Tereny inwestycyjne Podstrefy Białystok

mapy strefa żółte

 

 

Tereny inwestycyjne w Białymstoku zlokalizowane są w południowo-wschodniej części miasta w obrębie Dojlid i Krywlan. To rejon ulic: K. Ciołkowskiego, A. Mickiewicza, J. Kuronia, F. Karpińskiego, Myśliwskiej, Solnickiej, Św. Proroka Eliasza i Ks. St. Suchowolca.Tereny inwestycyjne, położone w obrębie  Dojlidy, uzbrojone zostały w infrastrukturę techniczną i drogową, natomiast na terenach położonych w obrębie Krywlany realizowany jest projekt budowlany przewidujący bezpośredni dostęp do infrastruktury technicznej i drogowej. 

Właścicielem terenów inwestycyjnych objętych preferencjami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest Miasto Białystok.

Powierzchnia Podstrefy Białystok:
• 94, 2779 ha

Wolne tereny inwestycyjne z infrastrukturą:

•50,3898 ha


Ilość firm:
•13

Zatrudnienie:
• 1389

Poniesione nakłady inwestycyjne:
• 685 mln zł

 

Więcej informacji

Działki na sprzedaż:

Krywlany

 1/37
 1/39
1/43
1/44

Dojlidy
4
5
9
10
18
23
24