Czarna Białostocka

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Czarna Białostocka

 

Oferowana nieruchomość położona jest w mieście Czarna Białostocka w województwie podlaskim.
Grunt oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem P2 jako produkcyjny i magazynowo - składowy ma łączną pow. 19 398m2. Ukształtowanie terenu jest płaskie, teren utwardzono na powierzchni około 6000 m2.

Nieruchomość zabudowana jest budynkami o charakterze produkcyjno-magazynowym o łącznej powierzchni 4397 m2, z czego 688 m2 stanowi obiekt biurowo-socjalny, a 3709 m2 stanowią powierzchnie przemysłowe. Wysokość obiektów przemysłowych – 3,7 m i 6 metrów.

Część obiektów (o pow.3200 m2) jest po kapitalnym remoncie i termomodernizacji w 2018 roku. (Specyfikacja głównych prac remontowo-modernizacyjnych – do pobrania)

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego istnieje możliwość rozbudowy nieruchomości o dodatkową powierzchnię 8700 m2.

Sieć uzbrojenia terenu: woda, kanalizacja, instalacja energetyczna z własną trafostacją o mocy - 400kW, gaz do ogrzewania propan-butan z butli, hydranty ppoż. wewnętrzne - 2 szt. oraz miejski przy bramie wjazdowej - 1 szt.
Wysoka energooszczędność : zmodernizowane obiekty spełniają najnowsze standardy energetyczne obiektów zgodnie z najnowszymi wytycznymi Unii Europejskiej. Potwierdza to wykonane świadectwo charakterystyki energetycznej obiektów.

Inwestor nabywając nieruchomość może ubiegać się o decyzję o wsparciu nowej inwestycji.

Zgodnie z treścią uchwały Rady Miejskiej Czarna Białostocka nr XXXV/230/14 z dnia 10 czerwca 2018 r.  nabywca zwolniony jest z podatku od nieruchomości przez 2 lata.

 

 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść