Zgłoszenie oferty do bazy inwestycyjnej

Obszar obejmujący powiaty: augustowski, białostocki, bielski (woj. podlaskie), ełcki, gołdapski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, łosicki, moniecki, ostrowski (woj. mazowieckie), sejneński, siemiatycki, sokołowski, sokólski, suwalski, węgrowski, wysokomazowiecki, zambrowski oraz miasta na prawach powiatu: Białystok, Łomża, Suwałki pozostaje we właściwości zarządzającego Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Zapraszamy samorządy i właścicieli terenów inwestycyjnych oraz hal (pomieszczeń do wynajęcia lub sprzedaży) z obszaru zarządzanego przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. do współpracy przy identyfikacji terenów inwestycyjnych i obsłudze inwestorów.

Poniżej można pobrać formatki, w których mogą Państwo podać opis terenu inwestycyjnego lub pomieszczenia do wynajęcia.

 

Formatka TERENY INWESTYCYJNE

Formatka HALE