Tereny inwestycyjne Podstrefy Szczuczyn

 Podstrefa Szczuczyn

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Podstrefie Szczuczyn, dysponuje obecnie terenami inwestycyjnymi o łącznej powierzchni  1,4492 ha . Tereny objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  Uzbrojenie pełne w zakresie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej, dodatkowo światłowodowa magistrala informatyczna. Przyłącze energetyczne NN o mocy 1 MW z możliwością rozbudowy do 3 MW. 

Lokalizacja: Szczuczyn, na styku dróg krajowych 61 (Warszawa – Ostrów Mazowiecka – Suwałki) oraz 58 (Pisz – Olsztyn).

Tereny inwestycyjne  objęte preferencjami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej stanowią własność Miasta Szczuczyn.

Powierzchnia Podstrefy Szczuczyn :
•  11,9518  ha 
 
Wolne tereny:
• 1,4492
 
Ilość firm:
• 3
 
Zatrudnienie:
• 19
Poniesione nakłady inwestycyjne:
• 53,5 mln zł
 
Działki na sprzedaż