Podstrefa Hajnówka

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Tereny inwestycyjne Podstrefy Hajnówka

Podstrefa Hajnówka

 

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Podstrefie Hajnówka nie dysponuje aktualnie wplnymi terenami inwestycyjnymi. Podstrefa Hajnówka zlokalizowana jest przy ul. 11 Listopada. W rejonie położenia nieruchomości, w odległości ok. 6 m od jej granicy, występuje pełne uzbrojenie dostępne na terenie miasta Hajnówka – sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i cieplna.  Dojazd do nieruchomości zapewnia ul. 11 Listopada.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka przyjętym Uchwałą Nr XXXVIII/295/14/ Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2014.3103), teren przeznaczony jest pod zabudowę przemysłowo – usługową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Właścielem terenów inwestycyjnych objętych preferencjami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest Miasto Hajnówka.

Powierzchnia Podstrefy Hajnówka:
• 3,1409 ha
Ilość firm:
• 2
Zatrudnienie:
• 
Poniesione nakłady inwestycyjne:
• 2 547 tyś zł
Wolne tereny:
• 0,0000 ha

 


 

 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść