Tereny inwestycyjne Podstrefy Hajnówka

Podstrefa Hajnówka

 

Powierzchnia Podstrefy Hajnówka:

• 3,1409 ha
Ilość firm:
• 2
Zatrudnienie:
• 
Poniesione nakłady inwestycyjne:
• 8,7 mln zł
Wolne tereny:
• 0,0000 ha