Tereny inwestycyjne Podstrefy Grajewo

 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Podstrefie Grajewo dysponuje aktualnie terenami inwestycyjnymi o powierzchni 7,3094 ha.Dojazd zapewniony jest z ulicy Proletariackiej poprzez ulicę Robotniczą.  W odległości około 15 km będzie przebiegać nowa droga ekspresowa S61 – korytarz transeuropejski – Via Baltica.Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewa: strefa przemysłowa III w zespole 1.1 na obszarze PP z przeznaczeniem pod przemysł. Właścicelem terenów inwestycyjnych objętych preferencjami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest Miasto Grajewo.
 
Powierzchnia Podstrefy Grajewo:
• 20,2437 ha
Ilość firm:
• 1
Zatrudnienie:
• 208
Poniesione nakłady inwestycyjne:
• 393 mln zł
Wolne tereny:
• 7,3094 ha
 
Działki na sprzedaż