Zarządzający Strefą

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

ZARZĄDZAJĄCY STREFĄ

Zarządzający strefą

Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną zarządza Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna.

 

Skład Zarządu SSSE S.A. :

 

Wiceprezes Zarządu:
Wojciech Kierwajtys

 

Prezes Zarządu:
Leszek Dec

 

Wiceprezes Zarządu:
Jan Stanisław Kap

 

Skład Rady Nadzorczej SSSE S.A. :

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
• Szczepan Barszczewski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:
• Jerzy Gąsiewski

Członek Rady Nadzorczej
• Marzenna Aleksandra Karpińska

Członek Rady Nadzorczej
• Mariola Zalewska

Członek Rady Nadzorczej
•Anna Stackiewicz

Akcjonariat

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna powołana w 1996 r. Rozporządzeniem Polskiego Rządu na wydzielonych administracyjnie obszarach, którymi zarządza spółka akcyjna. 

Akcjonariuszami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. są Skarb Państwa oraz samorządy miast, na terenie których położone są pierwsze Podstrefy SSSE – Gmina Miasto Ełk, Gmina Miasto Gołdap, Gmina Miasto Suwałki.

O strefie

Informacje o spółce

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna posiada siedzibę w Suwałkach (16-400), przy ul. T. Noniewicza 49. Wpisana jest pod nr KRS 0000044260 do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 844-14-43-481, numerze identyfikacyjnym REGON 790254065 i kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 19.967.900 zł.
Reprezentowana przez dwóch członów Zarządu:
1. Prezesa Zarządu,
2. Wiceprezesa Zarządu.


Nr konta: Bank PEKAO SA I O/Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść