ZARZĄDZAJĄCY STREFĄ

Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną zarządza Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna.

 

Skład Zarządu

Skład Zarządu SSSE S.A. :

Leszek Dec
Prezes Zarządu

W. Kierwajtys.2 1

Wojciech Kierwajtys
Wiceprezes Zarządu

Jan Stanisław Kap
Wiceprezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej SSSE S.A. :


• Elwira Magdalena Bubel-Malinowska
  Przewodniczący Rady Nadzorczej

• Jerzy Gąsiewski
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

• Edyta Rita Białek
  Członek Rady Nadzorczej

• Jacek Jóźwik
  Członek Rady Nadzorczej

•Anna Stackiewicz
 Członek Rady Nadzorczej

•Sławomir Łomotowski
Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna powołana w 1996 r. Rozporządzeniem Polskiego Rządu na wydzielonych administracyjnie obszarach, którymi zarządza spółka akcyjna. 

Akcjonariuszami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. są Skarb Państwa oraz samorządy miast, na terenie których położone są pierwsze Podstrefy SSSE – Gmina Miasto Ełk, Gmina Miasto Gołdap, Gmina Miasto Suwałki.

O strefie

Informacje dla Akcjonariuszy

27.01.2022 r. Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, które odbędzie się w dniu 17 lutego 2022 roku, o godzinie 10.00

Szczegóły

15.06.2021 r. Informacja o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, które odbędzie się 22 czerwca 2021 r.

Szczegóły

30.12.2020 r. Informacja skierowana do Akcjonariuszy w związku z dematerializacją akcji – V wezwanie

Szczegóły

14.12.2020 r. Informacja skierowana do Akcjonariuszy w związku z dematerializacją akcji – IV wezwanie

Szczegóły

16.11.2020 r. Informacja skierowana do Akcjonariuszy w związku z dematerializacją akcji – III wezwanie

Szczegóły

21.10.2020 r. Informacja skierowana do Akcjonariuszy w związku z dematerializacją akcji – II wezwanie

Szczegóły

25.09.2020 r. Informacja skierowana do Akcjonariuszy w związku z dematerializacją akcji - I wezwanie

Szczegóły

10.08.2020 r. Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, które odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2020 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Noniewicza 49 w Suwałkach

Szczegóły

08.06.2020 r. Informacja o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA 30 czerwca 2020 roku
Szczegóły

Informacje o spółce

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna posiada siedzibę w Suwałkach (16-400), przy ul. T. Noniewicza 49. Wpisana jest pod nr KRS 0000044260 do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 844-14-43-481, numerze identyfikacyjnym REGON 790254065 i kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 19.967.900 zł.
Reprezentowana przez dwóch członów Zarządu:
1. Prezesa Zarządu,
2. Wiceprezesa Zarządu.


Nr konta: Bank PEKAO SA I O/Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894