Szkolimy!

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Szkolimy!

Przynależność do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wymaga dużej i specyficznej wiedzy. Dlatego też postanowiliśmy przybliżyć kilka najważniejszych kwestii samorządowcom rządzącym na terenie SSSE S.A.

W dniu 21 czerwca 2016 roku w Ełku, odbyło się Seminarium, podczas którego poruszaliśmy tematy związane z systemem obsługi inwestora. Oficjalnego powitania dokonał Prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Prezes Leszek Dec.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego przemówienia Prezydenta Ełku Tomasza Andrukiewicza, który wspomniał o korzyściach, jakie uzyskał Ełk, dzięki przynależności do strefy ekonomicznej.

Naszym gościem specjalnym był Mirosław Odziemczyk, Pełnomocnik Zarządu PAIiZ ds. Współpracy ze specjalnymi strefami ekonomicznymi. P. Odziemczyk wygłosił wykład nt.: „Standardów Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych”. Poruszył tak istotne kwestie, jak zasady budowania oferty inwestycyjnej, przedstawił najbardziej efektywne formy promocji oraz wyjaśnił jak wygląda współpraca PAIiIZ z Partnerami Regionalnymi w procesie obsługi projektu inwestycyjnego.Kolejny wykład, który mieliśmy okazję wysłuchać, został wygłoszony przez Wiceprezesa Zarządu SSSE S.A. Wojciecha Kierwajtysa. P. Prezes niezwykle szczegółowo określił zasady obsługi inwestora zarówno w strefie, jak i w gminie, bardzo dokładnie omawiając różnice istniejące pomiędzy nimi. Opowiedział również o współpracy, a także realizacji porozumień pomiędzy wspomnianymi podmiotami.

Łączymy nadzieję, że tego rodzaju spotkania spowodują usprawnienie współpracy pomiędzy Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną i „naszymi” samorządami.

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść