja dotycząca zaproszenia do rokowań nr 4/2018 z dnia 12.02.2018 r. Podstrefa Ełk

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 4/2018 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Ełk wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorcy COMECO Sp. z o.o. na udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk.
W wyniku rozstrzygnięcia rokowań, w dniu 15.03.2018 r. Zarząd SSSE S.A. wydał Zezwolenie nr 252 Przedsiębiorcy COMECO Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 11 000 000,00 zł w terminie do dnia 31.12.2022 roku oraz zatrudni co najmniej 7 nowych pracowników do dnia 31.12.2020 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 3 lat licząc od dnia jego osiągnięcia

Informacja dotycząca zaproszenia do przetargu nr 2 /2018 Podstrefa Suwałki

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nr 2 /2018 ogłoszonego 24.01.2018 r., mającego na celu sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. o powierzchni 0,2137 ha, położonej na terenie Podstrefy Suwałki (obręb nr 0008 Suwałki), składającej się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 35007/18, prawo własności nabył Przedsiębiorca DECCO S.A.

Informacja dotycząca zaproszenia do przetargu pisemnego nieograniczonego nr 1/2018 Podstrefa Siemiatycze

Zarząd SSSE S.A. informuje że na Zaproszenie do udziału w przetargu łącznym nieograniczonym nr 1/2018, z dnia 11.01.2018 r. mającym na celu
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek o nr geodezyjnych 317/52, 317/53, 317/54, 317/55, objętej granicami Suwalskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położónej w  Podstrefie Siemiatycze oraz udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg zakończył się ze skutkiem negatywnym.

Informacja dotycząca zaproszenia do przetargu pisemnego nieograniczonego nr 21/2017 Podstrefa Siemiatycze

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na zaproszenie do przetargu łącznego Nr 21/2017 na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,5994 ha stanowiącej własność Powiatu Siemiatyckiego, położonej w miejscowości Czartajew składającej się z działki o nr geod. 317/45, ogłoszonego w „Naszym Dzienniku” w dniu 29 grudnia 2017 r. wpłynęła jedna oferta. Przetarg wygrał Przedsiębiorca BR TECHNOLOGY Izabela Berent, Janina Berent Spółka Cywilna z siedzibą w Czartajewie ul. Białostockiej 23, 17–300 Czartajew. W dniu 28 lutego 2018 r. Zarząd SSSE wydał Przedsiębiorcy BR TECHNOLOGY Izabela Berent, Janina Berent Spółka Cywilna 251 zezwolenie. W związku z uzyskanym zezwoleniem Przedsiębiorca zadeklarował poniesienie na terenie Podstrefy Siemiatycze wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 2 ,7 mln złotych w terminie do końca 2023 roku, a także zatrudnienie co najmniej 2 nowych pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku i utrzymanie tego poziomu zatrudnienia przez okres 2 lat.

 

Informacja dotycząca zaproszenia do przetargu pisemnego nieograniczonego łącznego nr 18/2017 Podstrefa Łomża

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na zaproszenie do przetargu pisemnego nieograniczonego łącznego nr 18/2017 na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr geod. 31323 o powierzchni 2,4776 ha, KW: LM1L/00027323/5, stanowiąca własność Miasta Łomża i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ogłoszonego w „Naszym Dzienniku” w dniu 4 grudnia 2017 r. nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Informacja dotycząca zaproszenia do rokowań nr 19/2017 z dnia 06.12.2017 r. Podstrefa Ełk, Podstrefa Gołdap

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 19/2017 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Ełk, Podstrefy Gołdap, wpłynęły dwie oferty Przedsiębiorców:
1) X-YACHTS COMPOSITES Sp. z o.o. na udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Gołdap;
2) Steela Profil W. Mieczkowski i Wspólnicy Sp. j. na udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk.

W wyniku rozstrzygnięcia rokowań, w dniu 09.01.2018 r. Zarząd SSSE S.A. wydał:
1) Zezwolenie nr 249 Przedsiębiorcy X-YACHTS COMPOSITES Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 3 250 000,00 zł w terminie do dnia 31.12.2020 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 85 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 5 nowych pracowników, w terminie do dnia 31.12.2018 r. i utrzyma zatrudnienie w wymiarze 90 pracowników przez okres 2 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia.
2) Zezwolenie nr 250 Przedsiębiorcy Steela Profil W. Mieczkowski i Wspólnicy Sp. j. z siedzibą w Białymstoku. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 7 700 000,00 zł w terminie do dnia 31.12.2021 roku oraz zatrudni co najmniej 20 nowych pracowników do dnia 31.12.2021 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 3 lat licząc od dnia jego osiągnięcia.

Informacja dotycząca zaproszenia nr 17/2017 z dnia 28.11.2017 r. do udziału w przetargu łącznym Podstrefa Ełk

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na zaproszenie do przetargu łącznego Nr 17/2017 na sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni 1,3408 ha, składającej się z działek o nr geod.:2769/1 o pow. 0,5089 ha  i 2769/3 o pow. 0,8319 ha i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ogłoszonego w „Pulsie Biznesu” w dniu 28 listopada 2017 r. wpłynęła jedna oferta: ECO-PROGRES Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strefowej 7, 19-300 Ełk, na zakup nieruchomości i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk

Informacja dotycząca zaproszenia nr 16/2017 z dnia 20.10.2017 r. do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym Podstrefa Szczuczyn

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie Nr 16/2017 do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym mającym na celu sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki o nr geod. 1584/4 o pow. 1,2779 ha, objętej granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Szczuczyn, stanowiącej własność Gminy i Miasta Szczuczyn, ogłoszone w "Naszym Dzienniku" w dniu 20 października 2017 r., wpłynęła jedna oferta.

Przetarg wygrał Przedsiębiorca: MALFEED Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie, ul. Targowa 10/1. Przedsiębiorca złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny i wielkości zatrudnienia.

Informacja dotycząca zaproszenia nr 15/2017 z dnia 13.10.2017 r. do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym Podstrefa Suwałki

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 15/2017 z dnia 13 października 2017 r., opublikowanego na łamach „Pulsu Biznesu”, mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Suwałki, wpłynęły dwie oferty.

W wyniku rozstrzygnięcia rokowań Zarząd SSSE S.A. w dniu 23 listopada 2017 r. wydał Przedsiębiorcy Padma 3.0. Sp. z o.o. sp. k. Zezwolenie o nr 246 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Suwałki Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 55 000 000 zł w terminie do dnia 30.09.2025 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie, kształtujące się na poziomie 222 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 10 nowych pracowników w terminie do dnia 30.09.2025 r. i utrzymanie tego poziomu zatrudnienia w wymiarze 232 pracowników przez okres 2 lat, licząc od dnia osiągnięcia tego poziomu.

      W wyniku rozstrzygnięcia rokowań Zarząd SSSE S.A. w dniu 4 grudnia 2017 r. wydał Przedsiębiorcy ASPI Sp. z o.o. sp. k., , Zezwolenie o nr 247 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Suwałki Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 7 000 000 zł w terminie do dnia 31.12.2023 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie, kształtujące się na poziomie 90 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 5 nowych pracowników w terminie do dnia 31.12.2023 r. i utrzymanie poziomu zatrudnienia w wymiarze 95 pracowników przez okres 2 lat, licząc od dnia osiągnięcia tego poziomu.

 

Informacja dotycząca Zapytania ofertowego nr PS 215/7/2017, dotyczącego zimowego utrzymania dróg

Zarząd SSSE S.A. informuje, że na Zapytanie Ofertowe PS 215/7/2017, ogłoszone 7.11.2017 r., dotyczące zimowego utrzymania dróg, został wybrany jako Wykonawca Przedsiębiorca : „4 Pory Roku" Kucewicz Łukasz z siedzibą w Suwałkach przy ul. Północnej 22/31.
Wykonawca przedstawił cenę najkorzystniejszą dla SSSE S.A.

Informacja dotycząca zaproszenia nr 14/2017 z dnia 15.09.2017 r. do udziału w przetargu łącznym Podstrefa Ełk

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na zaproszenie do przetargu łącznego nr 14/2017 na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr geod. 2771/6 o powierzchni 1,4743 ha, KW: OL1E/00029721/2 i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ogłoszonego w „Pulsie Biznesu” w dniu 15 września 2017 r. wpłynęła jedna oferta: LED LEASE Spółka Akcyjna, z siedzibą ul. Nowy Świat 41 A, 00-042 Warszawa, na zakup nieruchomości i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk.

Po akceptacji nabywcy przez Radę Nadzorczą Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w dniu 6 listopada 2017 r. Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał Przedsiębiorcy LED LEASE S.A. z siedzibą w Warszawie, Zezwolenie nr 245 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca zakupi na terenie Podstrefy Ełk nieruchomość o powierzchni 1,4743 ha i poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 30 895 616,00 zł do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz zatrudni co najmniej 34 nowych pracowników do dnia 31 grudnia 2020 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 2 lat licząc od dnia jego osiągnięcia.

Informacja dotycząca zaproszenia z dnia 05.09.2017r.

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 27 października 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki, po analizie złożonych ofert wybrała do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki firmę: Elka Biuro Rachunkowe Elżbieta Kalejta ul. Zielona 15, 19-400 Olecko za kwotę 4 000 zł netto.

Rozstrzygnięcia zapytania ofertowego P215/1/2017

W związku z Zapytaniem Ofertowym P 215/1/2017 z dnia 13 września 2017 r. pn. „Zakup urządzeń biurowych (niszczarka do papieru, drukarka z funkcją kopiowania i skanowania, komputery, monitory, laptop) do biura SSSE S.A. w Suwałkach.” Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach w dniu 4 października 2017 r., podjął decyzję o wyborze następujących dostawców:

 • Firma ACTiWA - dostawa komputera Dell Vostro 3250 SFF wraz z oprogramowaniem oraz laptopa Inspiron 5767 wraz z oprogramowaniem .
 • Firma Eltechbiur- dostawa drukarki Brother wraz z dodatkowym zestawem tonerów Frima Optinex- dostawa monitorów Dell E22 16 3YPPG.
 • Firma Scroll- dostawa niszczarki Fellowes

Informacja dotycząca Zapytania Ofertowego Nr P215/1/2017 z dnia 13 września 2017 r.

szczegóły

Informacja dotycząca Zapytania Ofertowego nr PS/215/5/2017 z dnia 19 lipca 2017 r.

Na Zapytanie Ofertowe PS 215/5/2017 z dnia 19 lipca 2017 r. – wykonanie usługi geodezyjnej Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach w dniu 26 lipca 2017 r., podjął decyzję o wyborze wykonawcy, wybierając najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny, złożoną przez zadania firmę Usługi Geodezyjno-Kartograficzne inż. Leszek Świacki.

Informacja dotycząca Zaproszenia do rokowań Nr 13/2017 r. mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działaności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Gołdap

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 13/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Gołdap, wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorcy KARTON Sp. z.o.o.

W wyniku rozstrzygnięcia rokowań Zarząd SSSE S.A. w dniu 18 sierpnia 2017 r. wydał Przedsiębiorcy KARTON Sp. z.o.o. z siedzibą w Gołdapi, ul. Strefowa 4, 19-500 Gołdap, , Zezwolenie o nr 244 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Gołdap Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 3 440 000,00 zł w terminie do dnia 31.12.2019 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie, kształtujące się na poziomie 11 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 5 nowych pracowników w terminie do dnia 31.12.2020 r i utrzymanie tego poziomu zatrudnienia ( w wymiarze 16 pracowników) przez okres 2 lat, licząc od dnia osiągnięcia tego poziomu.

Informacja dotycząca Zaproszenia do rokowań Nr 11/2017 r. mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalność gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Białystok

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 11/2017 z dnia 10 lipca 2017 r. mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Białystok, wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorcy Masterpress S.A.

W wyniku rozstrzygnięcia rokowań Zarząd SSSE S.A. w dniu 18 sierpnia 2017 r. wydał Przedsiębiorcy Masterpress S.A. z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Jacka Kuronia 4, 15-569 Białystok , Zezwolenie o nr 243 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 8 980 000,00 zł w terminie do dnia 31.12.2020 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie, kształtujące się na poziomie 182 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 5 nowych pracowników w terminie do dnia 31.12.2020 r i utrzymanie tego poziomu zatrudnienia ( w wymiarze 187 pracowników) przez okres 3 lat, licząc od dnia osiągnięcia tego poziomu.

Informacja dotycząca zaproszenia do rokowań Nr 12/2017 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Suwałki

 Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 12/2017 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Suwałki, wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorcy PADMA 3.0 Sp. z o.o. Sp. komandytowa.

W wyniku rozstrzygnięcia rokowań, które odbyły się w dniu 7 sierpnia 2017 r., Zarząd SSSE S.A. w dniu 8 sierpnia 2017 r.   wydał Przedsiębiorcy PADMA 3.0 Sp. z o.o. Sp. komandytowa  z siedzibą w Suwałkach (16-400), przy ul. Wojska Polskiego 118E Zezwolenie nr 242 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej  18 300 000,00  zł w terminie do dnia 31.12.2023 roku oraz zatrudni przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy po uzyskaniu zezwolenia co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do dnia 31.12.2023 r. i utrzyma poziom zatrudnienia w wymiarze 222 pracowników przez okres 2 lat licząc od dnia osiągnięcia tego poziomu. 

 

Informacja dotycząca zaproszenia nr 10/2017 z dnia 26.05.2017 r. do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym Podstrefa Ełk

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie Nr 10/2017 do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym mającym na celu sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki o nr geod. 2867/1 o pow. 1,8873 ha, objętej granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełku oraz udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE, ogłoszone w "Naszym Dzienniku" w dniu 26 maja 2017 r., wpłynęła jedna oferta.

Przetarg wygrał Przedsiębiorca: PPHU MARTEX Marta A. Trochimczyk z siedzibą w Ełku, ul. Suwalska 11B. Przedsiębiorca zaoferował cenę za nieruchomość wyższą od ceny wywoławczej.

W dniu 4 sierpnia 2017 r. Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał Przedsiębiorcy PPHU MARTEX Marta A. Trochimczyk Zezwolenie nr 241 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca zakupi na terenie Podstrefy Ełk nieruchomość o powierzchni 1,8873 ha i poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 3 432 250,00 zł do dnia 30 czerwca 2020 roku oraz zatrudni co najmniej 6 nowych pracowników do dnia 30 czerwca 2020 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 1 roku licząc od dnia jego osiągnięcia.

Informacja dotycząca Zapytania Ofertowego PS 215/4/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.

Na Zapytanie Ofertowe PS 215/4/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. pn. „Budowa warstwy ścieralnej o grubości 4 cm na ulicy Brylantowej (odcinek od skrzyżowania z ul. Turkusową do działki o nr geod. 32807/2), ul. Szafirowej, ul. Turkusowej wraz z wykonaniem oznaczeń poziomych i pionowych, ułożeniem sieci elektrycznej, oświetleniem typu LED, wykonaniem chodników oraz wybudowaniem zatok autobusowych na w/w ulicach na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki” do dnia 27.06.2017 r. do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty:


1. Oferta firmy Strabag Sp. z o.o. , ul Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
2. Oferta firmy Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. ,ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko


Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach w dniu 4 lipca 2017 r., Uchwałą Nr 99/VIII/17, podjął decyzję o wyborze wykonawcy zadania, pn. „Budowa warstwy ścieralnej o grubości 4 cm na ulicy Brylantowej (odcinek od skrzyżowania z ul. Turkusową do działki o nr geod. 32807/2), ul. Szafirowej, ul. Turkusowej wraz z wykonaniem oznaczeń poziomych i pionowych, ułożeniem sieci elektrycznej, oświetleniem typu LED, wykonaniem chodników oraz wybudowaniem zatok autobusowych na w/w ulicach na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki” , wybierając najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny (3 220 072,33 zł netto) złożoną przez Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko.

Zapytanie Ofertowe PE 215/3/2017 z dnia 25 maja 2017 r.

Na Zapytanie Ofertowe PE 215/3/2017 z dnia 25 maja 2017 r. pn. „Wykonanie przebudowy odcinka ulicy Przytorowej oraz odcinka ulicy Okrężnej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk” do dnia 7 czerwca 2017 r. do godz. 12:00 wpłynęła 1 oferta:

Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego JÓZEF GAJEK, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12, 19-300 Ełk, Nowa Wieś Ełcka – o wartości 951 501,87 zł netto.

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach w dniu 12 czerwca 2017 r. uchwałą nr 92/VIII/17 podjął decyzję o wyborze wykonawcy zadania pn. „Wykonanie przebudowy odcinka ulicy Przytorowej oraz odcinka ulicy Okrężnej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk”, wybierając najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny (951 501,87 zł netto) złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe JÓZEF GAJEK, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12, 19-300 Ełk, Nowa Wieś Ełcka.

Informacja dotycząca Zaproszenia do rokowań o nr 8/2017 z dnia 20.04.2017 r. Podstrefa Białystok

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 8/2017 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Białystok, wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorcy Biawar Produkcja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
W wyniku rozstrzygnięcia rokowań, w dniu 31 maja 2017 r. Zarząd SSSE S.A. wydał Przedsiębiorcy Biawar Produkcja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Białymstoku, Zezwolenie nr 240 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 25 000 000,00 zł w terminie do dnia 30.09.2019 roku oraz zatrudni przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy po uzyskaniu zezwolenia co najmniej 25 nowych pracowników w terminie do dnia 30.09.2019 r. i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 3 lat.

Zapytanie Ofertowe PE 215/2/2017 z dnia 11 maja 2017 r.

Na Zapytanie Ofertowe PE 215/2/2017 z dnia 11 maja 2017 r. pn. „Budowa ul. Strefowej na odcinku T2 od ul. Żelaznej do placu nawrotowego, budowa kanalizacji deszczowej od placu nawrotowego do ul. Krzemowej i budowa ul. Strefowej na odcinku T1 od ul. Krzemowej do placu nawrotowego wraz z separatorem kanalizacji deszczowej (branża drogowa i sanitarna) na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk” do dnia 22 maja 2017 r. do godz. 12:00 wpłynęły 2 oferty:

1. Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego JÓZEF GAJEK, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12, 19-300 Ełk, Nowa Wieś Ełcka – o wartości 1 989 357,20 zł netto,

2. Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A., ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki – o wartości 2 938 315,67 zł netto.

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach w dniu 24 maja 2017 r. uchwałą nr 80/VIII/17 podjął decyzję o wyborze wykonawcy zadania pn. „Budowa ul. Strefowej na odcinku T2 od ul. Żelaznej do placu nawrotowego, budowa kanalizacji deszczowej od placu nawrotowego do ul. Krzemowej i budowa ul. Strefowej na odcinku T1 od ul. Krzemowej do placu nawrotowego wraz z separatorem kanalizacji deszczowej (branża drogowa i sanitarna) na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk”, wybierając najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny (1 989 357,20 zł netto) złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe JÓZEF GAJEK, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12, 19-300 Ełk, Nowa Wieś Ełcka.

Zapytanie Ofertowe PE 215/1/2017 z dnia 11 maja 2017 r.

Na Zapytanie Ofertowe PE 215/1/2017 z dnia 11 maja 2017 r. pn. „Wykonanie warstwy ścieralnej na ul. Strefowej wraz z pogłębieniem odpływu kanalizacji deszczowej i wykonaniem rowu deszczowego wzdłuż ul. Strefowej w kierunku ul. Gumbińskiej (lewa strona) na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Gołdap” do dnia 22 maja 2017 r. do godz. 12:00 wpłynęły 2 oferty:
1. Oleckiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko – o wartości 158 031,30 zł netto,
2. Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A., ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki – o wartości 273 128,10 zł netto.

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach w dniu 24 maja 2017 r. uchwałą nr 78/VIII/17 podjął decyzję o wyborze wykonawcy zadania pn. „Wykonanie warstwy ścieralnej na ul. Strefowej wraz z pogłębieniem odpływu kanalizacji deszczowej i wykonaniem rowu deszczowego wzdłuż ul. Strefowej w kierunku ul. Gumbińskiej (lewa strona) na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Gołdap”, wybierając najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny (158 031,30 zł netto) złożoną przez Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko.

Informacja dotycząca zaproszenia nr 2/2017 z dnia 02.02.2017 r. do udziału w przetargu łącznym Podstrefa Suwałki

Zarząd SSSE S.A. informuje, że przetarg łączny mający na celu sprzedaż nieruchomości położonej na terenie SSSE Podstrefa Suwałki , składającej się z działek o nr geodezyjnych: 35009/2, 35010, 35011, 35012, 35013, 35014 o łącznej pow. 3,4536 ha oraz udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przeprowadzony na podstawie zaproszenia nr 2/2017 do przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu i ogłoszonego przez SSSE S.A. 02.02.2017 r. r. został zamknięty z uwagi na brak zgodnych ustaleń stanowiących podstawę do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości i wydania zezwolenia. 

Informacja dotycząca zaproszenia nr 7/2017 z dnia 20.03.2017 r. do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym Podstrefa Szczuczyn

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie Nr 7/2017 do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym mającym na celu sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki o nr geod. 1584/5 o pow. 1,9413 ha, objętej granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Szczuczyn, stanowiącej własność Gminy i Miasta Szczuczyn, ogłoszone w "Naszym Dzienniku" w dniu 20 marca 2017 r., wpłynęła jedna oferta.

Przetarg wygrał Przedsiębiorca: "3S LOGISTYKA" Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Białymstoku, ul. Branickiego 17A. Przedsiębiorca zaoferował cenę za nieruchomość wyższą od ceny wywoławczej.

Informacja dotycząca Zaproszenia nr 5/2017 do udziału w przetargu łącznym Podstrefa Suwałki z dnia 17.03.2017 r.

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. informuje, że na zaproszenia do udziału w przetargu łącznym mającym na celu sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr geod. 32805/3 o pow. 1,5839 ha, objętej granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki, wpłynęła jedna oferta. Przetarg wygral Przedsiębiorca CORMATE POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Augustowie.  

Informacja dotycząca zaproszenia do rokowań nr 4/2017 z dnia 10.03.2017 r. Podstrefa Gołdap

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 4/2017 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Ełk, wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „NORD-OST” Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi.
W wyniku rozstrzygnięcia rokowań, w dniu 05.04.2017 r. Zarząd SSSE S.A. wydał Przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „NORD-OST” Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi, Zezwolenie nr 237 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 2 480 000,00 zł w terminie do dnia 31.12.2017 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 131 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 2 nowych pracowników, w terminie do dnia 31.12.2017 r. i utrzyma zatrudnienie w wymiarze 133 pracowników przez okres 2 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia.

Informacja dotycząca zaproszenia do rokowań nr 3/2017 z dnia 27.02.2017 r. Podstrefa Ełk

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 3/2017 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Ełk, wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorcy Kulesza Piotr Firma Produkcyjno-Handlowa MEST z siedzibą w Ełku.
W wyniku rozstrzygnięcia rokowań, w dniu 24.03.2017 r. Zarząd SSSE S.A. wydał Przedsiębiorcy Kulesza Piotr Firma Produkcyjno-Handlowa MEST z siedzibą w Ełku, Zezwolenie nr 236 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 1 200 000,00 zł w terminie do dnia 31.12.2020 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 10 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 3 nowych pracowników, w terminie do dnia 31.12.2017 r. i utrzyma zatrudnienie w wymiarze 13 pracowników przez okres 1 roku od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia.
 

Informacja dotycząca zaproszenia do udziału w PRZETARGU nr 1/2017 z dnia 20.01.2017 r.

Zarząd SSSE S.A. informuje, że 

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do Przetargu 1/2017,  mającego na celu sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej o powierzchni łącznej 8,6356 ha,  na którą składają się działki o nr geodezyjnych: 32807/1, 32807/2, 32807/3, 32808/1, stanowiącej własność SSSE S.A., ogłoszonego w prasie codziennej ogólnokrajowej „Puls Biznesu” z dnia 20.01.2017 r.wpłynęła jedna oferta .
Przetarg wygrał Przedsiębiorca: "Tanne"  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.Nowogrodzkiej nr 50 lok.515, 00-695 Warszawa. Przedsiębiorca zaoferował cenę za nieruchomość wyższą od ceny wywoławczej.

Informacja dotycząca Zaproszenia do uczestnictwa w II i III przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym w Podstrefie Łomża z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż:

I.Na zaproszenie do II przetargu pisemnego nieograniczonego łącznego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr geod. 31323 o powierzchni 2,4776 ha, KW: LM1L/00027323/5, stanowiąca własność Miasta Łomża i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Suwalskiej Specjalnej Strefie  Ekonomicznej, ogłoszonego w „Naszym Dzienniku” w dniu 2 listopada 2016 r. nie wpłynęła  żadna oferta. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

II.Na zaproszenie do III przetargu pisemnego nieograniczonego łącznego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr geod. 23166/4 o powierzchni 1,0426 ha, KW: LM1L/00064366/9, stanowiącej własność Miasta Łomża na Prawach Powiatu i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Suwalskiej Specjalnej Strefie  Ekonomicznej, ogłoszonego w „Naszym Dzienniku” w dniu 2 listopada 2016 r. wpłynęła  jedna oferta: LIBRA-PRINT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą Al. Legionów 50, 18-400 Łomża, na zakup nieruchomości i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Łomża.

Przetarg wygrał Przedsiębiorca: LIBRA-PRINT Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży. Przedsiębiorca zaoferował cenę za nieruchomość wyższą od ceny wywoławczej.
W dniu 5 kwietnia 2017 r. Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał Przedsiębiorcy LIBRA-PRINT Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, Zezwolenie nr 238 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca zakupi na terenie Podstrefy Łomża nieruchomość o powierzchni 1,0426 ha i poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej  10 543 800,00 zł do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz zatrudni co najmniej 25 nowych pracowników do dnia 31 grudnia 2019  roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 2 lat licząc od dnia jego osiągnięcia.

Informacja dotycząca zaproszenia do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym w Podstrefie Czyżew z dnia 24 października 2016 r.

1.Zarząd SSSE  S.A. informuje, iż na zaproszenie do przetargu mającego na celu sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej o powierzchni łącznej 0,5000 ha,  na którą składają się działki o nr geodezyjnych:175/3 i 174/26, położonej w Podstrefie Czyżew Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,  stanowiącej własność Gminy Czyżew, ogłoszonym w prasie codziennej ogólnokrajowej „Nasz Dziennik” z dnia 24.10.2016 r. nie wpłynęła żadna oferta.

 Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

2. Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na zaproszenie do przetargu mającego na celu sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej o powierzchni łącznej 0,5001 ha,  na którą składają się działki o nr geodezyjnych:174/25 i 175/2, położonej w Podstrefie Czyżew Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,  stanowiącej własność Gminy Czyżew , ogłoszonej  w prasie codziennej ogólnokrajowej „Nasz Dziennik” z dnia 24.10.2016 r. wpłynęła jedna oferta .

Przetarg wygrał Przedsiębiorca: "EMKAN  Sp. z o.o. z siedzibą w Zambrowie, Pstrągi Gniewoty 6, 18-300 Zambrów. Przedsiębiorca zaoferował cenę za nieruchomość wyższą od ceny wywoławczej.

Informacja dotycząca zaproszenia do rokowań Podstrefa Suwałki z dn.15.11.2016 r.

Zarząd Suwalskiej Specjlanej Strefy Ekonomicznej informuje, że w wyniku rokowań zostało udzielone zezwolenie Przedsiębiorcy Malow Sp. z o.o. w siedzibie w Suwałkach.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPROSZENIA DO ROKOWAŃ Z DNIA 15.11.2016 r. Podstrefa Białystok

W wyniku rozstrzygnięcia rokowań, w dniu 22.12.2016 r. Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy KAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zezwolenie nr 232 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.
Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Białystok poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 30 000 000,00 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku oraz zatrudni co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do dnia do dnia 30 czerwca 2020 roku i utrzyma poziom zatrudnienia w wymiarze 38 pracowników przez okres 5 lat.

Informacja dotycząca zaproszenia do udziału w przetargu na odśnieniżanie dróg na terenie Podstrefy Suwałki

Zarząd SSSE S.A. informuje, że na Zapytanie Ofertowe PE 064/203/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. dotyczące zimowego utrzymania dróg, został wybrany jako Wykonawca "REM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach,. Wykonawca przedstawił cenę najkorzystniejszą dla SSSE S.A.

Informacja dotycząca zaproszenia do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym w Podstrefie Szczuczyn z dnia 3 października 2016 r.

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na zaproszenie do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym, mającym na celu sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki o nr geod. 1584/3 pow. 2,4374 ha, objętej granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Szczuczyn, stanowiącej własność Gminy i Miasta Szczuczyn oraz udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE, ogłoszone w "Dzienniku Gazeta Prawna" w dniu 3 października 2016 r., wpłynęła jedna oferta.

Przetarg wygrał Przedsiębiorca: TORPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie, ul. Marii Konopnickiej 2 d. Przedsiębiorca zaoferował cenę za nieruchomość wyższą od ceny wywoławczej.

W dniu 12 grudnia 2016 r. Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał Przedsiębiorcy TORPOL Sp. z o.o. Zezwolenie nr 231 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca zakupi na terenie Podstrefy Szczuczyn nieruchomość o powierzchni 2,4374 ha i poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej  3 000 000,00 zł do dnia 31 marca 2021 roku oraz zatrudni co najmniej 6 nowych pracowników do dnia 31 marca 2021 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 3 lat licząc od dnia jego osiągnięcia.

Informacja dotycząca zaproszenia do udziału w przetargu łącznym w Podstrefie Narewka z dnia 12 września 2016 r.

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na zaproszenie do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym, mającym na celu sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr geod. 34, pow. 6, 5200 ha, objętej granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Narewka, stanowiącej własność Gminy Narewka oraz udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE, ogłoszone w "Gazecie Wyborczej" w dniu 12 września 2016 r., wpłynęła jedna oferta.
Przetarg wygrał Przedsiębiorca: MIRAND –PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Bondary 25, 16-050 Michałowo. Przedsiębiorca zaoferował cenę za nieruchomość wyższą od ceny wywoławczej.
Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 12 grudnia 2016 r. udzielił Przedsiębiorcy MIRAND-PLUS Sp. z o.o. Zezwolenie nr 230.

Informacja dotycząca zaproszenia do udziału w przetargu w Podstrefie Suwałki z dnia 03.10.2016 r.

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje:

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu łącznego, który został ogłoszony w ,,Naszym Dzienniku’’ w dniu 3 października 2016 r., którego celem było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE i nabędzie prawo własności nieruchomości położonej na terenie SSSE Podstrefa Suwałki (działka niezabudowana stanowiąca własność SSSE) nr geodezyjny 32800/5 o powierzchni 0,7286 ha, Księga Wieczysta SU1S/00038180/3 wpłynęła jedna oferta od Przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych „KRUSZBET” S.A.
W wyniku przetargu łącznego, Zarząd SSSE S.A. wydał Przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych „KRUSZBET” S.A. zezwolenie nr 229 na prowadzenie działalności gospodarczej, na terenie SSSE.
W wyniku negocjacji ustalono z Przedsiębiorcą: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych „KRUSZBET” S.A. cenę oraz warunki nabycia prawa własności nieruchomości 32800/5.
Ustalona cena za nieruchomość jest wyższa od ceny ustalonej w operacie szacunkowym.

 

Informacja dotycząca zaproszenia do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego z dnia 17.08.2016 r

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 21 października 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki, po analizie złożonych ofert wybrała do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok firmę: Biuro Rachunkowe ELKA ul. Zielona 15, 19-400 Olecko za kwotę 4 000 zł netto.

 

Informacja dotycząca zaproszenia do rokowań z dnia 19 września 2016 r.

W wyniku rozstrzygnięcia rokowań, w dniu 19.10.2016 r. Zarząd SSSE S.A. wydał Przedsiębiorcy SERWISTAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ełku Zezwolenie nr 228 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 16 500 000,00 zł w terminie do dnia 15.10.2020 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 264 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 15 nowych pracowników, w terminie do dnia 31.12.2018 r. i utrzyma zatrudnienie w wymiarze 279 pracowników przez okres 3 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia.

Informacja dotycząca zaproszenia do rokowań i przetargu z dnia 12 sierpnia 2016 r.

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. informuje, że na zaproszenie do rokowań które zostały zamieszone w ,,Gazecie Wyborczej’’ w dniu 12 sierpnia 2016 r., których celem było wyłonienie przedsiębiorców, których uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE S.A. i które było kierowane do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie SSSE i zamierzający prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia, nie wpłynęła żadna oferta.

               

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu łącznego, który został ogłoszony w ,,Gazecie Wyborczej’’ w dniu 12 sierpnia 2016 r., którego celem było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE i nabędzie prawo własności nieruchomości położonej na terenie SSSE Podstrefa Suwałki (działka niezabudowana stanowiąca własność SSSE) nr geodezyjny 32777/28 o powierzchni 3,0000 ha, Księga Wieczysta SU1S/00038190/6 wpłynęła jedna oferta od przedsiębiorcy PADMA 3.0 Sp. z o.o. spółka komandytowa.

               

W wyniku przetargu łącznego, Zarząd SSSE S.A. wydał Przedsiębiorcy PADMA 3.0 Spółka z o.o. spółka komandytowa zezwolenie nr 227 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.

W wyniku negocjacji ustalono z Przedsiębiorcą PADMA 3.0 Spółka z o.o. spółka komandytowa cenę oraz warunki nabycia prawa własności nieruchomości 32777/28.

Ustalona cena za nieruchomość jest wyższa od ceny ustalonej w operacie szacunkowym.

Informacja dotycząca przetargu z dnia 16 maja 2016 r., Podstrefa Białystok

SSSE S.A. informuje, iż do przetargu mającego na celu sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Podstrefie Białystok, oznaczonej numerem geodezyjnym 771/36 o pow. 1,8085 ha, stanowiącej własność Miasta Białystok , ogłoszonego w "Gazecie Wyborczej" w dniu 16 maja 2016 r. nie wpłynęła żadna ofert na zakup nieruchomości. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Zapytanie Ofertowe PS 064/118/2016 z dnia 7 lipca 2016 r.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe PS 064/118/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. na realizację dwóch zadań budowlanych w ramach jednego zamówienia w Podstrefie Suwałki:

- zadanie nr 1 pt. „Budowa ulicy Brylantowej: branża drogowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Szafirową do działki nr 32807/2 (od km 0+868,66 do km 1+307,25) oraz branża sanitarna w zakresie budowy wodociągu, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na wyżej wspomnianym odcinku”

- zadanie nr 2 pt. „Roboty bitumiczne: warstwa ścieralna i wyrównawczo-wiążąca
w ul. Brylantowej (do skrzyżowania z ul. Turkusową) oraz czyszczenie elementów kanalizacji deszczowej w ul. Brylantowej i Szafirowej”,

wpłynęły 4 oferty.

Zestawienie ofert wg kolejności wpływu:

1. STRABAG Sp. z o.o., zaoferowana cena: 1 434 792,50 zł brutto

2. MELIOREX Sp. z o.o., zaoferowana cena: 1 880 401,26 zł brutto

3. Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o., zaoferowana cena: 1 343 296,36 zł brutto

4. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA, zaoferowana cena: 1 305 466,96 zł brutto

Zarząd SSSE SA w dniu 19 lipca 2016 r. podjął decyzję o wyborze wykonawcy zamówienia, wybierając najkorzystniejsza ofertę pod względem ceny, złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA z siedzibą w Suwałkach, ul. Przytorowa 24. Oferta wybranego wykonawcy jest zgodna z wymaganiami Zapytania ofertowego i jest kompletna.

Zapytanie Ofertowe PE 064/2/2016 z dnia 4 lipca 2016 r.

Na Zapytanie Ofertowe PE 064/2/2016 z dnia 04 lipca 2016 r. pn. „Budowa ulicy Miedzianej I etap (odcinek W14-W17, 0,391 km) wraz z uzbrojeniem ulicy w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk” do dnia 18 lipca 2016 r. do godziny 12:00 wpłynęło 6 ofert:
1. Konsorcjum firm: „PRIM” S.A. – Lider, ul. Suwalska 84, 19-300 Ełk, ELMO S.A. – Partner, ul. Akacjowa 1, Żelków Kolonia, 08-110 Siedlce – o wartości 1 141 349,38 zł netto,
2. Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego PRESS S.A., ul. Piaskowa 7, 16-400 Suwałki - o wartości 1 249 971,38 zł netto,
3. Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – o wartości 1 212 282,35 zł netto,
4. Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A., ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki – o wartości 1 808 070,71 zł netto,
5. Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego JÓZEF GAJEK, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12, 19-300 Ełk, Nowa Wieś Ełcka – o wartości 994 378,85 zł netto,
6. EKODROM Sp. z o.o., ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów – o wartości 1 413 913,46 zł netto.


Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach w dniu 19 lipca 2016r. uchwałą nr 110/VIII/16 podjął decyzję o wyborze wykonawcy zadania pn. „Budowa ulicy Miedzianej I etap (odcinek W14-W17, 0,391 km) wraz z uzbrojeniem ulicy w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk”, wybierając najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny (994 378,85 zł netto) złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe JÓZEF GAJEK, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12, 19-300 Ełk, Nowa Wieś Ełcka.

Informacja dotycząca przetargu z dnia 12 maja 2016 r., Podstrefa Łomża

1. Zarząd SSSE  S.A. informuje, iż do przetargu mającego na celu sprzedaż nieruchomość niezabudowaną położoną w Podstrefie Łomża,  oznaczoną numerem geodezyjnym działki 31323 o pow. 2,4776 ha, stanowiącą własność Miasta Łomża , ogłoszonym w "Gazecie Wyborczej" w dniu  12 maja  2016 r. nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

2. Zarząd SSSE  S.A. informuje, iż do przetargu mającego na celu sprzedaż działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 23166/4 o pow. 1,0426 ha, stanowiącą własność Miasta Łomża na Prawach Powiatu, ogłoszonym w "Gazecie Wyborczej" w dniu  12 maja 2016 r.  nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

3. Zarząd SSSE S.A. informuje, iż do przetargu mającego na celu sprzedaż dwóch działek oznaczonych numerami geodezyjnym 23166/5 i 23166/7 o powierzchni 1,0426 ha każda, objętych obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Łomża, stanowiących własność Miasta Łomża na Prawach Powiatu i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE, ogłoszonym w "Gazecie Wyborczej" w dniu 12 maja 2016 r., wpłynęła jedna oferta.

Przetarg wygrał Przedsiębiorca: "Greenvit" Sp. z o.o. z siedzibą w Zambrowie, Al. Wojska Polskiego 27 A , 18-300 Zambrów. Przedsiębiorca zaoferował cenę za nieruchomość wyższą od ceny wywoławczej.

4. Zarząd SSSE S.A. informuje, iż do przetargu mającego na celu sprzedaż działkę oznaczona numerem geodezyjnym 23166/6 o powierzchni 1,0426 ha, objętą obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Łomża, stanowiącą własność Miasta Łomża na Prawach Powiatu i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE, ogłoszonego w "Gazecie Wyborczej" w dniu 12 maja 2016 r., wpłynęła jedna oferta.

Przetarg wygrał Przedsiębiorca: "Pianpol Tex" Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, Al. Piłsudskiego 78 , 18-400 Łomża. Przedsiębiorca zaoferował cenę za nieruchomość wyższą od ceny wywoławczej.

Informacja dotycząca przetargu z dnia 13 czerwca 2016 r.

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż do przetargu mającego na celu sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Podstrefie Ełk oznaczonej numerem geodezyjnym 2771/1 o pow. 2,0005 ha, stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., ogłoszonego w "Gazecie Wyborczej" w dniu 13 czerwca 2016 r. wpłynęła jedna ofert na zakup nieruchomości.

Przetarg wygrał Przedsiębiorca: "IMPRESS DECOR Polska" Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku, ul. Handlowa 1. 19-300 Ełk. Przedsiębiorca zaoferował cenę za nieruchomość wyższą od ceny wywoławczej.

Informacja z rokowań ogłoszonych 4 maja 2015 r.

Informacja dotycząca rokowań

Zapytania Ofertowe PE 064/1/2016 z dnia 16 maja 2016 r. umieszczonego na stronie internetowej dnia. 17.05.2016 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego ul. Krzemowa Podstrefa Ełk

Zapytania Ofertowe PG 064/1/2016 z dnia 16 maja 2016 r. umieszczonego na stronie internetowej dnia. 17.05.2016 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego ul. Ekonomiczna Podstrefa Gołdap

Informacja dotycząca przetargu łącznego z dnia 22 marca 2016 r.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu łącznego, w dniu 30.06.2016 r. Zarząd SSSE S.A. wydał Przedsiębiorcy GAL-MAS Zdzisław Galiński Zezwolenie nr 224 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca zakupi na terenie Podstrefy Gołdap nieruchomość o łącznej powierzchni 2,4545 ha i poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 4 668 175,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz zatrudni co najmniej 9 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 4 lat licząc od dnia jego osiągnięcia.

Informacja dotycząca rokowań z dnia 22 marca 2016 r.

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia przetargu z dnia 22 marca 2016 r

Informacja dotycząca Zaproszenia do rokowań i przetargu łącznego z dnia 24 marca 2016 r.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu łącznego, w dniu 27 kwietnia 2016 r., Zarząd SSSE SA wydał Przedsiębiorcy ORIGMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zezwolenie nr 222 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej  3 860 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz zatrudni co najmniej 8 nowych pracowników do dnia 31 grudnia 2019 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 3 lat licząc od dnia jego osiągnięcia.

Informacja dotycząca Zaproszenia do rokowań w Podstrefie Zabłudów z dnia 22 stycznia 2016 r.

W wyniku rozstrzygnięcia rokowań, w dniu 15.04.2016 r. Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy SaMASZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zezwolenie nr 221 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Zabłudów poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 65 000 000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz zatrudni co najmniej 84 nowych pracowników w terminie do dnia do dnia 31 grudnia 2018 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 5 lat.

Informacja dotycząca Zaproszenia do rokowań i przetargu łącznego z dnia 5 lutego 2016 r.

W wyniku rozstrzygnięcia rokowań, w dniu 11.03.2016 r. Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy LAINER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Zezwolenie nr 219 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 7 400 000,00 zł w terminie do dnia 31 marca 2019 roku oraz  zatrudnieni 6 nowych pracowników, w terminie do dnia 31 marca 2019 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu łącznego, w dniu 18.03.2016 r. Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy Tanne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zezwolenie nr 220 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca zakupi na terenie Podstrefy Suwałki nieruchomość o łącznej powierzchni 28,8325 ha (składającą się z działek oznaczonych nr geod. 32813, 32812/5, 32812/6, 32810/1) i poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 334 500 000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz zatrudni co najmniej 130 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Informacja dotycząca przetargu z dnia 2 listopada 2015 r. - Podstrefa Łomża

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w Przetargu Pisemnym Nieograniczonym Łącznym mający na celu sprzedaż nieruchomości niezabudowane położone w Podstrefie Łomża oznaczone numerami geodezyjnymi:

- 23218/2, 23219/2 oraz 23220/2 o łącznej pow. 0,6179 ha;

- 23166/4 o pow. 1,0426 ha;

- 23166/5 o pow. 1,0426 ha;

- 23166/6 o pow. 1,0426 ha oraz

- 23166/7 o pow. 1,0426 ha, 

stanowiące własność Miasta Łomża i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ogłoszonym w „Gazecie Wyborczej” w dniu 2 listopada 2015 r. wpłyneła jedna oferta na zakup nieruchomości składajeącej się z działek o nr 23218/2, 23219/2 oraz 23220/2 o łącznej pow. 0,6179 ha.

Przedsiębiorca:  Andrzej Grabowski, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „MAG” z siedzibą przy ul. Przytulska 54, 18-420 Jedwabne, wygrał przetarg.

Przedsiębiorca deklaruje poniesienie na terenie strefy wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 5 600 000,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz zatrudnienie przy prowadzeniu działalności na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 10 nowych pracowników, w terminie do dnia do dnia 31 grudnia 2018 roku i utrzymanie tego poziomu zatrudnienia przez okres 2 lat, licząc od dnia jego osiągnięcia. Warunki te zostały zawarte w Zezwoleniu nr 217 z dnia 20 stycznia 2016 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Informacja dotycząca przetargu z dnia 22 października 2015 r. - Podstrefa Białystok

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż Przetarg Pisemny Nieograniczony Łączny mający na celu sprzedaż nieruchomość niezabudowaną - działkę nr 767/29 o powierzchni 3,3781 ha, stanowiącą własność Miasta Białystok, objętą obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Białystok i uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, ogłoszony dnia 22.10.2015 r., wygrał Przedsiębiorca: BRAVILOR Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Handlowa 1, 05-090 Sękocin Nowy.

Przedsiebiorca deklaruje poniesienie na terenie strefy wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 47 000 100,00 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów sto złotych) w terminie do dnia 31.12.2018 roku oraz zatrudnienie przy prowadzeniu działalności na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 30 nowych pracowników, w terminie do dnia do dnia 31.12.2018 roku i utrzymanie tego poziomu zatrudnienia przez okres 2 lat, licząc od dnia jego osiągnięcia. Warunki te zostały zawarte w Zezwolenie nr 216 z dnia 13 stycznia 2016 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Informacja dotycząca rokowań z dnia 17 grudnia 2015 r

W wyniku rozstrzygnięcia rokowań w dniu 11.01.2016 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy CEZAR-NORD PLAST Sp. z o.o. Zezwolenie nr 215 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 4 500 000,00 zł do dnia 30 czerwca 2017 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 48 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 4 nowych pracowników do dnia 30 czerwca 2017 roku i utrzyma zatrudnienia w wymiarze 52 pracowników przez okres 2 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia.

Informacja dotycząca zapytania ofertowego PS 064/175/2015 z dnia 11.12.2015 r.

Postępowanie wygrało Przedsiębiorstwo Inzynieryjne PRESS S.A. z Suwałk, które zaoferowało najniższą cenę za zadanie tj. 1 902 266,34 zł brutto. Umowę z Wykonawcą podpisano 30 grudnia 2015 r.

Informacja dotycząca rokowań z dnia 17 listopada 2015 r

W wyniku rozstrzygnięcia rokowań w dniu 15.12.2015 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy Dystri-Forte Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zezwolenie nr 214 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Ostrów Mazowiecka poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 32 000 000,00 zł do dnia 31grudnia 2016 roku oraz zatrudni co najmniej 160 nowych pracowników do dnia 31 grudnia 2016 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 5 lat, licząc od dnia jego osiągnięcia.

Informacja dotycząca przetargu z dnia 12 listopada 2015 r

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu łącznego w dniu 15.12.2015 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy BIG PAK Spółka cywilna Adam i Martyna Koniuszewscy Zezwolenie nr 211 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Ełk poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 1 800 000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 27 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 5 nowych pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia rokowań w dniu 15.12.2015 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy Karton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zezwolenie nr 212 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Gołdap poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 11 300 000,00 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 12 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 4 nowych pracowników, w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu łącznego w dniu 07.12.2015 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy VA - VARUSTE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zezwolenie nr 210 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 4 000 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz zatrudni 10 nowych pracowników do dnia 31 grudnia 2017 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 2 lat licząc od dnia jego osiągnięcia.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu łącznego w dniu 08.02.2016 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy PIKO BIS ZAKŁAD ROZBIORU DROBIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zezwolenie nr 218 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 2 480 000,00 zł do dnia 30 czerwca 2017 roku oraz zatrudni 10 nowych pracowników do dnia 30 czerwca 2017 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 2 lat licząc od dnia jego osiągnięcia.

Informacja dotycząca przetargu z dnia 05 listopada 2015 r

W wyniku rozstrzygnięcia rokowań w dniu 15.12.2015 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy Zakłady Produkcyjno-Usługowe PRAWDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zezwolenie nr 213 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Olecko poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 49 000 000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz zwiększy średnioroczne zatrudnienie kształtujące się na poziomie 1 114 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 50 nowych pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Informacja dotycząca przetargu z dnia 12 października 2015 r

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż Przetarg Pisemny Nieograniczony Łączny mający na celu sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr geod. 2865 o powierzchni 4,5559 ha , stanowiącej własność Gminy Miasta Ełku położonej w obrębie 2 miasta Ełku, objętej obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk i uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy ogłoszony w „Pulsie Biznesu” z dnia 12.10.2015 r. , zakończył się wynikiem negatywnym w związku z brakiem ofert.

Informacja dotycząca Zaproszenia do rokowań i przetargu łącznego z dnia 15.09.2015 r.

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań i przetargu łącznego z dnia 15.09.2015 r.  nie wpłynęła żadna oferta.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 11.08.2015 r. – PODSTREFA SUWAŁKI

Na zapytanie ofertowe PS 064/90/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r.  wpłynęło 5 ofert:  Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A., Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego PRESS S.A., REM-BUD Sp. z o.o., BUDIMEX S.A.

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach w dniu 27.08.2015 r. podjął decyzję o wyborze wykonawcy zamówienia pn. „Budowa ul. Turkusowej odcinek I od ul. Szafirowej km 0+000 do km 0+370,11 oraz wykonanie sieci  kanalizacji deszczowej w ul. Szafirowej, ul. Turkusowej w Suwałkach na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki”, wybierając jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A. z siedzibą przy ul. Przytorowej 24 w Suwałkach.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 18.08.2015r. - GOŁDAP

Na zapytanie ofertowe PG 064/1/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. wpłynęły 2 oferty:  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap o wartości 251 146,17 zł. oraz Oleckiego Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego  Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko o wartości 345 981,41zł.

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach w dniu 18.08.2015 r. uchwałą nr 77/VII/15 podjął decyzję o wyborze wykonawcy zamówienia pn. „Budowa odcinka ul. Ekonomicznej  na terenie Podstrefy Gołdap SSSE”, wybierając jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 18.08.2015 r. - EŁK

Na zapytanie Ofertowe PE 064/1/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. wpłynęły 2 oferty: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kolonia 1,19-300 Ełk o wartości   107 532,63 zł oraz UNIDROG Sp. z o.o., ul. Robotnicza 4, 19-200 Grajewo o wartości 108 114,54zł.

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach w dniu 18.08.2015 r. uchwałą nr 78/VII/15 podjął decyzję o wyborze wykonawcy zamówienia pn; „ Wykonanie warstwy ścieralnej na odcinku ulicy Przytorowej na terenie SSSE Podstrefa Ełk”, wybierając jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk.

ROZSZTRZYGNIĘCIE PRZETARGU ŁĄCZNEGO W PODSTREFIE SUWAŁKI Z DNIA 31.07.2015

W wyniku rozstrzygnięcia negocjacji w przetargu łącznym przeprowadzonych w dniu 31 lipca 2015 r. Zarząd SSSE S.A. wydał przedsiębiorcy LAINER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zezwolenie nr 209 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki zatrudni co najmniej 6 pracowników, w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku i utrzyma zatrudnienie w tym wymiarze przez okres 3 lat od dnia osiągnięcia poziomu zatrudnienia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 4 640 000,00 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki zakupi nieruchomość o pow. 2 ha.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU Z DNIA 10 marca 2015r

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż Przetarg Pisemny Nieograniczony Łączny mający na celu  sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej działka nr  geod. 2865  o powierzchni 4,5559 ha  ,  stanowiącej własność Gminy Miasta Ełku położonej w  obrębie 2  miasta Ełku, objętej obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   Podstrefa Ełk i uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy ogłoszony  w „Pulsie Biznesu” z dnia 09.01.2015 r.  , zakończył się wynikiem negatywnym w związku z brakiem ofert.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU Z DNIA 08.05.2015r

W wyniku rozstrzygnięcia   przetargu  łącznego Zarząd SSSE S.A  w dniu 29.06.2015 r. wydał Przedsiębiorcy Zakład Instalacji Wod - Kan I C.O. „ GAL-INST” Zdzisław Galiński Zezwolenie nr 208 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.  Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Gołdap zatrudni  co najmniej 6  pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia   2020  roku  i utrzyma zatrudnienie  w wymiarze  6 pracowników  przez okres 2 lat od dnia  osiągnięcia poziomu zatrudnienia oraz  poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej  4 866 274,00 zł   w terminie do dnia  31 grudnia  2020 roku. Przedsiębiorca zakupi na terenie Podstrefy Gołdap nieruchomość  o  łącznej pow. 2,2293 ha.

25.09.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym prowadzonym na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn zm.) dla zamówienia p.n.: Budowa ulicy Żelaznej w Ełku od ulicy Przemysłowej do ul. Krzemowej na terenie Podstrefy Ełk Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

02.09.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn zm.) na "Dostawa dwóch fabrycznie nowych, niużywanych, kompletnych i gotowych do użytkowania samochodów osobowych dla Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A."

pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU Z DNIA 30.05.2014r

W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 25.06.2014 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy „COMAXEL”  Sp. z o.o. Zezwolenie nr 202 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.  Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Gołdap  zatrudni  co najmniej 8 pracowników  w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku i  utrzyma zatrudnienie w wymiarze 8  pracowników  przez okres   5 lat  od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 1 700 000,00 zł w terminie do dnia 30  czerwca  2019 roku.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU Z DNIA 05.05.2014r

W wyniku rozstrzygnięcia   przetargu  łącznego  w dniu 24.06.2014 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy KENSUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  Zezwolenie nr 201 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.  Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Gołdap zatrudni  co najmniej 30  pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia   2019  roku  i utrzyma zatrudnienie  w wymiarze  30 pracowników  przez okres 3 lat od dnia  osiągnięcia poziomu zatrudnienia oraz  poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 10 525 440,00 zł   w terminie do dnia  31 grudnia  2019 roku. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Gołdap  zakupi nieruchomość  o  łącznej pow. 3,0243 ha.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU ŁĄCZNEGO W PODSTREFIE SUWAŁKI Z DNIA 16.04.2014 r

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu łącznego pisemnego nieograniczonego w dniu 17 czerwca 2014 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy MALOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zezwolenie nr 200 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki zwiększy dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 435 osób, poprzez zatrudnienie na terenie Strefy co najmniej 6 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku i utrzyma zatrudnienie w wymiarze 441 pracowników w okresie 2 lat od daty osiągnięcia w/w poziomu zatrudnienia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 28 500 000. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki zakupi nieruchomość o pow. 2,2415 ha.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU ŁĄCZNEGO W PODSTREFIE ŁOMŻA Z DNIA 04.06.2014 r

W wyniku rozstrzygnięcia  przetargu  łącznego pisemnego nieograniczonego w dniu 10 czerwca 2014 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy PHU OKLEINA Kazimierz Domurat zezwolenie nr 199 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Łomża zatrudni co najmniej 6 nowych pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 2 lat, licząc od dnia jego osiągnięcia. Przedsiębiorca poniesie na terenie Strefy wydatki inwestycyjne, w wysokości co najmniej 1 800 000 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Łomża zakupi nieruchomość o pow. 0,4225 ha.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU ŁĄCZNEGO I ROKOWAŃ W PODSTREFIE SUWAŁKI Z DNIA 30.05.2014 r

W wyniku rozstrzygnięcia rokowań przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2014 r. Zarząd SSSE S.A. wydał przedsiębiorcy Miranda 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji zezwolenie nr 203 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.  Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki zatrudni  co najmniej 15 pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia  2019 roku i utrzyma zatrudnienie  w tym wymiarze  przez okres 3 lat od dnia  osiągnięcia poziomu zatrudnienia oraz  poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej  10 000 000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia rokowań przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2014 r. Zarząd SSSE S.A. wydał przedsiębiorcy EKO-EN-EL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zezwolenie nr 204 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.  Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki zatrudni  co najmniej 7 pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia  2017 roku i utrzyma zatrudnienie  w tym wymiarze  przez okres 2 lat od dnia  osiągnięcia poziomu zatrudnienia oraz  poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej  4 000 000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia  przetargu  łącznego  w dniu 25 czerwca 2014 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy Crispi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zezwolenie nr 206 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki zatrudni co najmniej 5 nowych pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 3 lat, licząc od dnia jego osiągnięcia. Przedsiębiorca poniesie na terenie Strefy wydatki inwestycyjne, w wysokości co najmniej 2 800 000,00zł w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki zakupi nieruchomość  o pow. 0,7000 ha.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ROKOWAŃ W PODSTREFIE SUWAŁKI Z DNIA 28.03.2014 r

W wyniku rozstrzygnięcia  rokowań przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2014 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy Padma Art Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa zezwolenie nr 205 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.  Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki zwiększy dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 393 osób, poprzez zatrudnienie na terenie Strefy co najmniej 11 nowych  pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku i utrzyma zatrudnienie w wymiarze 404 pracowników  w okresie 2 lat od daty osiągnięcia w/w poziomu zatrudnienia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej  12 000 000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku.


ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU Z DNIA 05.05.2014r

W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 04.06.2014 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy IMPRESS-DECCOR POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zezwolenie nr 195 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.  Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Ełk zwiększy  dotychczasowe zatrudnienie kształtujące  się na poziomie 122 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 3  nowych pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia  2019 roku i utrzymanie zatrudnienia w wymiarze 125 pracowników  przez okres  jednego roku  od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 125 000 000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia   przetargu  łącznego  w dniu 06.06.2014 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy BIG PAK Spółka Cywilna Adam i Martyna Koniuszewscy Zezwolenie nr 196 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.  Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Ełk zatrudni  co najmniej 5 pracowników, w terminie do dnia 31 lipca  2017 roku i utrzyma zatrudnienie  na tym wymiarze  przez okres 3 lat od dnia  osiągnięcia poziomu zatrudnienia oraz  poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej  700 000,00 zł w terminie do dnia 31 lipca  2017 roku. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Ełk zakupi nieruchomość  o pow. 0,4004 ha.

W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 09.06.2014 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy PORTA KMI POLAND Sp. z o.o. Sp. k  Zezwolenie nr 197 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.  Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Ełk zwiększy  dotychczasowe zatrudnienie kształtujące  się na poziomie 553 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 10  nowych pracowników, w terminie do dnia 30 września  2018 roku i utrzymanie zatrudnienia w wymiarze 563 pracowników  przez okres  jednego roku  od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 34 805 500,00 zł w terminie do dnia 30 września  2018 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia   przetargu  łącznego  w dniu 12.06.2014 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy  „ECO-PROGRES" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Zezwolenie nr 198 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.  Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Ełk zwiększy  dotychczasowe zatrudnienie kształtujące  się na poziomie 141 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 15  nowych pracowników, w terminie do dnia 01 stycznia 2017 roku i utrzymanie zatrudnienia w wymiarze 156  pracowników  przez okres  jednego roku  od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia oraz  poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej  8 306 000,00  zł w terminie do dnia 31 grudnia  2016 roku. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Ełk zakupi nieruchomość  o pow. 1,3316 ha.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU Z DNIA 03.04.2014r

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż Przetarg Pisemny Nieograniczony Łączny mający na celu  sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej o  łącznej pow. 3,3429 ha,  stanowiącej własność Gminy Miasta Ełku położonej w  obrębie 2  miasta Ełku, objętej obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   Podstrefa Ełk i uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, zakończył się wynikiem negatywnym w związku z brakiem ofert.

28.05.2014 OTWARCIE OFERT

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku zaproszenia do rokowań i przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu w dniu 05.05.2014 r. wpłynęło 5  ofert:

 1. KENSUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Ekonomicznej 5, 19-500 Gołdap.
 2. IMPRESS-DECCOR POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Handlowej 1, 19-300 Ełk.
 3. ECO-PROGRES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Strefowej 7,19-300 Ełk.
 4. BIG PAK Spółka Cywilna Adam i Martyna Koniuszewscy przy ul. Zwierzynieckiej 29, 15-246 Białystok.
 5. PORTA KMI POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Szkolnej 54, 84-239 Bolszewo.

 Wszystkie oferty zostały przyjęte.

14.05.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn zm.) na „Wykonanie fragmentu kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz fragmentu nawierzchni drogi w ulicy Brylantowej na terenie Podstrefy Suwałki Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”

 pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia

pdf  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

09.05.2014 ROZSTRZYGNIĘCIE ROKOWAŃ

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku zaproszenia do rokowań i przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu w dniu 28.03.2014 r. wpłynęły 3 oferty: Padma Art. Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 118E, 16-400 Suwałki, Micro-Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Sordachy 2A, 19-300 Ełk oraz Salag Sp. z o.o., Sp. k.  z siedzibą przy ul. Szafirowej 5, 16-400 Suwałki.

Wszystkie oferty zostały przyjęte.

W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 05.05.2014 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy Micro-Tech Sp. z o.o. zezwolenie nr 193 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki zatrudni co najmniej 5 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 2 lat, licząc od dnia jego osiągnięcia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 653 209 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku.

W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 06.05.2014 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy Salag Sp. z o.o., Sp. k. zezwolenie nr 194 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki zatrudni co najmniej 2 nowych pracowników w terminie do dnia 31 lipca 2014 roku i utrzyma poziom zatrudnienia w wymiarze 230 osób przez okres 1 roku, licząc od dnia jego osiągnięcia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 15 000 000 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku.

18.04.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn zm.) na „Leasing dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych tej samej marki i modelu dla Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach

pdf  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

02.04.2014 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU ŁĄCZNEGO W PODSTREFIE BIAŁYSTOK

W wyniku zaproszenia do przetargu łącznego w Podstrefie Białystok opublikowanego w dniu 31.01.2014 r. w Pulsie Biznesu wpłynęła jedna oferta. W wyniku rozstrzygniętego przetargu łącznego Zarząd SSSE S.A wyda Przedsiębiorcy: HIGH TECH PROJEKT Sp. z o.o. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Podstrefie Białystok. Przedsiębiorcy zakupi w Podstrefie Białystok działkę inwestycyjną nr 767/29 o powierzchni 3,3781 ha.

21.02.2014 ROZSTRZYGNIĘCIE ROKOWAŃ I PRZETARGU ŁĄCZNEGO

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku zaproszenia do rokowań i przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu w dniu 22.01.2014 r. wpłynęły 2 oferty: IRYD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi (19-500), ul. Ekonomiczna 5 oraz NOVIGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa z siedzibą w Markach (05-270), ul. Kościuszki 43.

Obie oferty zostały przyjęte.

W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 20.02.2014 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy NOVIGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa zezwolenie nr 191 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki zatrudni co najmniej 18 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 2 lat, licząc od dnia jego osiągnięcia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 16 mln zł  w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż Przetarg Łączny na sprzedaż nieruchomości  o  łącznej pow. 1,0388 ha położonej w Podstrefie Gołdap i uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, na który wpłynęła oferta firmy IRYD Sp. z o. o. został zakończony w dniu 27 marca 2014r.  wynikiem negatywnym.

23.12.2013 ROZSTRZYGNIĘCIE ROKOWAŃ

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku zaproszenia do rokowań lub przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu w dniu 21.11.2013 r. wpłynęły 3 oferty: Przedsiębiorstwa Wielobranżowego NORD-OST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi, ul. Strefowa 4, IMPRESS DECOR POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ełku, ul. Handlowa 1 oraz Salag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Suwałkach, ul. Szafirowa 5. Wszystkie oferty zostały przyjęte.

W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 19.12.2013 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy NORD-OST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zezwolenie nr 189 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Gołdap zatrudni co najmniej 4 nowych pracowników w terminie do dnia 31.12.2014r.i utrzyma zatrudnienia w wymiarze 113 pracowników przez okres 2 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 5 400 000,00- zł w terminie do dnia 31.12.2014 roku.

W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 19.12.2013 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy IMPRESS DECOR POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościązezwolenie nr 190 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefa Ełk zatrudni co najmniej 3 nowych pracowników w terminie do dnia 31.01.2016 r. i utrzyma zatrudnienia w wymiarze 124 pracowników przez okres 2 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 20 000 000,00- zł w terminie do dnia 31.12.2016 r.

17.12.2013 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku rozstrzygniętego przetargu (zaproszenia do rokowań, przetargu oraz przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu w dniu 18.10.2013 r.) zakończonego negocjacjami w dniu 10.12.2013 r., przedsiębiorca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AUTO-MOTO K Arkadiusz Kuklewicz zakupi na terenie SSSE Podstrefa Gołdap nieruchomość o powierzchni 0,3964 ha oznaczoną numerem geodezyjnymi działki: 258/2, na której będzie prowadził działalność gospodarczą. Przedsiębiorca zamierza zatrudnić na terenie strefy 10 nowych pracowników oraz ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości ok. 800 000 zł.

11.12.2013 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU PODSTREFA BIAŁYSTOK

W dniu 10.12.2013 r. został rozstrzygnięty przetarg łączny pisemny nieograniczony mający na celu sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, objętej obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Białystok, położonej w obrębie 21 Dojlidy, o nr geodezyjnym działki 767/30, o pow. 3,3447 ha, nr KW: BI1B/00044498/5 oraz udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przeprowadzony na podstawie zaproszenia do przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu i ogłoszonego przez SSSE S.A. w dniu 16.09.2013 r., który wygrała firma Rosti (Polska) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 29, 15-620 Białystok.

03.12.2013 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku rozstrzygniętego przetargu łącznego (zaproszenia do rokowań, przetargu oraz przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu w dniu 18.10.2013 r.) zakończonego negocjacjami w dniu 03.12.2013 r., przedsiębiorca - PADMA 3.0 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Markach (05-270) przy ul. Kościuszki 43 (wcześniej MIMAPO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowo-Akcyjna) zakupi na terenie SSSE Podstrefa Suwałki nieruchomość o powierzchni 17,0390 ha oznaczoną numerami geodezyjnymi działek: 32788/4, 32777/30, 32777/31, 32795 oraz otrzyma zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE Podstrefa Suwałki. Przedsiębiorca zatrudni przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia 80 nowych pracowników w terminie do dnia 31.12.2019 roku i utrzyma zatrudnienia na tym poziomie przez okres 2 lat licząc od dnia jego osiągnięcia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 53 400 000 zł w terminie do dnia 31.12.2019 r.

03.12.2013 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Zarząd SSSE S.A. informuje, że przetarg łączny mający na celu sprzedaż nieruchomość niezabudowaną - działkę o nr geodezyjnym 771/29 i pow. 3,3781 ha, KW: BI1B/00044498/5, objętą obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Białystok oraz udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przeprowadzony na podstawie zaproszenia do przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu i ogłoszonego przez SSSE S.A. 16 września 2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym w związku z brakiem ofert.

19.11.2013 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU PODSTREFA BIAŁYSTOK

W dniu 18.11.2013 r. został rozstrzygnięty przetarg łączny pisemny nieograniczony mający na celu sprzedaż nieruchomość niezabudowaną, objętą obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Białystok, położoną w obrębie 21 Dojlidy, o nr geodezyjnym działki 767/20, pow. 2,0690 ha, nr KW: BI1B/00044498/5 oraz udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przeprowadzony na podstawie zaproszenia do przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu i ogłoszonego przez SSSE S.A. w dniu 16.09.2013 r., który wygrała firma BIANOR I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 18, 15-569 Białystok.

19.11.2013 ROZSTRZYGNIĘCIE ROKOWAŃ

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku zaproszenia do rokowań, przetargu oraz przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu w dniu 18.10.2013 r. wpłynęły 4 oferty: 3E Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo ORTIS Tomasz Janik, Wojciech Janik Spółka Jawna, MIMAPO Sp. z o.o., SKA, PHU AUTO-MOTO K Arkadiusz Kuklewicz.

- W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 14.11.2013 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy 3E Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku (19-300), ul. Okrężna 1 B, zezwolenie Nr 184 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Ełk zatrudni co najmniej 2 nowych pracowników w terminie do dnia 30.09.2015 roku i utrzyma zatrudnienia w wymiarze 36 pracowników przez okres 3 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 1 700 000 zł w terminie do dnia 30.09.2015 r.

- W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 15.11.2013 r., Zarząd SSSE S.A wyda Przedsiębiorstwu ORTIS Tomasz Janik, Wojciech Janik Spółka Jawna z siedzibą w Suwałkach (16-400), ul. Platynowa 5, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.

Przedsiębiorca na terenie  Podstrefa Suwałki zatrudni co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do dnia 31.12.2015 roku i utrzyma zatrudnienia w wymiarze 33 pracowników  przez okres 3 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 3 000 000 zł w terminie do dnia 31.12.2015 r.

21.08.2013 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU ŁĄCZNEGO

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku zaproszenia do rokowań oraz przetargu łącznego
opublikowanego w Pulsie Biznesu w dniu 08.07.2013 r. wpłynęła jedna oferta.
W wyniku rozstrzygniętego przetargu łącznego zakończonego negocjacjami w dniu 20.08.2013 r., przedsiębiorca -
Przedsiębiorstwo ASPI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zakupi na terenie SSSE Podstrefa Suwałki
nieruchomość o powierzchni 1,2804 ha oznaczoną numerami geodezyjnymi działek: 35015 i 35021/13
oraz otrzyma zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE Podstrefa Suwałki.
Przedsiębiorca na terenie strefy zwiększy dotychczasowe zatrudnienie, kształtujące się na poziomie 14 pracowników,
poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 12 nowych pracowników w terminie do dnia 31.12.2016 roku
i utrzyma zatrudnienia w wymiarze 26 pracowników przez okres 2 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia
oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych)
w terminie do dnia 31.12.2016 r.

 

21.06.2013 ROZSTRZYGNIĘCIE ROKOWAŃ

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku zaproszenia do rokowań oraz przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu w dniu 27.05.2013 r.
wpłynęła jedna oferta - „PRODEKO-EŁK” Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku (19-300), ul. Strefowa 9, na wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Ełk.
Oferta została przyjęta. W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 21.06.2013 r. Zarząd SSSE S.A wydał
Przedsiębiorcy „PRODEKO-EŁK” Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku (19-300), ul. Strefowa 9 zezwolenie Nr 182 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.
Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Ełk zatrudni co najmniej 15 nowych pracowników, w terminie do dnia 30.06.2016 roku i utrzyma zatrudnienia w wymiarze
50 pracowników przez okres 2 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia
oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 9 100 000 zł (słownie: dziewięć milionów sto tysięcy złotych) w terminie do dnia 30.06.2016 r.

16.04.2013 ROZSTRZYGNIĘCIE ROKOWAŃ, PRZETARGU ŁĄCZNEGO

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku zaproszenia do rokowań oraz przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu
w dniu 21.03.2013 r. wpłynęły dwie oferty.

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowego "Agastyl" Spółka Jawna D.B. Zrajkowska, J.R.Jędrowicz z siedzibą w Ełku złożyło ofertę do
przetargu łącznego na wydanie zezwolenia na prowadzenie  działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  oraz na zakup nieruchomości  działka  nr 2760/9 o pow. 1,3020 ha w Podstrefa Ełk.

2. "Przedsiębiorstwo Ortis Tomasz Janik, Wojciech Janik" Spółka Jawna złożyło ofertę  do rokowań na wydanie zezwolenia na prowadzenie
  działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej .

Obie oferty zostały przyjęte.

W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 15.04.2013 r. Zarząd SSSE S.A wydał „Przedsiębiorstwu Ortis Tomasz Janik, Wojciech Janik"
Spółka Jawna zezwolenie  Nr 180 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie  Podstrefa Suwałki
zatrudni co najmniej 10 nowych pracowników, w terminie do dnia 31.12.2014 roku i utrzyma zatrudnienia w wymiarze 29 pracowników 
przez okres 2 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 3 000 000 zł
(słownie: trzy miliony złotych) w terminie do dnia 31.12.2014 r.


13.06.2013

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu łącznego w dniu 10.06.2013 r., przedsiębiorca - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe
"Agastyl" Spółka Jawna D.B. Zrajkowska, J.R.Jędrowicz zakupi na terenie SSSE Podstrefa Ełk nieruchomość o powierzchni 1,3020 ha
oznaczoną numerem geodezyjnym 2760/9 oraz otrzyma zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE Podstrefa Ełk.
Przedsiębiorca na terenie strefy zwiększy dotychczasowe zatrudnienie, kształtujące się na poziomie 33 pracowników,
poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 5 nowych pracowników w terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku
i poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 3 500 000 zł
(słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) w terminie do dnia 30.06.2016 r.

04.12.2012 ROZSTRZYGNIĘCIE ROKOWAŃ, PRZETARGU ŁĄCZNEGO

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku zaproszenia do rokowań lub przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu w dniu 09.11.2012 r.
wpłynęły dwie oferty.
Firmy „CEZAR-NORD PLAST” Sp. z o.o. oraz „PADMA ART” Sp. z o.o., Spółka komandytowa złożyły oferty na wydanie zezwoleń na działalność
gospodarczą w SSSE Podstrefa Suwałki. W dniu 29.11.2012 r. komisja do spraw otwarcia ofert SSSE S.A. przyjęła obie oferty.
Następnie firmy przystąpiły do negocjacji.

W wyniku negocjacji przeprowadzonych z „CEZAR-NORD PLAST” Sp. z o.o. w dniu 29.11.2012 r. Przedsiębiorca zadeklarował zatrudnienie
na terenie strefy co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do dnia 15.05.2013 r. i poniesie wydatki inwestycyjne
w wysokości co najmniej 3 610 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset dziesięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 31.12.2013 r.
W wyniku negocjacji przeprowadzonych z „PADMA ART” Sp. z o.o., Spółka komandytowa Przedsiębiorca zadeklarował zatrudnienie na terenie
strefy co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do dnia 04.04.2013 r. i utrzyma zatrudnienie na poziomie 348 pracowników przez okres 5 lat
od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 15 960 000,00 zł
(słownie: piętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 31.05.2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ROKOWAŃ, PRZETARGU, PRZETARGU ŁĄCZNEGO

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. informuje o rozstrzygnięciu rokowań, przetargu, przetargu łącznego
opublikowanego w Pulsie Biznesu dnia 19. września 2012 r.
1. W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 18. października 2012 r., przedsiębiorca Crispi Sp. z o. o. otrzymał dnia
31 października 2012 r. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE Podstrefa Suwałki. Przedsiębiorca na
terenie strefy zatrudni co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do dnia 31.12.2015 roku i poniesie wydatki inwestycyjne w
wysokości co najmniej 3 500 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) w terminie do dnia 31.12.2015 roku.
2. W wyniku rozstrzygniętego przetargu, zakończonego negocjacjami przeprowadzonymi w dniu 18 października 2012 r., przedsiębiorca
Salag Sp. z o.o. Sp. k. zakupi na terenie SSSE Podstrefa Suwałki nieruchomość o powierzchni 0,4387 ha oznaczoną numerem geodezyjnym
35005/2.
3. W wyniku rozstrzygniętego przetargu łącznego zakończonego negocjacjami przeprowadzonymi w dniu 18 października 2012 r.,
przedsiębiorca Twin Glass zakupi na terenie SSSE Podstrefa Suwałki nieruchomość o powierzchni 0,6070 ha oznaczoną numerem geodezyjnym
32777/24 oraz otrzyma zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE Podstrefa Suwałki. Przedsiębiorca na
terenie strefy zatrudni co najmniej 15 nowych pracowników w terminie do dnia 31.12.2015 roku i poniesie wydatki inwestycyjne w
wysokości co najmniej 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku

02.10.2012 r. ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego z Przedsiębiorstwem Budownictwa
Inżynieryjnego Sp. z o.o., ul. Noniewicza 85C, lok. 18, 16-400 Suwałki, w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759
z późn. zm.) na „Wykonanie fragmentu kanalizacji deszczowej w ulicy Brylantowej na terenie Podstrefy Suwałki Suwalskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej”. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane dnia 02.10.2012 r. dostępne jest w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 375374 – 2012.

26.09.2012 r. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Zarząd SSSE S.A. informuje, że drugi przetarg łączny mający na celu: sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
objętej obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Białystok położonej w obrębie 21 - Dojlidy,
w rejonie ulic Franciszka Karpińskiego i Jacka Kuronia: nr 771/18 o pow. 5,3423 ha, KW: BI1B/00044498/5
oraz udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
przeprowadzony na podstawie zaproszenia do drugiego przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu i ogłoszonego przez
SSSE S.A. 23 lipca 2012 r. wygrała firma NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.

26.09.2012 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na
„Wykonanie fragmentu kanalizacji deszczowej w ulicy Brylantowej na terenie Podstrefy Suwałki
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych
dnia 05.09.2012 r.pod nr 191269 – 2012 oraz w siedzibie i na stronie internetowej Zamawiającego.

pdf  Zaproszenie do przetargów łącznych

13.07.2012 r. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku zaproszenia do przetargu lub rokowań opublikowanego w Pulsie Biznesu
i ogłoszonego przez SSSE S.A. 21.06.2012 r. na nieruchomości położone w Podstrefie Suwałki, Ełk i Gołdap
nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym w związku z brakiem ofert.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku zaproszenia do przetargu lub rokowań
opublikowanego w Pulsie Biznesu i ogłoszonego przez SSSE S.A. 15.05.2012 r. na
nieruchomości położone w Podstrefie Suwałki, Ełk i Gołdap wpłynęły 2 oferty.

Firmy PPH GETAK`S Krzysztof Siernicki oraz NORD-OST Karton Sp. z o.o. złożyły oferty
na zakup nieruchomości i wydanie zezwolenia na działalność gospodarczą
w SSSE S.A. Komisja do spraw otwarcia ofert SSSE S.A. przyjęła oferty. Następnie firmy
przystąpiły do negocjacji.

W wyniku negocjacji PPH GETAK`S Krzysztof Siernicki otrzymał zezwolenie na
prowadzenia działalności gospodarczej w SSSE Podstrefa Suwałki oraz zakupi nieruchomość
na terenie SSSE Podstrefa Suwałki.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Zarząd SSSE S.A. informuje, że przetarg łączny mający na celu: sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej, objętej obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, Podstrefa Białystok położona w obrębie 21 - Dojlidy, w rejonie ulic
Franciszka Karpińskiego i Jacka Kuronia: nr 771/18 o pow. 5,3423 ha,
KW: BI1B/00044498/5 oraz udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przeprowadzony na podstawie
zaproszenia do przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu i ogłoszonego przez
SSSE S.A. 7 marca 2012 r. zakończył się wynikiem negatywnym w związku z brakiem ofert.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku zaproszenia do przetargu lub rokowań opublikowanego w Pulsie Biznesu 14.02.2012r. i
ogłoszonego przez SSSE S.A. 14.02.2012r. na nieruchomości położone w Podstrefie Suwałki, Ełk i Gołdap wpłynęły 3 oferty.

Firma Pemabo Sp. z o. o. złożyła ofertę na zakup nieruchomości i wydanie zezwolenia na działalność gospodarczą w SSSE S.A. Firmy Aquael Sp. z o.o.
oraz Salag Sp. z o. o. Sp. k. złożyły oferty o wydanie zezwolenia na działalność gospodarczą w SSSE S.A.

Komisja do spraw otwarcia ofert SSSE S.A. przyjęła wszystkie oferty. Następnie firmy przystąpiły do negocjacji. W wyniku negocjacji
firma Pemabo Sp. z o. o. zakupiła nieruchomość na terenie SSSE Podstrefa Suwałki oraz otrzymała zezwolenie na działalność gospodarczą w SSSE Podstrefa Suwałki,
zaś firma Aquael Sp. z o. o. otrzymała zezwolenie na działalność gospodarczą w SSSE Podstrefa Suwałki.

ROZSTRZYGNIĘCIE

Data: 16.01.2012
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje, ze drugi przetarg laczny na sprzedaz nieruchomosci –
dzialki o nr. Geod. 767/20 w Podstrefie Bialystok i wydanie zezwolenia na dzialalnosc gospodarcza
w Suwalskiej specjalnej Strefie Ekonomicznej przeprowadzony na podstawie zaproszenia do przetargu lacznego opublikowanego w „Pulsie Biznesu”
w dniu 16 listopada 2011r. zakonczyl sie wynikiem negatywnym w zwiazku z brakiem ofert.

Data: 16.01.2012
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje, ze drugi przetarg laczny na sprzedaz nieruchomosci –
dzialki o nr. Geod. 771/17 w Podstrefie Bialystok i wydanie zezwolenia na dzialalnosc gospodarcza w Suwalskiej specjalnej Strefie Ekonomicznej
przeprowadzony na podstawie zaproszenia do przetargu lacznego opublikowanego w „Pulsie Biznesu” w dniu 16 listopada 2011r.
wygrala firma BISON CHCKS S.A. z siedziba w Bialymstoku.

Data: 05.09.2011
Rada Nadzorcza SSSE S.A. zaprasza do skladania ofert.

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwalkach jako zarzadzajacy Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 (Dz. U. 2004 nr 254 poz. 2548)
w sprawie przetargów i rokowan oraz kryteriów oceny zamierzen co do przedsiewziec gospodarczych, które maja byc podjete
przez przedsiebiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaprasza do:

 • a)rokowan w celu wylonienia przedsiebiorców, którzy uzyskaja zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej
  na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zaproszenie do rokowan, kierowane jest do przedsiebiorców, którzy
  posiadaja udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomoscia polozona na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i
  zamierzaja prowadzic dzialalnosc gospodarcza na podstawie zezwolenia.
 • b)przetargu w celu wylonienia przedsiebiorców, którzy uzyskaja zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej
  na terenie Strefy i nabeda prawo wlasnosci do nieruchomosci polozonych na terenie Strefy.


1. Przetargiem objete sa nizej wymienione dzialki stanowiace wlasnosc SSSE S.A. :

- polozone na terenie Podstrefy Suwalki:
KW: SU1S/00047303/8 - nr 32777/11 pow.: 0,4000 ha, nr 32777/12 pow.: 0,9656 ha, nr 32799/3 pow.: 0,1344 ha
KW: SU1S/00038190/6 - nr 32799/5 pow.: 1,5308 ha, KW: SU1S/00038180/3 - nr 32800/3 pow.: 0,7845 ha,
KW: SU1S/00020842/3 - nr 35005/2 pow.: 0,4387 ha, KW: SU1S/00038190/6 - nr 35015 pow.: 1,0906 ha, nr 35011
pow.: 0,6714 ha, nr 35012 pow.: 0,3020 ha, nr 35008/2 pow.: 0,7114 ha, nr 32788/4 pow.: 0,3186 ha, 32777/23 pow.: 2,6070 ha,
nr 32777/21 pow.: 13,9328 ha.

- polozone na terenie Podstrefy Elk: KW: OL1E/00045179/1 - nr 2769/1 pow.: 0,5083 ha, KW: OL1E/00029721/1 - nr 2758/1 pow.: 1,5054 ha, nr 2760/4 pow.: 2,0974 ha,
nr 2760/9 pow.: 1,3020 ha, nr 2767/4 pow.: 3,8110 ha, nr 2769/3 pow.: 0,8319 ha, nr 2769/4 pow.: 1,3316 ha, nr 2770 pow.: 0,6738 ha,
nr 2771/1 pow.: 2,0005 ha, nr 2771/3 pow.: 3,7820 ha, nr 2775/2 pow.: 0,7971 ha

- polozone na terenie Podstrefy Goldap:
KW: OL1C/00002758/3 - nr 247 pow.: 0,4959 ha, KW: OL1C/00010762/3 - nr 248 pow.: 0,5429 ha, KW: OL1C/00001060/6 - nr 224/116 pow.: 1,8825 ha,
nr 224/114 pow.: 0,1030 ha, nr 224/117 pow.: 0,3010 ha, nr 224/118 pow.: 0,4644 ha, nr 224/120 pow.: 0,0800 ha,
nr 224/122 pow.: 0,3552 ha, nr 224/124 pow.: 0,0350 ha, nr 224/125 pow.: 3,4583 ha

Wyzej wymienione nieruchomosci objete sa aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Dopuszcza sie mozliwosc
skladania ofert na czesci wymienionych dzialek.


2. Kryteria oceny zamierzen, co do przedsiewziec gospodarczych, które maja byc podjete na terenie Strefy, sposób przygotowania
oferty i wysokosc wadium, którego wplacenie jest warunkiem udzialu w przetargu okresla Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu
lub Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowan.


3. Specyfikacje Istotnych Warunków Przetargu w cenie 5 000 zl + nalezny podatek VAT, lub Specyfikacje Istotnych Warunków
Rokowan w cenie 8 000 zl + nalezny podatek VAT mozna nabyc w biurach Podstref (adresy ponizej) po przedlozeniu
dowodu zaplaty na w/w sume na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwalki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894.

4. Oferty nalezy skladac w siedzibie Spólki w Suwalkach przy ulicy Noniewicza 49 do dnia 26 wrzesnia 2011 r. do godziny 11.00.


5. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Spólki dnia 26.09.2011 r. o godzinie 11.30.

Wszelkich informacji udzielamy pod adresami: 16-400 Suwalki, ul. Noniewicza 49, tel./fax: (087) 565 22 17, 565 2449, e-mail: ssse@ssse.com.pl;
19-300 Elk, ul. A. Mickiewicza 15, tel.: (087) 610 62 72, fax: (0-87) 610 3353, e-mail: elk@ssse.com.pl;
19-500 Goldap, ul. Gumbinska 1, tel. 607 05 82 22 , e-mail: goldap@ssse.com.pl www.ssse.com.pl

ROZSTRZYGNIECIE

Zarzad SSSE S.A. informuje, iz w wyniku zaproszenia do przetargu lacznego ogloszonego 10.08.2011r. przez SSSE S.A. na nieruchomosci
polozone w Podstrefie Bialystok, do dnia 10.10.2011r. nie wplynela zadna oferta. Przetarg zakonczyl sie wynikiem negatywnym.

Zarzad SSSE S.A. informuje, iz w wyniku przetargu ogloszonego 6.09.2011r. zlozona zostala oferta firmy Quercus Sp. z o. o. o wydanie
zezwolenia na dzialalnosc gospodarcza w SSSE S.A. Komisja do spraw rokowan SSSE S.A. przyjela oferte, która spelnila wszystkie wymogi zawarte w ogloszeniu.

Badanie sprawozdania finansowego Spólki za rok 2011

Rada Nadzorcza SSSE S.A.informuje, iz 7.10.2011r. po analizie zlozonych ofert dokonala wyboru firmy, która przeprowadzi badanie
sprawozdania finansowego Spólki za rok 2011. Wykona je firma „Audyt i Rachunkowosc” Daniela Jasiulewicz z Suwalk.

Zaproszenie do rokowań Nr 12/2017 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Suwałki

215/2/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. pn. „Wykonanie przebudowy ulicy Granicznej w Gołdapi (branża drogowa) na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Gołdap”

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść