O strefie - nowe

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

O strefie

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jedną z czternastu specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, które powstały, aby służyć przyspieszeniu wzrostu gospodarczego w danej części kraju. Organem zarządzającym Strefą jest Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna, która od 1996 r. realizuje cele i zadania warunkujące funkcjonowanie specjalnej strefy ekonomicznej w północno-wschodniej części Polski. Przed wejściem w życie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji oraz aktów wykonawczych do Ustawy Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmowała obszar 19 wydzielonych podstref o łącznej powierzchni 662,9506 ha, położonych na terenie trzech województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

 

Podstrefa Gołdap 57, 3240 ha
Podstrefa Suwałki 179, 3020 ha
Podstrefa Ełk 127, 4056 ha
Podstrefa Augustów 13, 3848 ha
Podstrefa Białystok 94, 2779 ha
Podstrefa Bielsk Podlaski 5, 2989 ha
Podstrefa Czyżew 6, 9126 ha
Podstrefa Grajewo 20, 2437 ha
Podstrefa Hajnówka 3, 1409 ha
Podstrefa Łomża 7, 6884 ha
Podstrefa Małkinia Górna 23, 9200 ha
Podstrefa Narewka 29, 3122 ha
Podstrefa Nowogród 25, 9869 ha
Podstrefa Olecko 25, 3954 ha
Podstrefa Ostrów Mazowiecka 4, 2704 ha
Podstrefa Sejny 3, 8988 ha
Podstrefa Siemiatycze 10, 2307 ha
Podstrefa Szczuczyn 11, 9518 ha
Podstrefa Zabłudów 12, 9958 ha

 

 

Tereny inwestycyjne, znajdujące się w wymienionych 19 podstrefach  stanowią ofertę inwestycyjną SSSE S.A. Są to działki przygotowane do szybkiego procesu inwestycyjnego, posiadające aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i w większości wyposażone w niezbędną infrastrukturę techniczną. Inwestor nabywając grunt położony w granicach dawnej strefy ekonomicznej może ubiegać się o decyzję o wsparciu nowej inwestycji. Decyzja taka jest wydawana na okres 15 lat, niezależnie od obowiązującej maksymalnej intensywności publicznej w danym regionie. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą terenów inwestycyjnych Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. położonych w podstrefach.

 

Obraz1

Obecnie Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. pełni funkcję zarządzającego obszarem wspierania nowych inwestycji o łącznej powierzchni ok. 26 414 km² (2 641 400 ha) 

Swoim zasięgiem obejmuje całe województwo podlaskie, 2 powiaty województwa warmińsko-mazurskiego: ełcki i gołdapski oraz 4 powiaty województwa mazowieckiego: łosicki, ostrowski, sokołowski i węgrowski.

Świetna lokalizacja - w bezpośrednim sąsiedztwie wschodniej granicy Unii Europejskiej, bliskość granic Rosji, Litwy i Białorusi - jest ogromnym atutem tego obszaru i idealnym miejscem do lokowania inwestycji, mających swoich dostawców i odbiorców na rynkach wschodnich.

 

Obraz2

 

Potencjał Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomiczną to też jej położenie względem najważniejszych szlaków krajowych i międzynarodowych. Przecinają się tu główne szlaki komunikacyjne i transportowe, wiodące z północy na południe i ze wschodu na zachód Europy. Zlokalizowanych jest tu wiele dróg tranzytowych, z których najważniejsze to: Berlin–Warszawa–Grodno–Sankt Petersburg, następnie Warszawa—Tallinn, biegnąca z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii (planowana część europejskiej drogi ekspresowej — Via Baltica, łączącej kraje nadbałtyckie z zachodnią Europą) oraz zaplanowana część europejskiej międzynarodowej trasy Via Carpatia relacji „północ-południe”, łączącej Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji, stanowiąc tym samym szlak transportowy prowadzący wzdłuż granicy wschodniej UE z Europy Środkowej do Azji, krzyżujący się z korytarzami prowadzącymi z Europy Zachodniej do Rosji i łączący się przez porty Morza Czarnego ze szlakiem TRACECA (Europa – Kaukaz – Azja).

Dostępność transportową zapewnia też sieć połączeń kolejowych, a w szczególności projektowana Rail Baltica—linia kolejowa będąca elementem transeuropejskiego korytarza transportowego, łącząca torem normalnym Warszawę, Kowno, Rygę, Tallinn i Helsinki. 

Zarządzająca obszarem Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. swoim działaniem sprzyja rozwojowi gospodarczemu regionu poprzez aktywne tworzenie nowoczesnych ośrodków przemysłowych oraz wspieranie przedsiębiorczości opartym na nowym instrumencie wsparcia inwestycji. (folder do pobrania)

 

Obraz3

Inwestujący tu Przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania decyzji o wsparciu nowej inwestycji, dzięki czemu mogą skorzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego  (PIT lub CIT) nawet do 70% wartości zainwestowanego kapitału, jeżeli tylko nowa inwestycja spełnia określone kryteria ilościowe i jakościowe. Nie ma znaczenia lokalizacja inwestycji (w granicach obszaru zarządzanego przez SSSE S.A.), ani forma własności nieruchomości, na której inwestycja ma być ulokowana -prywatny, czy publiczny- jeżeli Inwestor wykaże się  tytułem  prawnym do nieruchomości.

Zapraszamy wszystkich Przedsiębiorców z powiatów przypisanych do obszaru pozostającego we właściwości Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., którzy planują realizację nowych inwestycji, do kontaktu z nami w celu analizy możliwości uzyskania wsparcia w postaci pomocy publicznej na nową inwestycję.KONTAKT

 

Wydział Obsługi Inwestora w Ełku  obsługuje  Przedsiębiorców zainteresowanych  inwestowaniem w następujących powiatach:

ełckim, gołdapskim, grajewskim, kolneńskim, łomżyńskim, monieckim, ostrowski, sokołowski, węgrowski, zambrowski oraz w mieście na prawach powiatu- Łomża.

tel.87 610 62 72

Wydział  Obsługi Inwestora w Suwałkach obsługuje Przedsiębiorców  zainteresowanych  inwestowaniem w następujących powiatach:

augustowskim, białostockim, bielskim, hajnowskim, łosickim, sejneńskim, siemiatyckim, sokólskim, suwalskim, wysokomazowieckim oraz w miastach na prawach powiatu: Suwałki i Białystok

tel.87 565 22 17

 

Zachęcamy również samorządy do współpracy przy identyfikacji terenów inwestycyjnych i obsłudze inwestorów. 

 

 

 

 

ZARZĄDZAJĄCY STREFĄ

Skład Zarządu SSSE S.A. :

 

Wiceprezes Zarządu:
Wojciech Kierwajtys

 

Prezes Zarządu:
Leszek Dec

 

Wiceprezes Zarządu:
Jan Stanisław Kap

 

 

Skład Rady Nadzorczej SSSE S.A. :

Przewodnicząca Rady Nadzorczej:
• Elwira Magdalena Bubel-Malinowska

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:
• Jerzy Gąsiewski

Członek Rady Nadzorczej
• Marzenna Aleksandra Karpińska

Członek Rady Nadzorczej
• Mariola Zalewska

Członek Rady Nadzorczej
• Anna Stackiewicz

Członek Rady Nadzorczej
• Sławomir Łomotowski

 

AKCJONARIAT

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna powołana w 1996 r. Rozporządzeniem Polskiego Rządu na wydzielonych administracyjnie obszarach, którymi zarządza spółka akcyjna. 

Akcjonariuszami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. są Skarb Państwa oraz samorządy miast, na terenie których położone są pierwsze Podstrefy SSSE – Gmina Miasto Ełk, Gmina Miasto Gołdap, Gmina Miasto Suwałki.

O strefie

INFORMACJE O SPÓŁCE

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna posiada siedzibę w Suwałkach (16-400), przy ul. T. Noniewicza 49. Wpisana jest pod nr KRS 0000044260 do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 844-14-43-481, numerze identyfikacyjnym REGON 790254065 i kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 19.967.900 zł.
Reprezentowana przez dwóch członów Zarządu:
1. Prezesa Zarządu,
2. Wiceprezesa Zarządu.


Nr konta: Bank PEKAO SA I O/Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść