Podstrefa Grajewo

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Tereny inwestycyjne Podstrefy Grajewo

 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Podstrefie Grajewo dysponuje aktualnie terenami inwestycyjnymi o powierzchni 7,0087 ha.Dojazd zapewniony jest z ulicy Proletariackiej poprzez ulicę Robotniczą.  W odległości około 15 km będzie przebiegać nowa droga ekspresowa S61 – korytarz transeuropejski – Via Baltica.Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewa: strefa przemysłowa III w zespole 1.1 na obszarze PP z przeznaczeniem pod przemysł. Właścicelem terenów inwestycyjnych objętych preferencjami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest Miasto Grajewo.
 
Powierzchnia Podstrefy Grajewo:
• 20,2437 ha
Ilość firm:
• 3
Zatrudnienie:
• 206
Poniesione nakłady inwestycyjne:
• 394 335 118 zł
Wolne tereny:
• 4,9421 ha
 
  

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść