Podstrefa Bielsk Podlaski

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Tereny inwestycyjne Podstrefy Bielsk Podlaski

Podstrefa Bielsk Podlaski

 


Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Podstrefie Bielsk Podlaski dysponuje aktualnie terenami inwestycyjnymi o łącznej powierzchni 4, 0822 ha. Oferowany obszar położony jest przy drodze wojewódzkiej relacji Bielsk Podlaski-Białowieża i w niewielkiej odległości od dróg krajowych: nr 19-relacji Białystok-Lublin-Rzeszów oraz nr 66-biegnącej z kierunku Warszawy do przejścia granicznego z Białorusią w Połowcach. Teren składa się z trzech kompleksów i jest w większości niezabudowany.Wyposażony jest m.in. w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz linię oświetlenia ulicznego i nową asfaltową ulicę. Odległość od stacji transformatorowej średniego napięcia wynosi, w zależności od położenia działki, od 130 do 400 metrów  Na działce przy ul. Technicznej zabudowa- hala produkcyjna o pow. 1600 m2 .W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod produkcję, usługi, składy.Dojazd do terenów - drogą wewnętrzną nr 8 , w pobliżu znajduje się droga krajowa nr 66. Linia kolejowa Białystok- Siedlce przebiega w odległości ok.2 km. od południowej granicy terenów inwestycyjnych.
Właściclem terenów inwestycyjnych objętych preferencjami Suwalskiej Specjlanej Strefy Ekonomicznej jest Miasto Bielsk Podlaski
Powierzchnia Podstrefy Bielsk Podlaski:
•  5, 2989 ha
 
Ilość firm:
• 1
Zatrudnienie:
• 
Poniesione nakłady inwestycyjne:
• 758 000
 
Wolne tereny:
• 4,0822 ha

Działki na sprzedaż

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść