Tereny inwestycyjne Podstrefy Narewka

Podstrefa Narewka

View the embedded image gallery online at:
https://www.ssse.com.pl/pl/oferta-inwestycyjna/podstrefy/podstrefa-narewka.html?tmpl=component&print=1&page=#sigProGalleriab5e44a2958

 

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., w Podstrefie Narewka, dysponuje obecnie terenami inwestycyjnymi o łącznej powierzchni 22,7922 ha. Teren niezabudowany, położony wzdłuż drogi powiatowej P1644B Tarnopol – Siemianówka, z dostępem do infrastruktury technicznej, w sąsiedztwie kolejowego przejścia granicznego z punktem kontroli fitosanitarnej (900 m od  terenu), w sąsiedztwie istniejącej infrastruktury kolejowej.Teren z dostępem do istniejącej infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa na działce, sieć kanalizacyjna w odległości 500 m, linia średniego napięcia SN, napowietrzna, przy granicy działki – 40m. Najbliższa trafostacja w odległości 560 m od granicy działki. Zakład Energetyczny zapewni niezbędne moce w zależności od prowadzonej inwestycji. Nieruchomość uzbrojona w sieć telekomunikacyjną przebiegającą w granicach działek. Podstrefa Narewka posiada aktualny, obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Właściciel terenów inwestycyjnych objętych preferencjami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest Gmina Narewka. 

Powierzchnia Podstrefy Narewka:
•29,3122  ha
Ilość firm:
• 
Zatrudnienie:
• 
 
Poniesione nakłady inwestycyjne:
• 
 
Wolne tereny:
• 22,7922 ha

 

Działki na sprzedaż

Podział działki 517/2