Podstrefa Sejny

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Tereny inwestycyjne Podstrefy Sejny

 

Podstrefa Sejny

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., w Podstrefie Sejny, dysponuje terenami inwestycyjnymi o łącznej powierzchni 3,8988 ha. 
Teren inwestycyjny położony jest położony jest we wschodniej części miasta Sejny przy ul. Marchlewskiego przy drodze wojewódzkiej nr 653 prowadzącej do przejścia granicznego z Litwą (12 km) i z Białorusią (18 km) .  Wzdłuż ul. Marchlewskiego biegną sieci infrastruktury technicznej. Miasto planuje w ciągu 2 lat uzbroić teren ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020. Planowany koszt zadania to około 6 mln zł.
W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego  przewiduje się tu zabudowę o charakterze przemysłowo-składowym. 
Właścicielem terenów  inwestycyjnych Podstrefy Sejny, objętych preferencjami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jest Miasto Sejny.
 
Powierzchnia Podstrefy Sejny:
•3,8988 ha
 
 
Ilość firm:
•  
Zatrudnienie:
 
Poniesione nakłady inwestycyjne:
• 
Wolne tereny:
• 3,8988 ha
 

 

 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść