Ogłoszone

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Przetargi ogłoszone

 

15.10.2021 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe PS215/5/2021 w sprawie zimowego utrzymania dróg w podstrefie Suwałki

Zapytanie ofertowe PS215/5/2021

 

19.08.2021 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe PS 215/5/2021 dotyczące realizacji zadania pn. "Budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym ul. Szafirowej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Suwałkach

Zapytanie ofertowe PS215/5/2021 z załącznikami

Dodatkowe załączniki:

Kosztorys Ofertowy ul. Szafirowa

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Opis inwestycji

Rysunki:

1, 2, 3, 4, 5

 

SSSE 08.2021 Kontynuacja Budowa ul. Szafirowej w Suwałkach  OFERTOWY.ath
SSSE 08.2021 Kontynuacja Budowa ul. Szafirowej w Suwałkach  OFERTOWY.rds

 

15.07.2021 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe PS 215/4/2021 dotyczące remontu biura Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach, przy ul. Noniewicza 49

Zapytanie ofertowe PS 215/4/2021

Przedmiar robót niezbędny do przygotowania oferty

 

15.07.2021 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu nr 2/2021 mającego na celu sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., położonej w Suwałkach, o powierzchni 0,0203 ha, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 35021/5

Ogłoszenie o Przetargu 2/2021

Klauzula RODO

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w sprawie ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Spółki

01.07.2021 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe PE 215/1/2021 z dnia 1 lipca 2021 r., którego przedmiotem jest przebudowa ulicy Przytorowej na obszarze SSSE w Ełku w zakresie wykonania chodnika wzdłuż ulicy Przytorowej od skrzyżowania z ulicą Przemysłową do skrzyżowania z ulicą Dojazdową

szczegóły:
Zapytanie ofertowe PE 215/1/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. „Przebudowa ulicy Przytorowej na obszarze SSSE w Ełku w zakresie wykonania chodnika wzdłuż ulicy Przytorowej od skrzyżowania z ulicą Przemysłową do skrzyżowania z ulicą Dojazdową”
Załącznik nr 1 Projekt budowlany
Załącznik nr 2 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik nr 3 Przedmiar robót
Załącznik nr 4 Wzór umowy z Wykonawcą
Załącznik nr 5 Formularz ofertowy
Załącznik nr 6 Oświadczenie
Załącznik nr 7 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

23.06.2021 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A zaprasza do składania ofert cenowych w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe PS 215/3/2021 dotyczące wykonania usługi w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej do zmiany pozwolenia na budowę ul. Szafirowej w Suwałkach.

Zapytanie ofertowe PS 215/3/2021

27.05.2021 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na skoszenie trawy w pasie drogowym ul. Szafirowej, Brylantowej, Turkusowej oraz Diamentowej w Suwałkach, których właścicielem jest Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Zapytanie ofertowe PS 215/2/2021

07.05.2021 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu nr 1/2021 mającego na celu sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., położonej w Suwałkach, o powierzchni łącznej 2,1563 ha, składająca się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 32806/8 oraz 32806/9.

Ogłoszenie o Przetargu 1/2021

Klauzula RODO

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w sprawie ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Spółki

 

27.10.2020 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do składania oferty cenowej w odpowiedzi na Zapytania Ofertowe PS 215/3/2020 z dnia 27.10.2020 r., którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg w pasie drogowym ulic: Szafirowej, Brylantowej, Turkusowej, Diamentowej, Platynowej oraz Wojska Polskiego w Suwałkach

Zapytanie Ofertowe PS 215/3/2020

21.09.2020 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu nr 4/2020 mającego na celu sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., położonej w Ełku o numerze geodezyjnym 2764/5 o powierzchni 1,1555 ha

Ogłoszenie o przetargu nr 4/2020

Klauzula do procedury przetargowej 4/2020

Oświadczenie do przetargu 4/2020

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w sprawie ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Spółki

 

21.09.2020 r. 21.09.2020 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu nr 3/2020 mającego na celu sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., położonej w Ełku o numerze geodezyjnym 2764/6 o powierzchni 1,5817 ha

Ogłoszenie o przetargu nr 3/2020

Klauzula do procedury przetargowej 3/2020

Oświadczenie do przetargu 3/2020

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w sprawie ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Spółki

10.09.2020 r. Rada Nadzorcza Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach przy ul. Noniewicza 49 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i za rok obrotowy 2021 spółki Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach.

Ogłoszenie

18.08.2020 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do składania ofert na zakup sprzętu komputerowego (laptopów)

szczegóły

17.08.2020 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu nr 2/2020 mającego na celu sprzedaż nieruchomości gruntowej o łącznej pow. 2,0974 ha składającej się z działek o numerach geodezyjnych: 2760/11 o pow. 0,5165 ha, 2760/12 o pow. 0,8628 ha, 2760/13 o pow. 0,7181 ha stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., położonej w Ełku.

szczegóły:

Ogłoszenie o przetargu nr 2/2020

Klauzula do procedury przetargowej 2/2020

Oświadczenie do przetargu 2/2020 

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w sprawie ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Spółki

23.07.2020 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe PE 215/1/2020 z dnia 23 lipca 2020 r., którego przedmiotem jest modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Przytorowej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk

szczegóły:
Zapytanie ofertowe PE 215/1/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Przytorowej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk
Załącznik nr 1 Wzór umowy z Wykonawcą
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 Oświadczenie
Załącznik nr 4 Wyzerowany kosztorys
Załącznik nr 5 Klauzula RODO

 

01.07.2020 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe PS215/2/2020 pn. "Montaż klimatyzatorów w siedzibie SSSE S.A.w Suwałkach oraz w biurze SSSE S.A. w Ełku"

Zapytanie ofertowe PS215/2/2020

01.07.2020 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu nr 1/2020 mającego na celu sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., położonej w miejscowości Ełk przy ulicy Miedzianej o numerze geodezyjnym 2771/7 o powierzchni 2,3077 ha

Załączniki:

Ogłoszenie o Przetargu 1/2020

Oświadczenie do Przetargu 1/2020

Zasady i tryb zbywania składników aktywów trwałych Spółki

Klauzula RODO

 

29.06.2020 r.Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe PE 215/1/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r., którego przedmiotem jest modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Przytorowej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk


szczegóły:

Zapytanie ofertowe PE 215/1/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Przytorowej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk

Załącznik nr 1 Wzór umowy z Wykonawcą

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Załącznik nr 4 Wyzerowany kosztorys

25.11.2019 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytania ofertowe PS/215/1/2020 z dnia 22.05.2020 r., którego przedmiotem jest skoszenie trawy w pasie drogowym ul. Szafirowej, Brylantowej, Turkusowej oraz Diamentowe w Suwałkach

Zapytanie ofertowe PS/215/1/2020

Załącznik do zapytania ofertowego

25.11.2019 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytania ofetowe PS/215/7/2019 z dnia 25.11.2019 r., którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg w pasie drogowym ul. Szafirowej, Brylantowej, Turkusowej oraz Diamentowe w Suwałkach

Szczegóły

Termin składania ofert upływa upływa 2.12.2019 r. godz.10.00

16.10.2019 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu nr 6/2019 mającego na celu sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., położonej w miejscowości Ełk przy ulicy Miedzianej o numerze geodezyjnym 2767/5 o powierzchni 0,6019 ha

Ogłoszenie o przetargu nr 6/2019   Oświadczenie do Przetargu nr 6/2019  Zasady i tryb zbywania aktywów SSSE S.A.  Klauzula RODO

8.10.2019 r ZAPYTANIE OFERTOWE PE 215/ 2 /2019 z dnia 8.10. 2019 r. Przebudowa ulic na obszarze SSSE Podstrefa Ełk w zakresie wykonania miejsc postojowych, chodnika i oświetlenia ulicznego - część druga.”

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe PE 215/2/2019 z dnia 8.10.2018 r., którego przedmiotem  jest wykonanie przebudowy ulic na obszarze SSSE Podstrefa Ełk w zakresie wykonania miejsc postojowych, chodnika i oświetlenia ulicznego zgodnie z opisem w załącznikach graficznych i przedmiarach dotyczących niżej wymienionych ulic: Dojazdowej, Miedzianej, Okrężnej, Przytorowej ,łącznik od ul. Krzemowej -część druga

szczegóły:

Zapytanie ofertowe PE 215/2/2019 z dnia 8.10.2019 r. Przebudowa ulic na obszarze SSSE Podstrefa Ełk w zakresie wykonania miejsc postojowych, chodnika i oświetlenia ulicznego - część druga

Załącznik nr 1: załączniki graficzne ulic Dojazdowej, Miedzianej, Okrężnej, Przytorowej, łącznik od ul. Krzemowej:
Załącznik graficzny ulica Dojazdowa -projekt zagospodarowania terenu,
Załącznik graficzny ulica Miedziana -projekt zagospodarowania terenu
Załącznik graficzny ulica Okrężna-projekt zagospodarowania terenu
Załącznik graficzny ulica Przytorowa- projekt zagospodarowania terenu
Załącznik graficzny ulica Krzemowa-Łącznik - projekt zagopodarowania terenu

Załącznik nr 2 projekt budowlany Projekt zagospodarowania terenu

Załącznik nr 3 Projekt Oświetlenia Ulicznego

Załącznik nr 4 Projekt Organizacji

Załącznik nr 5 SSTWIOR budowlanych

Załącznik nr 6 STWOiR Elektryczny (oświetlenie)

Załącznik nr 7 przedmiary robót branża drogowa i elektryczna
Załącznik Przedmiar Dojazdowa
Załącznik Przedmiar Miedziana
Załącznik Przedmiar Miedziana EL
Załącznik Przedmiar Okrężna
Załącznik Przedmiar Przytorowa Okrężna EL
Załącznik Przedmiar Przytorowa
Załącznik Przedmiar Przytorowa EL
Załącznik Przedmiar łącznik od Krzemowej EL

Załącznik nr 8 Wzór umowy przebudowa

Załącznik nr 9 Formularz ofertowy

Załącznik nr 10 Oświadczenie

 

06.08.2019 r. Zaproszenie do składania ofert cenowych na zapytanie ofertowe PS 215/5/2019 do realizacji zadania remont siedziby SSSE S.A. w Suwałkach

Zapytanie ofertowe PS 215/5/2019.pdf

Umowa

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Remont pomieszczeń - Strefa (odzyskany) (odzyskany) z poprawkami - przedmiar (.rds7)

 

13.06.2019 r.Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu nr 5/2019 mającego na celu sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., położonej w miejscowości Gołdap

 

Ogłoszenie o Przetargu 5/2019        Oświadczenie do Przetargu nr 5 /2019          Zasady zbywania aktywów trwałych

13.06.2019 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu nr 4/2019 mającego na celu sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., położonych w miejscowości Ełk

Ogłoszenie Przetargu 4/2019        Oświadczenie do Przetargu nr 4/2019            Zasady zbywania aktywów trwałych

31.05.2019 r. Zaproszenie do skladania ofert cenowych na Zapytanie ofertowe PS 215/4/2019 -skoszenie trawy w Suwałkach w pasie drogowym ulic: Szafirowa, Brylantowa, Turkusowa, Diamentowa

Zapytanie ofertowe PS/215/4/2019 - do pobrania

 

30.05.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu – zapytanie ofertowe PE 215/1 /2019 z dnia 30 maja 2019 r. Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Suwałkach przyjętego Uchwałą Zarządu Nr 48/VIII/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. Suwalska Specjalna Stefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach ogłasza Zapytanie Ofertowe PE 215/1 /2019 z dnia 30 maja 2019 r. na wykonanie zadanie pn.: „ Wykonanie warstwy ścieralnej na ulicy Żelaznej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk”

 
 
 

28.05.2019 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) zaprasza do udziału w przetargu nr 3/2019 mającego na celu sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. położonej w Podstrefie Suwałki

szczegóły

28.05.2019 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) zaprasza do udziału w przetargu nr 2/2019 mającego na celu sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. położonej w Podstrefie Suwałki

szczegóły

16.04.2019 r. zaproszenie do skladania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE PS/215/3/2019 z dnia 16.04.2019 r. Wykonanie uslugi w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej oraz w zakresie nadzoru inwestorskego (dot. ul. Brylantowej w Suwałkach)

szczegóły

16.04.2019 r. zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE PS/215/2/2019 z dnia 16.04.2019 r. Wykonanie usługi w zakresie przygotowania kosztorysu inwestorskiego (remont biura SSSE S.A., przy ul. Nonieiwicza 49 w Suwałkach)

szczegóły

13.02. 2019 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) zaprasza do udziału w przetargu nr 1/2019 mającego na celu sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. położonej w Podstrefie Suwałki

szczegóły

16.08.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE PS 215/4/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r., Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zwraca się o przedstawienie ofert cenowych, związanych z zimowym utrzymaniem ulic, na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki (w Suwałkach).

Zapytanie ofertowe PS 215/4/2018

22.10. 2018 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) zaprasza do udziału w przetargu nr 21/2018 mającego na celu sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. położonej w Podstrefie Suwałki

szczegóły

 

22.10. 2018 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) zaprasza do udziału w przetargu nr 20/2018 mającego na celu sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. położonej w Podstrefie Suwałki

szczegóły

22.10. 2018 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) zaprasza do udziału w przetargu nr 19/2018 mającego na celu sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. położonej w Podstrefie Suwałki

szczegóły

11.09.2018 r. Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki-Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. za rok obrotowy 2018 i rok obrotowy 2019

Zaproszenie do złożenia ofert - szczegóły

16.08.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE PS 215/4/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.„Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Podstrefy Suwałki Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – ulice: Diamentowa oraz Wojska Polskiego”.

ZAPYTANIE OFERTOWE PS 215/4/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r. , którego przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Podstrefy Suwałki Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – ulice: Diamentowa oraz Wojska Polskiego”.

Zapytanie ofertowe PS 215/4/2018

Dokumenty dotyczące ulicy Diamientowej:

kosztorysy ofertowe:kosztorys 1, kosztorys 2kosztorys 3, kosztorys 4

branża drogowa  Załącznik nr 1, załącznik nr 2 , załącznik nr 3, załącznik nr 4 , załącznik nr 5 , załącznik nr 6 , załącznik nr 7 

załączniki formalno-prawne:  załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, 

branża elektryczna: załącznik nr 1 , pzt1, pzt2, pzt3, załącznik nr 2 , załacznik nr 3 , załącznik nr 4 

branża sanitarna: załącznik nr 1 , załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5

przedmiary: załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 

specyfikacje techniczne: załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 

Dokumenty dotyczące ulicy Wojska Polskiego:

kosztorysy ofertowe: załącznik nr 1, ząłącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4załącznik nr 5

branża drogowa: załącznik nr 1, ząłącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5 , załacznik nr 6, załącznik nr 7, załącznik nr 8, załącznik nr 9, załącznik nr 10, załącznik nr 11,   

branża elektryczna:  załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4

branża sanitarna: załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6 

przedmiary: załącznik nr 1, ząłącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4

specyfikacje techniczne: załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4

Wzór umowy do zapytania ofertowego PS 215/4/2018

 

 

22.08.2019 r. Zapytanie ofertowe PS 215/6/2019 z dnia na realizację zadania: „Budowa ulicy Brylantowej na terenie SSSE w Suwałkach”

szczegóły

06.08.2018 r. Zapytanie ofertowe PE 215/2 /2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. przedmiot zamówienia: „Remont pomieszczeń biurowych i wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej na IV piętrze w biurze Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ełku w budynku przy ul. A. Mickiewicza 15”

Zapytanie ofertowe PE 215/2 /2018  z dnia  6 sierpnia  2018 r. przedmiot  zamówienia: „Remont pomieszczeń biurowych i wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej  na IV piętrze w biurze Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ełku w budynku przy ul. A. Mickiewicza 15

Zapytanie ofertowe REMONT IV piętra

Załącznik nr 1 projektu technicznego remontu biura SSSE w Ełku

Załącznik nr 2 rzut IV piętra - zakres prac remontowych

Załącznik nr 3 rzut korytarza posadzki

Załącznik nr 4 rzut korytarza sufity

Załącznik nr 5 rzut łazienka

Załącznik nr 6 aneks kuchenny i doposażenie w meble

Załącznik nr 7 wykaz stolarki

Załącznik nr 8 LOGO SSSE

Załącznik nr 9 Opis IE 4p SSSE

Załącznik nr 10 Rzut piętra E1

Załacznik nr 11 Schemat zasilania TG E2

Załącznik nr 12 A SSE IV PIĘTRO.przedmiar robót całośc

Załącznik nr 12 B Instalacja elektryczna4p SSSE przedmiar

Załącznik nr 13 Wzór umowy remont biura Ełk

Załącznik nr 14 FORMULARZ OFERTOWY remont biura

Załącznik nr 15 OŚWIADCZENIE Wykonawcy o spełnieniu wymagań,

 

13.07.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zapytanie Ofertowe PE 215/2/2018 z dnia 13.07.2018 r. pn.: „Remont pomieszczeń biurowych i wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej na IV piętrze w biurze Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ełku w budynku przy ul. A. Mickiewicza 15 ”

Na podstawie § 10 „Regulaminu udzielania zamówień, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Suwałkach” przyjętego Uchwałą Zarządu Nr 48/VIII/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. SUWALSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A., ul. T. Noniewicza 49, 16-400 SUWAŁKI, NIP 844-14-43-481, zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe PE 215/2/2018 z dnia 13.07.2018 r., którego przedmiotem jest Remont pomieszczeń biurowych i wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej na IV piętrze w biurze Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ełku w budynku przy ul. A. Mickiewicza 15

Zapytanie ofertowe PE 215/2/2018 r. z dnia 13.07.2018 r.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11

Załącznik 12 A

Załącznik nr 12 B
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14
Załącznik nr 15

05.07.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zapytanie ofertowe PS 215/3/2018 z dnia 5.07.2018 r. Przedmiot zamówienia:"Wykonanie robót tj.: remontu siedziby oraz posesji SSSE S.A. przy ul. Noniewicza 49 w Suwałkach (16-400)"

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej z siedzibą w Suwałkach przyjętego Uchwałą Zarządu Nr 48/VIII/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r., Suwalska Specjalna Strefa ekonomiczna S.A. zaprasza do składania ofert na podstawie, załączonego do zapytania, przedmiaru robót remontu siedziby oraz posesji SSSE S.A. przy ul. Noniewicza 49 w Suwałkach (16-400), zgodnie ze Specyfikacją Ofertową i tabelą nr 7 (tabela elementów scalonych.

Zapytanie ofertowe PS 215/3/2018 z dnia 5.07.2018 r.

Załączniki do Zapytania Ofertowego 

29.06.2018 r Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwalkach zaprasza do udziału w rokowaniach nr 17/2018 Podstrefa Białystok oraz do udziału w rokowaniach nr 18/2018 Podstrefa Suwałki

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 17/2018 mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Białystok oraz ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 18/2018 mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.

szczegóły 

26.06.2018 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach zaprasza do udziału w rokowaniach nr 16/2018 Podstrefa Hajnówka

 Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 16/2018 mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Hajnówka.

szczegóły 

22.06.2018 r. Ogłoszenie o zamowieniu - Zapytanie ofertowe PS 215/2/2018 z dnia 22.06.2018 r. Przedmiot zamówienia:"Wykonanie robót tj.: remontu siedziby oraz posesji SSSE S.A. przy ul. Noniewicza 49 w Suwałkach (16-400)

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej z siedzibą w Suwałkach przyjętego Uchwałą Zarządu Nr 48/VIII/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r., Suwalska Specjalna Strefa ekonomiczna S.A. zaprasza do składania ofert na podstawie, załączonego do zapytania, przedmiaru robót remontu siedziby oraz posesji SSSE S.A. przy ul. Noniewicza 49 w Suwałkach (16-400), zgodnie ze Specyfikacją Ofertową i tabelą nr 7 (tabela elementów scalonych).

Zapytanie ofertowe

Załączniki 

22.06.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zapytanie ofertowe P 215/2/2018 z dnia 22.06.2018 r. Przedmiot zamówienia:"Dostawa dwóch fabrycznie nowych, nieużywanych, kompletnych i gotowych do użytkowania samochodów osobowych dla Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach."

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej z siedzibą w Suwałkach przyjętego Uchwałą Zarządu Nr 48/VIII/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r., Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe P215/2/2018 z dnia 22.06.2018 r., którego przedmiotem jest dostawa dwóch fabrycznie nowych, nieużywanych, kompletnych i gotowych do użytkowania samochodów osobowych dla Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach

11.06.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zapytanie Ofertowe PE 215/1/2018 z dnia 11.06.2018 r. Przedmiot zamówienia:
„Przebudowa ulic na obszarze SSSE Podstrefa Ełk w zakresie wykonania miejsc postojowych, chodnika i oświetlenia ulicznego”

Na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Suwałkach” przyjętego Uchwałą Zarządu Nr 48/VIII/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r., SUWALSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A., ul. T. Noniewicza 49 SUWAŁKI 16 – 400, NIP 844-14-43-481
Zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe PE 215/1/2018 z dnia  11.06.2018 r., którego przedmiotem jest „Przebudowa ulic na obszarze SSSE Podstrefa Ełk w zakresie wykonania miejsc postojowych, chodnika i oświetlenia ulicznego”.
 

29.05.2018 Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach zaprasza do II przetargu pisemnego nieograniczonego łącznego nr 15/2018 Podstrefa Łomża

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie nr 15/2018 do uczestnictwa w II przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym w Podstrefie Łomża.

szczegóły

29.05.2018 Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach zaprasza do rokowań nr 14/2018 Podstrefa Ełk, Podstrefa Gołdap


Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzająca Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do rokowań Nr 14/2018 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Ełk lub Podstrefy Gołdap.

szczegóły

22.05.2018 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do przetargu pisemnego nieograniczonego łącznego nr 13/2018 Podstrefa Szczuczyn

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie nr 13/2018 do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym w Podstrefie Szczuczyn

szczegóły

18.05.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu. Zapytanie ofertowe PS 215/1/2018 nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi -remont biura oraz modernizacja posesji SSSE S.A.

Na podstawie "Regulaminu udzielania zamówień, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Suwałkach" przyjętego Uchwałą Zarządu Nr 48/VIII/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach ogłasza Zapytanie Ofertowe P 215/1/2018 z dnia 18 maja 2018r. pn. „Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w zakresie remontu biura oraz modernizacji posesji SSSE zgodnie z załącznikami”

Zapytanie ofertowe PS 215/1/2018 

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

25.04.2018 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu łącznym nr 12/2018 w Podstrefie Białystok

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jako zarządzająca Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną OGŁASZA ZAPROSZENIE nr 12/2018 do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym w Podstrefie Białystok, mającym na celu:
• sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, objętej granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Białystok oraz
• udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

szczegóły

23.04.2018 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu łącznym 10/2018 Podstrefa Suwałki oraz do udziału w przetargu łącznym 11/2018 r. Podstrefa Suwałki

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jako zarządzająca Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną OGŁASZA ZAPROSZENIE nr 10/2018 do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym w Podstrefie Suwałki mającym na celu:
• sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, objętej granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki oraz
• udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

oraz OGŁASZA ZAPROSZENIE nr 11/2018 do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym w Podstrefie Suwałki ,mającym na celu:
• sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, objętej granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki oraz
• udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

szczegóły

20.04.2018 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomomiczna S.A. w Suwałkach zaprasza do udziału w przetargu łącznym nr 9/2018 Podstrefa Augustów

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną  OGŁASZA ZAPROSZENIE nr 9/2018 do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym w Podstrefie Augustów, mającym na celu:

• sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, objętej granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Augustów oraz

• udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

szczegóły

20.04.2018 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach zaprasza do udziału w rokowaniach nr 8/2018 Podstrefa Białystok

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 8/2018  mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Białystok.

szczegóły

13.04.2018 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach zaprasza do przetargu pisemnego nieograniczonego łącznego nr 7/2018 Podstrefa Szczuczyn

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie nr 7/2018 do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym w Podstrefie Szczuczyn

szczegóły

02.03.2018 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w rokowaniach nr 6/2018 Podstrefa Suwałki

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalna Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 ze zm.) ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 6/2018 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa SUWAŁKI

szczegóły

28.02.2018 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu łącznym nr 5/2018 Podstrefa Suwałki

 Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, zaprasza do udziału w przetargu łącznym nr 5/2018 mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i nabędzie prawo własności do nieruchomości położonej na terenie Podstrefy Suwałki.

szczegóły

12.02.2018 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w rokowaniach nr 4/2018 Podstrefa Ełk

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalna Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 ze zm.) ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 4/2018 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa EŁK

szczegóły

06.02.2018 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w rokowaniach nr 3/2018 Podstrefa Białystok

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalna Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 ze zm.)  ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 3/ 2018 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Białystok

szczegóły

24.01.2018 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu nr 2/2018 Podstrefa Suwałki

 Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) zaprasza do udziału w przetargu nr 2/2018 mającego na celu sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. położonej w Podstrefie Suwałki

szczegóły

11.01.2018 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu łącznym nr 1/2018 Podstrefa Siemiatycze

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzająca Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, zaprasza do udziału w przetargu łącznym nr 1/2018 mającym na celu sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, objętej granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Siemiatycze oraz udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Siemiatycze.

szczegóły

29.12.2017 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu łącznym Nr 21/2017 Podstrefa Siemiatycze

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzająca Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, zaprasza do udziału w przetargu łącznym nr 21/2017 mającym na celu sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, objętej granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Siemiatycze oraz udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Siemiatycze

szczegóły

29.12.2017 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A zaprasza do udziału w przetargu łącznym Nr 20/2017 Podstrefa Suwałki

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzająca Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, zaprasza do udziału w przetargu łącznym nr 20/2017 mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i nabędzie prawo własności do nieruchomości położonej na terenie Podstrefy Suwałki.

szczegóły

06.12.2017 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach zaprasza do rokowań Nr 19/2017 Podstrefa Ełk, Podstrefa Gołdap

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzająca Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do rokowań Nr 19/2017 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Ełk lub Podstrefy Gołdap.

szczegóły

04.12.2017 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach zaprasza do przetargu pisemnego nieograniczonego łącznego Nr 18/2017 Podstrefa Łomża

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym Nr 18/2017 w Podstrefie Łomża

szczegóły

28.11.2017 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do przetargu łącznego Nr 17/2017 Podstrefa Ełk

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, zaprasza do udziału w przetargu łącznym nr 17/2017 mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i nabędzie prawo własności do nieruchomości położonej na terenie Podstrefy Ełk.

Szczegóły

17.11.2017 r. Oferta wynajmu lokalu użytkowego w Suwałkach

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna wynajmie pomieszczenia biurowe, znajdujące się w suterenie budynku przy ulicy Noniewicza 49 w Suwałkach, składające się z jednego pokoju o powierzchni 42,5 m2 oraz węzła sanitarnego o powierzchni 1,6 m2 . Dostępne są miejsca parkingowe. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 723 137 313 w godzinach od 8.00 do 16.00.

7.11.2017 r. Zapytanie ofertowe PS 215/7/2017 dotyczące zimowego utrzymania dróg Podstrefa Suwałki

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zwraca się o przedstawienie ofert cenowych, związanych z zimowym utrzymaniem ulic, na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki (w Suwałkach).

Szczegóły

20.10.2017 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do przetargu pisemnego nieograniczonego Nr 16/2017 Podstrefa Szczuczyn

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną działając na podstawie porozumienia z Gminą Szczuczyn ogłasza Zaproszenie nr 16/2017 do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym w Podstrefie Szczuczyn.

Szczegóły

13.10.2017 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do rokowań Nr 15/2017 Podstrefa Suwałki

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do rokowań Nr 15/2017 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Suwałki.

szczegóły

27.09.2017 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zatrudni na ½ etatu radcę prawnego

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA zatrudni na ½ etatu radcę prawnego. Miejsce wykonywania pracy: siedziba Spółki, ul. Noniewicza 49, 16-400 Suwałki. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia.

15.09.2017 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do przetargu łącznego Nr 14 /2017 Podstrefa Ełk

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, zaprasza do udziału w przetargu łącznym nr 14/2017 mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i nabędzie prawo własności do nieruchomości położonej na terenie Podstrefy Ełk.

szczegóły

13.09.2017 r. ogłoszenie o zamówieniu- Zapytanie ofertowe Nr P 215/1/2017 r. na zakup urządzeń biurowych do biura SSSE S.A. w Suwałkach

Na podstawie "Regulaminu udzielania zamówień, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Suwałkach" przyjętego Uchwałą Zarządu Nr 48/VIII/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach ogłasza Zapytanie Ofertowe P 215/1/2017 z dnia 13 września 2017 r. pn.  „Zakup urządzeń biurowych (niszczarka do papieru, drukarka z funkcją kopiowania i skanowania, komputerY, monitorY, laptop) do biura SSSE S.A. w Suwałkach.”
 

05.09.2017 r. Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki- SSSE S.A. za rok 2017

Ogłoszenie - wybór firmy audytorskiej 

01.09.2017 r Ogłoszenie o zamówieniu Zapytanie Ofertowe Nr PS/215/6/2017 r. przygotowanie oferty cenowej na sporządzenie planu oraz kosztorysu dotyczącego remontu budynku SSSE S.A. oraz ogrodzenia

szczegóły

24.07.2017 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do rokowań Nr 13/2017 r. Podstrefa Gołdap

 

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzająca Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do rokowań Nr 13/2017 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Gołdap.

szczegóły zaproszenia

 

20.07.2017 r. ogłoszenie o zamówieniu- Zapytanie ofertowe PS 215/5/2017 z dnia 19.07.2017 r. - wykonanie usługi geodezyjnej

szczegóły

10.07.2017 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do rokowań 12/2017 Podstrefa Suwałki

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do rokowań Nr 12/2017 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Suwałki.

szczegóły

10.07.2017 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do rokowań 11/2017 Podstrefa Białystok

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do rokowań Nr 11/2017 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Białystok.

szczegóły

07.07.2017 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do składania oferty cenowej na skoszenie trawy w pasie drogowym ulic położonych na terenie Podstrefy Suwałki

szczegóły

12.06.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu-zapytanie ofertowe PS 215/4/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. rozbudowa ul. Brylantowej Podstrefa Suwałki

 Na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Suwałkach” przyjętego Uchwałą Zarządu Nr 48/VIII/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r., Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE PS 215/4/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. pn. „Budowa warstwy ścieralnej o grubości 4 cm na ulicy Brylantowej (odcinek od skrzyżowania z ul. Turkusową do działki o nr geod. 32807/2), ul. Szafirowej, ul. Turkusowej wraz z wykonaniem oznaczeń poziomych i pionowych, ułożeniem sieci elektrycznej, oświetleniem typu LED, wykonaniem chodników oraz wybudowaniem zatok autobusowych na w/w ulicach na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki”.

W dniu 13.06.2017r. nastąpiła zmiana zakresu zamówienia- zostały wprowadzone nowe przedmiary. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nowymi załącznikami”

Zapytanie Ofertowe PS 215/4/2017

Wzór umowy

Dokumenty Przetargowe

26.05.2017 r. Suwalska Specjalna Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym Podstrefa Ełk

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz działając na podstawie porozumienia z Miastem Ełk ogłasza Zaproszenie nr 10/2017 do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym w Podstrefie Ełk.

pdfszczegóły

25.05.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu - zapytanie ofertowe PE 215/3/2017 z dnia 25 maja 2017 r. na przebudowę ul. Przytorowej w Podstrefie Ełk

Na podstawie "Regulaminu udzielania zamówień, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Suwałkach" przyjętego Uchwałą Zarządu Nr 48/VIII/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach ogłasza Zapytanie Ofertowe PE 215/3/2017 z dnia 25 maja 2017 r. pn. "Wykonanie przebudowy odcinka ulicy Przytorowej oraz odcinka ulicy Okrężnej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk".

pdfZapytanie ofertowe ul. PRZYTOROWA EŁK

 

pdfZałącznik nr 1 Projekt budowlany

pdfZałącznik nr 2 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

pdfZałącznik nr 3 Wzór umowy ul. PRZYTOROWA Ełk

pdfZałącznik nr 4 FORMULARZ OFERTOWY ZE WZOREM OŚWIADCZENIA ul. PRZYTOROWA EŁK

pdfZałącznik nr 5a Przedmiar ul.Przytorowa

pdfZałącznik nr 5b Przedmiar ul. Okrężna

12.05.2017 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do rokowań Podstrefa Suwałki

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do rokowań Nr 9/2017 mające na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwaki.

szczegóły

11.05.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu - zapytanie ofertowe PE 215/2/2017 z dnia 11 maja 2017 r. na budowę ul. Strefowej w Podstrefie Ełk

Na podstawie "Regulaminu udzielania zamówień, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Suwałkach" przyjętego Uchwałą Zarządu Nr 48/VIII/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach ogłasza Zapytanie Ofertowe PE 215/2/2017 z dnia 11 maja 2017 r. pn. "Budowa ul. Strefowej na odcinku T2 od ul. Żelaznej do placu nawrotowego, budowa kanalizacji deszczowej od placu nawrotowego do ul. Krzemowej i budowa ul. Strefowej na odcinku T1 od ul. Krzemowej do placu nawrotowego wraz z seperatorem kanalizacji deszczowej (branża drogowa i sanitarna) na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk".

pdfOdpowiedź na pytanie z dnia 15-05-2017 r.

pdfOdpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 15-05-2017 r.

 

pdfZapytanie ofertowe ul. STREFOWA EŁK

pdfSprostowanie do Zapytania Ofertowego PE 215/2/2017 z dnia 11 maja 2017 r. na budowę ul. Strefowej w Podstrefie Ełk

 

pdfZałącznik nr 1a Projekt budowlany - branża drogowa

pdfZałącznik nr 1b Projekt budowlany - branża sanitarna

pdfZałącznik nr 2a Szczegołowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót -branża drogowa

pdfZałącznik nr 2b Szczegołowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót -branża sanitarna

pdfZałącznik nr 3 Wzór umowy ul. STREFOWA Ełk

pdfZałącznik nr 4 FORMULARZ OFERTOWY ZE WZOREM OŚWIADCZENIA ul. STREFOWA EŁK

pdf Załącznik nr 5a Przedmiar robót T1

pdfZałącznik nr 5b Przedmiar robót T2

pdfZałącznik nr 5c Przedmiar robót - branża sanitarna

pdfZAŁĄCZNIK nr 5c po sprostowaniu Przedmiar robót - branża sanitarna

 

11.05.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu - zapytanie ofertowe PE 215/1/2017 z dnia 11 maja 2017 r. na wykonanie warstwy ścieralnej ul. Strefowej w Podstrefie Gołdap

Na podstawie "Regulaminu udzielania zamówień, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Suwałkach" przyjętego Uchwałą Zarządu Nr 48/VIII/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach ogłasza Zapytanie Ofertowe PE 215/1/2017 z dnia 11 maja 2017 r. pn. "Wykonanie warstwy ścieralnej na ul. Strefowej wraz z pogłębieniem odpływu kanalizacji deszczowej i wykonaniem rowu deszczowego wzdłuż ul. Strefowej w kierunku ul. Gumbińskiej (lewa strona) na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Gołdap".

pdf Zapytanie ofertowe ul. Strefowa Podstrefa Gołdap

 

pdfZałącznik nr 1 Projekt budowalny i realizacyjny ul. Strefowa Gołdap

pdfZałącznik nr 2 Szczegolowa specyfikacja techniczna ulica Strefowa Goldap

pdfZałącznik nr3 Wzór umowy ul. Strefowa Gołdap

pdfZałącznik_nr_4_FORMULARZ OFERTOWY ZE WZOREM OŚWIADCZENIA ul. Strefowa Gołdap

pdfZałącznik nr 5 Przedmiar robót ul. Strefowa Gołdap

 

20.04.2017 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do rokowań Podstrefa Białystok

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalna Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2041) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które maja być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 8/2017 

mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Białystok

Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Białystok lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia.

1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań.

2. Cena  Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań  wynosi 20 000,00 zł + należny podatek VAT.

3. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (Suwałki, ul. T. Noniewicza 49), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894.

4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty.

5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 11.05.2017 r. do godziny 15.00 .

6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49,  w dniu 12.05.2017 r. o godzinie 10.00

Wszelkich informacji udzielamy w biurach SSSE S.A. pod adresem:

16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49; tel./fax: (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse@com.pl

20.03.2017 r. Suwalska Specjalna Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu Podstrefa Szczuczyn

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz działając na podstawie porozumienia z Gminą Szczuczyn ogłasza Zaproszenie nr 7/2017 do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym w Podstrefie Szczuczyn.

szczegóły

17.03.2107 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargach łącznych Podstrefa Suwałki

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do udziału w Przetargu Łącznym nr 5/2017 w Podstrefie Suwałki oraz Zaproszenie do udziału w Przetargu Łącznym nr 6/2017 w Podstrefie Suwałki.

szczegóły

10.03.2017 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza do rokowań Podstrefa Gołdap

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do rokowań Nr 4/2017 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Gołdap.

szczegóły

27.02.2017 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza do rokowań Podstrefa Ełk

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do rokowań Nr 3/2017 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Ełk.

Szczegóły

02.02.2017 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza do udziału w przetargu łącznym Podstrefa Suwałki

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do udziału w Przetargu Łącznym  Nr 2/2017 w Podstrefie Suwałki.

szczegóły

20.01.2017 r Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza do udziału w przetargu Podstrefa Suwałki

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

ZAPRASZA DO PRZETARGU nr 1 /2017 na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej szczegóły

15.11.2016 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg Podstrefa Suwałki

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na zimowe utrzymanie dróg na terenie Podstrefy Suwałki.szczegóły

15.11.2016 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach zaprasza do rokowań w Podstrefie Suwałki i Podstrefie Białystok

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do rokowań w Podstrefie Suwałki i Podstrefie Białystok.

szczegóły

15.11.2016 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach odstępuje od ogłoszenia o utrzymaniu dróg z dn. 10.11.2016 r.

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., działając na podstawie § 20 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej z siedzibą w Suwałkach odstępuje od postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania związanego z zimowym utrzymaniem ulic, na terenie SSSE Podstrefa Suwałki, które zostało ogłoszone w dniu 10.11.2016 r.  szczegóły

10.11.2016 r. Suwalska Specjalna Srefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty cenowej na zimowe utrzymanie dróg w Podstrefie Suwałki

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na zimowe utrzymanie dróg na terenie Podstrefy Suwałki.

szczegóły  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zimowe utrzymanie dróg w Podstrefie Suwałki

 

02.11.2016 r. Suwalska Specjalna Srefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach zaprasza do uczestnictwa w II i III przetargu łącznym nieograniczonym w Podstrefie Łomża

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do uczestnictwa w II i III przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym w Podstrefie Łomża.

pdfOgłoszenie o przetargu Podstrefa Łomża 02.11.2016 r.

24.10.2016 r. Suwalska Specjalna Srefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym nieograniczonym w Podstrefie Czyżew

Ogłoszenie o przetargu Podstrefa Czyżew 24.10.2016 r

03.10.2016 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym w Podstrefie Suwałki

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do przetargu łącznego w Podstrefie Suwałki.

pdf Ogłoszenie o przetargu Podstrefa Suwałki 03.10.16 r.

03.10.2016 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym w Podstrefie Szczuczyn.

pdf Ogłoszenie 03.10.2016

19.09.2016 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach zaprasza do rokowań

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do rokowań w Podstrefach Ełk, Gołdap i Suwałki.

Treść ogłoszenia

12.09.2016 r. Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym Podstrefa Narewka

SUWALSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.ZAPRASZA DO UCZESTNICTWA W PRZETARGU PISEMNYM ŁĄCZNYM

mającym na celu:

• sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, objętej granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Narewka oraz
• udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

 szczegóły

pdfZałącznik

 

17.08.2016 r. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2016 r.

 

W dniu 17.08.2016 r. Rada Nadzorcza Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. ogłosiła zaproszenie do składania ofert przez biegłych rewidentów w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 .

pdf Ogłoszenie wybór biegłego rewidenta 2016

12.08.2016 r. Ogłoszenie o zaproszeniu do rokowań

 

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. 2015 poz. 2046) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaprasza do:

 

a) rokowań w celu wyłonienia przedsiębiorców, który uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zaproszenie do rokowań, kierowanie jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia .

 

b) przetargu łącznego w celu wyłonienia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy i nabędzie prawo własności do nieruchomości położonych na terenie Strefy.

Przetargiem łącznym objęta jest niezabudowana działka stanowiąca własność SSSE, położona na terenie Podstrefy Suwałki, nr geod. 32777/28, o powierzchni 3,0000 ha, Księga Wieczysta SU1S/00038190/6

    Wyżej wymieniona nieruchomość objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.

   Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na  terenie Strefy, sposób   przygotowania oferty i wysokość wadium, którego wpłacenie jest  warunkiem udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu  Łącznego lub Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań.

   Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego w cenie 8 000 zł + należny podatek VAT lub Specyfikację      Istotnych Warunków Rokowań w cenie 10 000 zł + należny podatek VAT można nabyć w siedzibie Spółki    (adresy poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na w/w sumę na konto 

     Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki    58  1240 1848 1111 0000 2075 7894

   

      Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49 do dnia  5 września 2016 roku,    do godziny 15.00

 

   Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki dnia 6 września 2016 roku, o godzinie 12.00.

 

   Wszelkich informacji udzielamy pod adresami:

   16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49, tel./fax: (87) 565 22 17, 565 2449, e-mail: ssse@ssse.com.pl;

   19-300 Ełk, ul. A. Mickiewicza 15, tel./fax: (87) 610 62 72, fax: (87) 610 33 53, e-mail: elk@ssse.com.pl

www.ssse.com.pl

07.07.2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu - zapytanie ofertowe na roboty budowlane w Podstrefie Suwałki

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach ogłasza Zapytanie Ofertowe PS 064/118/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. na realizację dwóch zadań w ramach przedmiotowego zamówienia na terenie Podstrefy Suwałki:

- zadanie nr 1 pt. Budowa ulicy Brylantowej: branża drogowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Szafirową do działki nr 32807/2 (od km 0+868,66 do km 1+307,25) oraz branża sanitarna w zakresie budowy wodociągu, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na wyżej wspomnianym odcinku

- zadanie nr 2 pt. Roboty bitumiczne: warstwa ścieralna i wyrównawczo-wiążąca w ul. Brylantowej (do skrzyżowania z ul. Turkusową) oraz czyszczenie elementów kanalizacji deszczowej w ul. Brylantowej i Szafirowej.

pdf Zapytanie ofertowe

pdf do zadania nr 1-Przedmiar ślepy kosztorys do uzupełnienia

pdf do zadania nr 2-Przedmiar ślepy kosztorys do uzupełnienia

 

Dokumentacja projektowa do zadania nr 1:

pdf Branża drogowa- przedmiar, SST, rysunki, załączniki formalno-prawne, opis do projektu budowalnego zamiennego

pdf Branża sanitarna - przedmiary, ST

pdf Projekt budowalny zamienny - branża sanitarna

 

Dokumentacja projektowa do zadania nr 2:

pdf SST

pdf zakres Brylantowa w-wa ścieralna

04.07.2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu - zapytanie ofertowe na budowę ulicy Miedzianej I etap w Podstrefie Ełk

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach ogłasza Zapytanie Ofertowe PE 064/2/2016 z dnia 04 lipca 2016 r. pn. "Budowa ulicy Miedzianej I etap (odcinek W14-W17, 0,391 km) wraz z uzbrojeniem ulicy w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk" na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej z siedzibą w Suwałkach przyjętego Uchwałą Zarządu Nr 51/VII/15 z dnia 1 czerwca 2015 r.

pdf Odpowiedź na pytania z dnia 08.07.2016 r.

pdf Odpowiedź na pytania z dnia 08.07.2016 r. i 11.07.2016 r.

 

pdf Sprostowanie do Zapytania Ofertowego PE 064/2/2016 z dnia 04.07.2016 r.

pdf Zapytanie ofertowe ul. Miedziana PO SPROSTOWANIU

 

pdf Zapytanie ofertowe ul. Miedziana

pdf Załącznik nr 1 Projekt Budowlany ul. Miedziana I etap

pdf Załącznik nr 2 część I (1-32 strony) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robót Budowlanych

pdf Załącznik nr 2 część II (33-84 strony) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

pdf Załącznik nr 3 Wzór umowy ul. Miedziana

pdf Załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTOWY ZE WZOREM OŚWIADCZENIA ul. Miedziana

pdf Załącznik nr 5 Przedmiar robót budowa ul. Miedzianej I etap

pdf Załącznik nr 6 Przedmiar robót ul. Miedziana I etap sieci

13.06.2016 r. Suwalska Specjalna Stefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach zaprasza do przetargu na terenie Podstrefy Ełk

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do przetargu w Podstrefie Ełk.

pdf szczegóły

17.05.2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu-zapytanie ofertowe na budowę ulicy Ekonomicznej w Podstrefie Gołdap

W dniu 17.05.2016 r. Suwalska Specjalna Stefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach ogłosiła Zapytanie Ofertowe PG 064/1/2016 z dnia 16 maja 2016 r. na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej z siedzibą w Suwałkach przyjętego Uchwałą Zarządu Nr 51/VII/15 z dnia 1 czerwca 2015 r.

pdf Zapytanie ofertoweul. Ekonomiczna

pdf Załączniik nr 1 Projekt budowalny i realizacyjny ul. Ekonomiczna Gołdap

pdf Załącznik Nr 2 SSTechniczna ul. Ekonomiczna

pdf Załącznik Nr 3 Wzór umowy ul. Ekonomiczna

pdf Załącznik Nr 4 FORMULARZ OFERTOWY ZE WZOREM OŚWIADCZENIA ul. Ekonomiczna

pdf Załącznik Nr 5 Przedmiar robót ul. Ekonomiczna

17.05.2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu- zapytanie ofertowe na budowę ulicy Krzemowej w Podstrefie Ełk

W dniu 17.05.2016 r. Suwalska Specjalna Stefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach ogłosiła Zapytanie Ofertowe PE 064/1/2016 z dnia 16 maja 2016 r. na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej z siedzibą w Suwałkach przyjętego Uchwałą Zarządu Nr 51/VII/15 z dnia 1 czerwca 2015 r.

pdf Zapytanie ofertoweul. Krzemowa

pdf Załącznik nr 1 Projekt budowlany ul. Krzemowa Ełk

pdf Załącznik Nr 2 SzczegółSpecTechWykOdb Robót Budowlanych ul. Krzemowa

pdf Załącznik nr 3 Wzór umowy ul. Krzemowa

pdf Załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTOWY ZE WZOREM OŚWIADCZENIA ul. Krzemowa

pdf Załącznik nr 5 Przedmiar_robot_ulica_Krzemowa

16.05.2016 r. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym łącznym - BIAŁYSTOK

pdf16 maja 2016 r. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym łącznym - BIAŁYSTOK

12.05.2016 Zaprasza do uczestnictwa w i przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym

pdf Ogłoszenie Łomża 2016

04.05.2016 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach zaprasza do rokowań w celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach zaprasza do rokowań w celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

pdf Szczegóły

24.03.2016 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach zaprasza do rokowań i przetargu łącznego

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do rokowań i przetargu łącznego w Podstrefie Suwałki.

pdf Szczegóły

22.03.2016 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach zaprasza do rokowań i przetargu łącznego

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do rokowań i przetargu łącznego w Podstrefie Gołdap.

pdf Szczegóły

05.02.2016 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach zaprasza do rokowań i przetargu łącznego

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do rokowań i przetargu łącznego w Podstrefie Suwałki.

pdf  Szczegóły

22.01.2016 Zaproszenie do rokowań w Podstrefie Zabłudów

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do rokowań w Podstrefie Zabłudów.

pdf  Szczegóły

17.12.2015 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach zaprasza do rokowań i przetargu łącznego

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do rokowań i przetargu łącznego w Podstrefie Suwałki i Podstrefie Ełk.

pdf  Szczegóły

11.12.2015 Ogłoszenie o zamówieniu – zapytanie ofertowe na budowę II etapu ul. Turkusowej, wykonanie sieci kanalizacji deszczowej ul. Szafirowej w Suwałkach

W dniu 11.12.2015 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach ogłosiła zapytanie ofertowe PS 064/175/2015 z dnia 11.12.2015 r. na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej z siedzibą w Suwałkach przyjętego Uchwałą Zarządu Nr 51/VII/15 z dnia 1 czerwca 2015 r.

pdf Zapytanie ofertowe kanał Szafirowa II etap Turkusowa

Branża sanitarna Szafirowa dok. zamienna

Załączniki formalno-prawne

Branża drogowa

Branża sanitarna

SST PDF drogi

Inne

17.11.2015 Zaproszenie do rokowań w Podstrefie Ostrów Mazowiecka

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do rokowań w Podstrefie Ostrów Mazowiecka.

pdf  Szczegóły

12.11.2015 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach zaprasza do rokowań i przetargu łącznego

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do rokowań i przetargu łącznego w Podstrefie Suwałki i Podstrefie Ełk.

pdf  Szczegóły

05.11.2015 Zaproszenie do rokowań w Podstrefie Olecko

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do rokowań w Podstrefie Olecko.

pdf  Szczegóły

 

02.11.2015 Zaproszenie do przetargu łącznego w Podstrefie Łomża

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do przetargu łącznego w Podstrefie Łomża.

pdf  Szczegóły

22.10.2015 Zaproszenie do przetargu łącznego w Podstrefie Białystok

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do przetargu łącznego w Podstrefie Białystok.

pdf  Szczegóły

12.10.2015 Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach zaprasza do przetargu pisemnego nieograniczonego łącznego

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do przetargu pisemnego nieograniczonego łącznego w Podstrefie Ełk (Park Naukowo-Technologiczny).

pdf  Szczegóły

15.09.2015 Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach zaprasza do rokowań i przetargu łącznego

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 254 poz. 2548 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaprasza do rokowań i przetargu łącznego.

pdf  Szczegóły

31.08.2015 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

Rada Nadzorcza Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach przy ul. Noniewicza 49 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy.

pdf  Ogłoszenie na przeprowadzenie badania finansowego za rok 2015

11.08.2015 Ogłoszenie o zamówieniu – zapytanie ofertowe na budowę ulicy Turkusowej w Podstrefie Suwałki

W dniu 11.08.2015 r Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach ogłosiła Zapytanie Ofertowe PS 064/90/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r. na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej z siedzibą w Suwałkach przyjętego Uchwałą Zarządu Nr 51/VII/15 z dnia 1 czerwca 2015 r.

pdf  Przedmiar - Kanalizacja deszczowa - ul. Turkusowa

pdf Specyfikacja techniczna kd

pdf Specyfikacja techniczna droga

pdf SSSE - Kosztorys ofertowy

pdf SSSE - Przedmiar robót - ul. Turkusowa odc. I 20015

pdf Zakres do przetargu kd i drogi Turkusowa - SSSE

pdf Zapytanie ofertowe

pdf Wzór umowy

Pełną dokumentację techniczną można pobrać u Zamawiającego.

pdf Odpowiedzi na pytania Wykonawców 1

pdf Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2

pdf Branża sanitarna szczegóły

pdf Branża drogowa szczegóły

 

10.08.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - zapytanie ofertowe na budowę ulicy Przytorowej w Podstrefie Ełk

W dniu 10.08.2015 r Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach ogłosiła Zapytanie Ofertowe PE 064/1/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej z siedzibą w Suwałkach przyjętego Uchwałą Zarządu Nr 51/VII/15 z dnia 1 czerwca 2015 r.

pdf  Projekt budowlany - ul. Przytorowa

pdf  Wzór umowy - ul. Przytorowa

pdf  Formularz ofertowy ze wzorem oświadczenia

pdf  Przedmiar robót - ul. Przytorowa

pdf  Zapytanie ofertowe - Ełk

10.08.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - zapytanie ofertowe na budowę ulicy Ekonomicznej w Podstrefie Gołdap

W dniu 10.08.2015 r Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach ogłosiła Zapytanie Ofertowe PG 064/1/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej z siedzibą w Suwałkach przyjętego Uchwałą Zarządu Nr 51/VII/15 z dnia 1 czerwca 2015 r.

pdf  Gołdap ul. Ekonomiczna - projekt realizacyjny I-go etapu

pdf  Przedmiar robót - ul. Ekonomiczna

pdf  Formularz ofertowy ze wzorem oświadczenia

pdf  Wzrór umowy - ul. Ekonomiczna

pdf  Zapytanie ofertowe - Gołdap

08.05.2015 Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach zaprasza do rokowań i przetargu łącznego

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 254 poz. 2548 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaprasza do przetargi.

pdf  Szczegóły

09.01.2015 ZAPROSZENIE DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO W PODSTREFIE EŁK

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do przetargu łącznego w Podstrefie Ełk (Park Naukowo-Technologiczny).

pdf  Zaproszenie do przetargu łącznego - 09.01.2015 roku

05.09.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na budowę ulicy Żelaznej w Podstrefie Ełk

W dniu 05.09.2014 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach ogłosiła przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn zm.) dla zamówienia p.n.: Budowa ulicy Żelaznej w Ełku od ulicy Przemysłowej do ul. Krzemowej na terenie Podstrefy Ełk Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia

pdf  SIWZ

pdf  Zakres do przetargu ul. Żelazna

 

Załączniki do SIWZ:

pdf  Zalacznik nr 1

pdf  Załącznik nr 2

pdf  Załącznik nr 3

pdf  Załącznik nr 4

pdf  Załącznik nr 5

pdf  Załącznik nr 6

pdf  Załącznik nr 7

pdf  Załącznik nr 8

pdf  Załącznik nr 9

pdf  Załącznik nr 10

pdf  2_fc_kan deszczowa_sanitarna

 

Projekt budowy ul. Żelazna:

pdf  1

pdf  2

pdf  3

pdf  4

pdf  5

pdf  6

pdf  7

pdf  8

 

Szczegółowe specyfikacje techniczne:

 pdf  SST projektowanie i nadzory Renata Stankiewicz

pdf  Specyfikacja techniczna SSSE Ełk

pdf  00_01 zestawienie specyfikacji

pdf  00.00.00 wymagania ogólne

pdf  01.01.01 wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych

pdf  01_02_02_usuniecie nadmiaru gruntu- roboty ziemne

pdf  01_02_04_roboty remontowe uzupełniające- przystosowanie zjazdów do nawierzchni bitumicznej

pdf  003-02-01a regulacja pionowa uszkodzonych studzienek kanalizacji deszczowej i przykanalików

pdf  04.01.01_, d_04_02_01 koryto z profilowaniem, warstwa odcinająca

pdf  04.04.00 podbudowa z kruszywa. wymagania ogólne

 pdf  04.04.01 podbudowa z kruszywa naturalnego doziarnionego lamanym

 pdf  04.07.01podbudowa bitumiczna str. 1

 pdf  04.07.01podbudowa bitumiczna str. 2-30

pdf  05.03.05 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

pdf  08_01_01_krawężniki betonowe

 

 

18.08.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę samochodów

W dniu 18.08.2014 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach ogłosiła przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn zm.) dla zamówienia p.n Dostawa dwóch fabrycznie nowych, nieużywanych, kompletnych i gotowych do użytkowania samochodów osobowych dla Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

pdf  SIWZ

pdf  Odpowiedź na pytanie z dnia 18.08.2014 r.

pdf  Odpowiedzi na pytanie z dnia 21.08.2014 r.

pdf  Odpowiedzi na pytanie z dnia 22.08.2014 r.

 

30.05.2014 ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ I PRZETARGU ŁĄCZNEGO

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do rokowań i przetargu łącznego.

pdf  Zaproszenie do rokowań i przetargu łącznego 30.05.2014 roku

05.05.2014 ZAPROSZENIE DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO LUB ROKOWAŃ

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do rokowań i przetargu łącznego.

pdf  Zaproszenie do rokowań i przetargu łącznego 05.05.2014 roku

16.04.2014 ZAPROSZENIE DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO W PODSTREFIE SUWAŁKI

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do przetargu łącznego w Podstrefie Suwałki - dotyczy działek o nr geod. 32892/33 i 32892/34 o łącznej pow. 2,2415 ha.

pdf  Zaproszenie do przetargu łącznego - 16.04.2014 roku

 

10.04.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na budowę ulicy Brylantowej w Podstrefie Suwałki

W dniu 10.04.2014 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach ogłosiła przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn zm.) dla zamówienia p.n.: Wykonanie fragmentu kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz fragmentu nawierzchni drogi w ulicy Brylantowej na terenie Podstrefy Suwałki Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

W związku z zapytaniami oferentów na ogłoszony przez SSSE S.A. w Suwałkach przetarg na " Wykonanie fragmentu kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz fragmentu nawierzchni drogi w ulicy Brylantowej na terenie Podstrefy Suwałki Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" - informujemy że przedmiar do zadania częściowego nr 1 i zadania częściowego nr 2 ( branża drogowa ) znajduje się w załączniku nr 3. 

pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia

pdf  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

pdf  Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 10.04.2014 r.

pdf  SIWZ

Załączniki do SIWZ:

pdf  Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

pdf  Załącznik nr 2 Kanalizacja deszczowa i sanitarna

pdf  Załącznik nr 3 Roboty drogowe

pdf  Załącznik nr 4 Projekt umowy o roboty budowlane

pdf  Załącznik nr 5 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

pdf  Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

pdf  Załącznik nr 7 Wykaz robót budowlanych

pdf  Załącznik nr 8 Oświadczenie o uprawnieniach

pdf  Załącznik nr 9 Oświadczenie grupa kapitałowa

 

 

 

04.04.2014 ZAPROSZENIE DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO W PODSTREFIE ŁOMŻA

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do przetargu łącznego w Podstrefie Łomża.

pdf  Zaproszenie do przetargu łącznego - 04.04.2014 roku

 

03.04.2014 ZAPROSZENIE DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO W PODSTREFIE EŁK

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do przetargu łącznego W Podstrefie Ełk (Park Naukowo-Technologiczny).

pdf  Zaproszenie do przetargu łącznego - 03.04.2014 roku

31.03.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę samochodów

W dniu 31.03.2014 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach ogłosiła przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn zm.) dla zamówienia p.n.: Leasing dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych tej samej marki i modelu dla Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach.

pdf  Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 31.03.2014 r.

pdf  SIWZ leasing samochodów 31.03.2014 r.

pdf  Odpowiedzi na pytania z dnia 31.03.2014 r.

 pdf  SIWZ leasing samochodów - zmienione 02.04.2014 r.

pdf  Odpowiedzi na pytania z dnia 02.04.2014 r.

 pdf  Odpowiedzi na pytania z dnia 03.04.2014 r.

 pdf  SIWZ leasing samochodów - zmienione 04.04.2014 r.

  pdf  Odpowiedzi na pytania z dnia 04.04.2014 r.

pdf  Odpowiedzi na pytania z dnia 07.04.2014 r.

pdf  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

28.03.2014 ZAPROSZENIE DO PRZETARGU I ROKOWAŃ

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do rokowań i przetargu łącznego.

pdf  Zaproszenie do rokowań i przetargu 28.03.2014 roku

31.01.2014 ZAPROSZENIE DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO W PODSTREFIE BIAŁYSTOK

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do przetargu łącznego W Podstrefie Białystok.

pdf  Zaproszenie do przetargu łącznego - 31.01.2014 roku

22.01.2014 ZAPROSZENIE DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO LUB ROKOWAŃ

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do rokowań i przetargu łącznego.

pdf  Zaproszenie do rokowań i przetargu łącznego 22.01.2014 roku

21.11.2013 ZAPROSZENIE DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO LUB ROKOWAŃ

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do rokowań i przetargu łącznego.

pdf  Zaproszenie do rokowań i przetargu łącznego 21.11.2013 roku

18.10.2013 ZAPROSZENIE DO PRZETARGU LUB ROKOWAŃ

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza Zaproszenie do rokowań i przetargu łącznego.

pdf  Zaproszenie do rokowań i przetargu łącznego 18.10.2013 roku

16.09.2013 ZAPROSZENIE DO PRZETARGÓW ŁĄCZNYCH

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną
ogłasza Zaproszenie do przetargów łącznych mających na celu:


  • sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, objętych obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Białystok
  • udzielenie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej


Szczegóły znajdą Państwu w pliku *pdf do pobrania poniżej.

pdf  Zaproszenie do przetargów łącznych

21.08.2013 ZAPROSZENIE DO PRZETARGU LUB ROKOWAŃ

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną
ogłasza Zaproszenie do rokowań i przetargu łącznego.

pdf  Zaproszenie do rokowań i przetargu łącznego 21.08.2013 roku

08.07.2013 ZAPROSZENIE DO PRZETARGU LUB ROKOWAŃ

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną
ogłasza Zaproszenie do rokowań i przetargu łącznego.

pdf  Zaproszenie do rokowań i przetargu łącznego 08.07.2013 roku

27.05.2013 ZAPROSZENIE DO PRZETARGU LUB ROKOWAŃ

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza
Zaproszenie do rokowań i przetargu łącznego.

pdf  Zaproszenie do rokowań i przetargu łącznego 27.05.2013

21.03.2013 ZAPROSZENIE DO PRZETARGU LUB ROKOWAŃ

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza
Zaproszenie do rokowań i przetargu łącznego.

pdf  Zaproszenie do rokowań i przetargu łącznego 21.03.2013

09.11.2012 ZAPROSZENIE DO PRZETARGU LUB ROKOWAŃ

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza
Zaproszenie do rokowań i przetargu łącznego.

pdf  Zaproszenie do rokowań i przetargu łącznego 09.11.2012

02.10.2012 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Rada Nadzorcza Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach przy ul. Noniewicza 49
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012
oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie
i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy.

pdf  Ogłoszenie na wybór biegłego rewidenta 2012

19.09.2012 ZAPROSZENIE DO PRZETARGU LUB ROKOWAŃ

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną
ogłasza Zaproszenie do rokowań, przetargu i przetargu łącznego.

pdf  Zaproszenie do przetargu lub rokowań - 19.09.2012

23.07.2012 ZAPROSZENIE DO PRZETARGU LUB ROKOWAŃ

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ogłasza ZAPROSZENIE DO
PRZETARGU ŁĄCZNEGO mającego na celu:


  • sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, objętej obszarem Suwalskiej Specjalnej
    Strefy Ekonomicznej Podstrefa Białystok
  • udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej
    Specjalnej Strefy Ekonomicznej


Przetargiem objęta jest działka stanowiąca własność Miasta Białystok,
położona w obrębie 21 - Dojlidy, w rejonie ulic Franciszka Karpińskiego i Jacka Kuronia:

nr 771/18 o pow. 5,3423 ha ( RIVa, RIVb, RV) KW: BI1B/00044498/5
Decyzja Nr 1166/2008 o warunkach zabudowy z 15 września 2008 r.

Ww. nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi
prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań. Ponadto nieruchomość ta,
nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
a jedynie Decyzją Prezydenta Białegostoku o warunkach zabudowy dla inwestycji
polegającej na budowie obiektów biurowo - administracyjnych, magazynowych,
produkcyjno - usługowych i produkcyjnych o profilach nieuciążliwych w branżach
nie podlegających wykluczeniom zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 - 7 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej
przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności
gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548 ze zm.).

Cena wywoławcza nieruchomości nr 771/18 – 7 499 000 zł netto
(słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych netto).


Oferent zobowiązany jest do wpłaty w pieniądzu wadium w wysokości 1 499 800 zł brutto
(słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych brutto).

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2011 r. Nr 177 , poz. 1054 ze zm.) do ceny osiągniętej w przetargu zostanie
doliczony 23% podatek VAT.

Wadium płatne na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Departament Rachunkowości Bank PEKAO S.A.
Nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, najpóźniej do 21 września 2012 roku (piątek).
Datą dokonania wpłaty wadium, jest data uznania rachunku bankowego.

Koszty dodatkowe:
Nabywca nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 771/18 - poniesie
koszt wykonania operatu szacunkowego i jego aktualizacji w kwocie 2 316,66 zł netto
plus 23% podatek VAT oraz koszt dokonania podziału geodezyjnego w kwocie 435,00 zł netto
plus 23% podatek VAT.

Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie w terminie do 17 września 2012 r.
Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu dotyczącej nieruchomości, która będzie
stanowiła przedmiot oferty, wpłacenie wadium oraz złożenie pisemnej oferty wraz
z warunkami planowanego na terenie Strefy przedsięwzięcia w terminie
do 21 września 2012 roku do godziny 15.00 w siedzibie Suwalskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej S.A. przy ul. Noniewicza 49 w Suwałkach.

Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Białymstoku
ul. Słonimska 1, sala nr 10 w dniu 24 września 2012 roku (poniedziałek) o godz. 10.00


Szczegółowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty, opis nieruchomości,
informacje o dostępnej infrastrukturze oraz informacje niezbędne do przygotowania oferty
zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu, która jest do nabycia
w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach w cenie 10 000,00 zł + 23 % VAT po przedłożeniu
na ww. sumę dowodu zapłaty na konto Bank PEKAO SA I O/Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894
w terminie do 17 września 2012 r.


Oferta powinna zwierać:
1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę.
2. Osoby prawne, podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypis
z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego
wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym
etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem
mocodawcy, natomiast do nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo
w formie aktu notarialnego. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich
z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie
nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy
notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast
do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka
w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem.
3. Datę sporządzenia oferty.
4. Oferowaną cenę sprzedaży wyższą od wywoławczej i sposób jej zapłaty,
5. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
6. W przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem - promesę zezwolenia lub zezwolenie
na nabycie nieruchomości objętej ofertą, wydaną przez MSWiA, zgodnie z ustawą
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U.
z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.).
7. Dokumenty wymagane przez organizatora przetargu opisane w Specyfikacji
Istotnych Warunków Przetargu.

KRYTERIA OCENY OFERTY:
proponowana cena nabycia nieruchomości – 60%
planowana wielkość zatrudnienia – 20%
planowana wielkość nakładów – 15%
proponowane przedsięwzięcie gospodarcze na terenie Strefy – 5%

Miasto Białystok zastrzega prawo odkupu nieruchomości przez okres 5 lat,
na wypadek nie zabudowania nieruchomości przez Nabywcę (tj. nie wybudowania
budynku w stanie surowym zamkniętym, co oznacza wykonanie prac ziemnych,
wymurowanie ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych, ścian działowych, wykonanie
stropów, kominów, wykonanie więźby dachowej, pokrycia dachowego, wstawienie stolarki
okiennej i drzwi zewnętrznych ) lub nie dotrzymania zobowiązań wynikających
z deklarowanej przez Nabywcę oferty (w kwestii planowanej wielkości nakładów
oraz wielkości zatrudnienia), w ciągu 4,5 roku – od dnia sprzedaży. Z chwilą wykonania
prawa odkupu Nabywca obowiązany jest przenieść z powrotem na Miasto Białystok
własność nieruchomości za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży. Prawo odkupu podlega
ujawnieniu w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości.

Miastu Białystok przysługuje prawo pierwokupu na zasadach określonych
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 102, poz. 651 ze zm.).

Nabywca nieruchomości ustanowi na rzecz Gminy Białystok nieodpłatne użytkowanie
gruntu polegające na udostępnieniu działki gestorom sieci w celu naprawy i konserwacji
urządzeń infrastruktury technicznej oraz wniesie o wpisanie w Dziale III księgi wieczystej
ww. użytkowania.

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.), cena nieruchomości sprzedawanej w drodze
przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej
własność.

Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U.
z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Pierwszy przetarg łączny na sprzedaż ww. nieruchomości i udzielenie zezwolenia na
prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej odbył się w dniu 8 maja 2012 r. i zakończył się wynikiem
negatywnym z powodu braku ofert.


Wszelkie informacje na temat przetargu łącznego można uzyskać w siedzibie
SSSE S.A. w Suwałkach przy ul. Noniewicza 49
oraz pod tel./fax: 87 565-22-17, 87 565-24-49,
e-mail: ssse@ssse.com.pl, www: www.ssse.com.pl


Dodatkowych informacji dotyczących zbywanej nieruchomości udziela
Departament Skarbu Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1
pod. tel. 85 869-62-78 ,www: http://www.bip.bialystok.pl


Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg będzie zaliczone na poczet ceny
sprzedaży. W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu
od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi
na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.

SSSE S.A. zastrzega sobie prawo:
- zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert na podstawie § 16 pkt. 10
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 207, poz. 2108 ze zm.).
- odwołania przetargu z ważnych powodów na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102,
poz. 651 ze zm.).
- unieważnienia przetargu na podstawie § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny
zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez
przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 254, poz. 2548).

21.06.2012 ZAPROSZENIE DO PRZETARGU LUB ROKOWAŃ

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie
Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 254 poz. 2548) w sprawie przetargów i rokowań
oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaprasza do:


a) rokowań w celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zaproszenie do rokowań, kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają
udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i zamierzają
prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia.

b) przetargu w celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Strefy i nabędą prawo własności do nieruchomości położonych na terenie Strefy.

1. Przetargiem objęte są niżej wymienione działki stanowiące własność SSSE S.A.: - położone na terenie Podstrefy Suwałki:

KW: SU1S/00038190/6 - nr 32799/5 pow.: 1,5308 ha, KW: SU1S/00038180/3 - nr 32800/3 pow.: 0,7845 ha,
KW: SU1S/00020842/3 - nr 35005/2 pow.: 0,4387 ha, KW: SU1S/00038190/6 - nr 35015 pow.: 1,0906 ha, nr 35011
pow.: 0,6714 ha, nr 35012 pow.: 0,3020 ha, nr 35008/2 pow.: 0,7114 ha, nr 32788/4 pow.: 0,3186 ha, nr 32777/23 pow.: 2,6070 ha, nr 32777/21 pow.: 13,9328 ha.

- położone na terenie Podstrefy Ełk:

KW: OL1E/00045179/1 - nr 2769/1 pow.: 0,5083 ha, KW: OL1E/00029721/1 - nr 2758/1 pow.: 1,5054 ha, nr 2760/4 pow.: 2,0974 ha,
nr 2760/9 pow.: 1,3020 ha, nr 2767/4 pow.: 3,8110 ha, nr 2769/3 pow.: 0,8319 ha, nr 2769/4 pow.: 1,3316 ha, nr 2770 pow.: 0,6738 ha,
nr 2771/1 pow.: 2,0005 ha, nr 2771/3 pow.: 3,7820 ha, nr 2775/2 pow.: 0,7971 ha, nr 2773/5 pow. 1,0000 ha, nr 2773/6 pow. 2,2302 ha

- położone na terenie Podstrefy Gołdap:

KW: OL1C/00002758/3 - nr 247 pow.: 0,4959 ha, KW: OL1C/00010762/3 - nr 248 pow.: 0,5429 ha, KW: OL1C/00001060/6
– nr 224/116 pow.: 1,8825 ha, nr 224/114 pow.: 0,1030 ha, nr 224/117 pow.: 0,3010 ha, nr 224/118 pow.: 0,4644 ha, nr 224/120
pow.: 0,0800 ha, nr 224/122 pow.: 0,3552 ha, nr 224/124 pow.: 0,0350 ha, nr 224/125 pow.: 3,4583 ha

Wyżej wymienione nieruchomości objęte są aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Dopuszcza się możliwość składania ofert na części wymienionych działek.

2. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, sposób przygotowania oferty
i wysokość wadium, którego wpłacenie jest warunkiem udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu lub
Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań.

3. Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu w cenie 5 000 zł + należny podatek VAT, lub Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań w
cenie 8 000 zł + należny podatek VAT można nabyć w biurach Podstref (adresy poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na w/w sumę na
konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894.

4. Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Suwałkach przy ulicy Noniewicza 49 do dnia 12.07.2012 r. do godziny 12.00.

5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki dnia 12.07.2012 r. o godzinie 13.00

Wszelkich informacji udzielamy pod adresami:
16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 49, tel./fax: (87) 565 22 17, 565 2449, e-mail: ssse@ssse.com.pl;
19-300 Ełk, ul. A. Mickiewicza 15, tel.: (87) 610 62 72, fax: (87) 610 3353, e-mail: elk@ssse.com.pl;
www.ssse.com.pl

15.05.2012 ZAPROSZENIE DO PRZETARGU LUB ROKOWAŃ

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie
Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 254 poz. 2548) w sprawie przetargów i rokowań
oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaprasza do:


a) rokowań w celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zaproszenie do rokowań, kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane
prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia.
b) przetargu w celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy
i nabędą prawo własności do nieruchomości położonych na terenie Strefy.


1. Przetargiem objęte są niżej wymienione działki stanowiące własność SSSE S.A. :

- położone na terenie Podstrefy Suwałki:

KW: SU1S/00047303/8 – nr 35223/1 pow.: 0,5000 ha,
KW: SU1S/00038190/6 - nr 32799/5 pow.: 1,5308 ha, KW: SU1S/00038180/3 - nr 32800/3 pow.: 0,7845 ha,
KW: SU1S/00020842/3 - nr 35005/2 pow.: 0,4387 ha, KW: SU1S/00038190/6 - nr 35015 pow.: 1,0906 ha, nr 35011
pow.: 0,6714 ha, nr 35012 pow.: 0,3020 ha, nr 35008/2 pow.: 0,7114 ha, nr 32788/4 pow.: 0,3186 ha, 32777/23 pow.: 2,6070 ha,
nr 32777/21 pow.: 13,9328 ha.

- położone na terenie Podstrefy Ełk:

KW: OL1E/00045179/1 - nr 2769/1 pow.: 0,5083 ha, KW: OL1E/00029721/1 - nr 2758/1 pow.: 1,5054 ha, nr 2760/4 pow.: 2,0974 ha,
nr 2760/9 pow.: 1,3020 ha, nr 2767/4 pow.: 3,8110 ha, nr 2769/3 pow.: 0,8319 ha, nr 2769/4 pow.: 1,3316 ha, nr 2770 pow.: 0,6738 ha,
nr 2771/1 pow.: 2,0005 ha, nr 2771/3 pow.: 3,7820 ha, nr 2775/2 pow.: 0,7971 ha, nr 2773/5 pow. 1,0000 ha, nr 2773/6 pow. 2,2302 ha

- położone na terenie Podstrefy Gołdap:

KW: OL1C/00002758/3 - nr 247 pow.: 0,4959 ha, nr 224/85 pow.: 0,4642 ha KW: OL1C/00010762/3 - nr 248 pow.: 0,5429 ha,
KW: OL1C/00001060/6 – nr 224/86 pow.: 0,0897 ha nr 224/116 pow.: 1,8825 ha, nr 224/114 pow.: 0,1030 ha, nr 224/117 pow.: 0,3010 ha,
nr 224/118 pow.: 0,4644 ha, nr 224/120 pow.: 0,0800 ha, nr 224/122 pow.: 0,3552 ha, nr 224/124 pow.: 0,0350 ha, nr 224/125 pow.: 3,4583 ha, nr 224/127 pow.: 0,0892 ha, nr 224/136 pow.: 0,0601 ha


Wyżej wymienione nieruchomości objęte są aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Dopuszcza się możliwość składania ofert na części wymienionych działek.

2. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, sposób przygotowania oferty
i wysokość wadium, którego wpłacenie jest warunkiem udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu lub Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań.

3. Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu w cenie 5 000 zł + należny podatek VAT, lub Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań
w cenie 8 000 zł + należny podatek VAT można nabyć w biurach Podstref (adresy poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na w/w sumę
na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894.

4. Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Suwałkach przy ulicy Noniewicza 49 do dnia 4 czerwca 2012 r. do godziny 12.00.

5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki dnia 4 czerwca 2012 r. o godzinie 13.00

Wszelkich informacji udzielamy pod adresami:

16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 49, tel./fax: (87) 565 22 17, 565 2449, e-mail: ssse@ssse.com.pl;

19-300 Ełk, ul. A. Mickiewicza 15, tel.: (87) 610 62 72, fax: (0-87) 610 3353, e-mail: elk@ssse.com.pl;

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU LUB ROKOWAŃ

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ogłasza ZAPROSZENIE DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO mającego na celu:

  • sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, objętej obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Białystok
  • udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej


Przetargiem objęta jest działka stanowiąca własność Miasta Białystok, położona w obrębie 21 - Dojlidy, w rejonie ulic Franciszka Karpińskiego i Jacka Kuronia:

nr 771/18 o pow. 5,3423 ha ( RIVa, RIVb, RV) KW: BI1B/00044498/5
Decyzja Nr 1166/2008 o warunkach zabudowy z 15 września 2008 r.

Ww. nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Ponadto nieruchomość ta, nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a jedynie Decyzją Prezydenta
Białegostoku o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obiektów biurowo - administracyjnych, magazynowych,
produkcyjno - usługowych i produkcyjnych o profilach nieuciążliwych w branżach nie podlegających wykluczeniom zgodnie z § 2 ust.1 pkt
4 - 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym
na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548 z późn. zm.).

Cena wywoławcza nieruchomości nr 771/18 – 9 300 000 zł netto (słownie: dziewięć milionów trzysta tysięcy złotych netto).
Oferent zobowiązany jest do wpłaty w pieniądzu wadium w wysokości 1 860 000 zł brutto (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt
tysięcy złotych brutto).

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 , poz. 1054 ze zm.) do ceny
osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Wadium płatne na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Departament Rachunkowości Bank PEKAO S.A. Nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299,
najpóźniej do 4 maja 2012 roku (piątek). Datą dokonania wpłaty wadium, jest data uznania rachunku bankowego.

Koszty dodatkowe:
Nabywca nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 771/18 - poniesie koszt wykonania operatu szacunkowego i jego aktualizacji
w kwocie 1.966.66 zł netto plus 23% podatek VAT oraz koszt dokonania podziału geodezyjnego w kwocie 435,00 zł netto plus 23% podatek VAT.

Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie w terminie do 30 kwietnia 2012 r. Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu
dotyczącej nieruchomości, która będzie stanowiła przedmiot oferty, wpłacenie wadium oraz złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami
planowanego na terenie Strefy przedsięwzięcia w terminie do 4 maja 2012 roku do godziny 15.00 w siedzibie Suwalskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej S.A. przy ul. Noniewicza 49 w Suwałkach.

Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Białymstoku ul. Słonimska 1, sala nr 10 w dniu 8 maja 2012 roku (wtorek) o godz. 11.00

Szczegółowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty, opis nieruchomości, informacje o dostępnej infrastrukturze oraz informacje
niezbędne do przygotowania oferty zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu, która jest do nabycia w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach
w cenie 10 000,00 zł + 23 % VAT po przedłożeniu na ww. sumę dowodu zapłaty na konto Bank PEKAO SA I O/Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894
w terminie do 30 kwietnia 2012 r.

Oferta powinna zwierać:

1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę.
2. Osoby prawne, podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu
ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny
przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem
mocodawcy, natomiast do nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. W przypadku małżonków, do
dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka,
zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej
powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka
w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem.
3. Datę sporządzenia oferty.
4. Oferowaną cenę sprzedaży wyższą od wywoławczej i sposób jej zapłaty,
5. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
6. W przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem - promesę zezwolenia lub zezwolenie na nabycie nieruchomości objętej ofertą, wydaną przez MSWiA, zgodnie z ustawą
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.).
7. Dokumenty wymagane przez organizatora przetargu opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

proponowana cena nabycia nieruchomości – 60%
planowana wielkość zatrudnienia – 20%
planowana wielkość nakładów – 15%
proponowane przedsięwzięcie gospodarcze na terenie Strefy – 5%

Miasto Białystok zastrzega prawo odkupu nieruchomości przez okres 5 lat, na wypadek nie zabudowania nieruchomości przez Nabywcę
(tj. nie wybudowania budynku w stanie surowym zamkniętym, co oznacza wykonanie prac ziemnych, wymurowanie ścian nośnych
zewnętrznych i wewnętrznych, ścian działowych, wykonanie stropów, kominów, wykonanie więźby dachowej, pokrycia dachowego, wstawienie
stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych ) lub nie dotrzymania zobowiązań wynikających z deklarowanej przez Nabywcę oferty
(w kwestii planowanej wielkości nakładów oraz wielkości zatrudnienia), w ciągu 4,5 roku – od dnia sprzedaży. Z chwilą wykonania prawa
odkupu Nabywca obowiązany jest przenieść z powrotem na Miasto Białystok własność nieruchomości za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży.
Prawo odkupu podlega ujawnieniu w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości

Miastu Białystok przysługuje prawo pierwokupu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.).

Nabywca nieruchomości ustanowi na rzecz Gminy Białystok nieodpłatne użytkowanie gruntu polegające na udostępnieniu działki
gestorom sieci w celu naprawy i konserwacji urządzeń infrastruktury technicznej oraz wniesie o wpisanie w Dziale III księgi wieczystej ww. użytkowania.

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.),
cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców (Dz. U.z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 ze zm.)

Wszelkie informacje na temat przetargu łącznego można uzyskać w siedzibie
SSSE S.A. w Suwałkach przy ul. Noniewicza 49
oraz pod tel./fax: 87 565-22-17, 87 565-24-49,
e-mail: ssse@ssse.com.pl, www: http://www.ssse.com.pl


Dodatkowych informacji dotyczących zbywanej nieruchomości udziela:
Departament Skarbu Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1
tel. 85 869-60-32 ,www: http://www.bip.bialystok.pl


Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg będzie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. W przypadku uchylenia się przez
podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.

SSSE S.A. zastrzega sobie prawo:
- zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert na podstawie § 16 pkt. 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 ze zm.).
- odwołania przetargu z ważnych powodów na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.).
- unieważnienia przetargu na podstawie § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie
przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez
przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. (Dz. U. z 2004 r., Nr 254, poz. 2548).

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU LUB ROKOWAŃ

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną,
na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 (Dz. U. 2004 nr 254 poz. 2548) w sprawie
przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez
przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaprasza do:


a) rokowań w celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zaproszenie do rokowań, kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają
udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i
zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia.
b) przetargu w celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na
terenie Strefy i nabędą prawo własności do nieruchomości położonych na terenie Strefy.
1. Przetargiem objęte są niżej wymienione działki stanowiące własność SSSE S.A. :
- położone na terenie Podstrefy Suwałki:
KW: SU1S/00047303/8 – nr 35223/1 pow.: 0,5000 ha, nr 35223/2 pow.: 1,0000 ha,
KW: SU1S/00038190/6 - nr 32799/5 pow.: 1,5308 ha, KW: SU1S/00038180/3 - nr 32800/3 pow.: 0,7845 ha,
KW: SU1S/00020842/3 - nr 35005/2 pow.: 0,4387 ha, KW: SU1S/00038190/6 - nr 35015 pow.: 1,0906 ha, nr 35011
pow.: 0,6714 ha, nr 35012 pow.: 0,3020 ha, nr 35008/2 pow.: 0,7114 ha, nr 32788/4 pow.: 0,3186 ha, 32777/23 pow.: 2,6070 ha,
nr 32777/21 pow.: 13,9328 ha.

- położone na terenie Podstrefy Ełk:
KW: OL1E/00045179/1 - nr 2769/1 pow.: 0,5083 ha, KW: OL1E/00029721/1 - nr 2758/1 pow.: 1,5054 ha, nr 2760/4
pow.: 2,0974 ha, nr 2760/9 pow.: 1,3020 ha, nr 2767/4 pow.: 3,8110 ha, nr 2769/3 pow.: 0,8319 ha, nr 2769/4 pow.: 1,3316 ha,
nr 2770 pow.: 0,6738 ha, nr 2771/1 pow.: 2,0005 ha, nr 2771/3 pow.: 3,7820 ha, nr 2775/2 pow.: 0,7971 ha
- położone na terenie Podstrefy Gołdap:

KW: OL1C/00002758/3 - nr 247 pow.: 0,4959 ha, nr 224/85 0 pow.: 0,4642 KW: OL1C/00010762/3 - nr 248 pow.: 0,5429 ha, KW: OL1C/00001060/6 - nr 224/116 pow.: 1,8825 ha, nr 224/114 pow.: 0,1030 ha, nr 224/117 pow.: 0,3010 ha, nr 224/118 pow.: 0,4644 ha, nr 224/120 pow.: 0,0800 ha, nr 224/122 pow.: 0,3552 ha, nr 224/124 pow.: 0,0350 ha, nr 224/125 pow.: 3,4583 ha, nr 224/136 pow.: 0,0601 ha

Wyżej wymienione nieruchomości objęte są aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Dopuszcza się możliwość składania ofert na części wymienionych działek.

2. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, sposób
przygotowania oferty i wysokość wadium, którego wpłacenie jest warunkiem udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych
Warunków Przetargu lub Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań.

3. Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu w cenie 5 000 zł + należny podatek VAT, lub Specyfikację Istotnych Warunków
Rokowań w cenie 8 000 zł + należny podatek VAT można nabyć w biurach Podstref (adresy poniżej) po przedłożeniu
dowodu zapłaty na w/w sumę na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894.

4. Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Suwałkach przy ulicy Noniewicza 49 do dnia 5 marca 2012 r.
do godziny 11.00.

5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki dnia 5 marca 2012 r. o godzinie 11.30

Wszelkich informacji udzielamy pod adresami:
16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 49, tel./fax: (87) 565 22 17, 565 2449, e-mail: ssse@ssse.com.pl;
19-300 Ełk, ul. A. Mickiewicza 15, tel.: (87) 610 62 72, fax: (0-87) 610 3353, e-mail: elk@ssse.com.pl;
19-500 Gołdap, ul. Gumbińska 1, tel. 607 05 82 22 , e-mail: goldap@ssse.com.pl
www.ssse.com.pl

Zapytanie ofertowe PE 215/2 /2018  z dnia  6 sierpnia  2018 r. przedmiot  zamówienia: „Remont pomieszczeń biurowych i wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej  na IV piętrze w biurze Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ełku w budynku przy ul. A. Mickiewicza 15

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść