Foto

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Podpisanie porozumienia pomiędzy ministerstwami gospodarki, edukacji, skarbu i pracy

Porozumienie

6 stycznia 2015 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych, która obliguje spółki zarządzające strefami do prowadzenia współpracy ze szkołami i uczelniami. Stosowne porozumienie pomiędzy ministerstwami gospodarki, edukacji, skarbu i pracy podpisano w piątek w Warszawie.

 

Konferencja Rola szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim 16.02.2015 r.

Porozumienie

Prawie 200 dyrektorów gimnazjów i szkół zawodowych z woj. podlaskiego, a także przedsiębiorcy działający na terenach Suwalskiej SSE wzięło udział w konferencji (16.02.2015, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku) i dyskusji dotyczącej szkolnictwa zawodowego.

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna z wizytą w Kownie

Porozumienie

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna korzystając wzięła udział w odbywającym się w Sali Kowieńskeij Izby Handlu, Przemysłu i Rzemiosła, seminarium pt:

"Polska – partnerem biznesowym: czego jeszcze nie wiemy?"

Spotkanie Kuratorów Oświaty z przedstawicielami Specjalnych Stref Ekonomicznych Warszawa 19-20 lutego 2015r.

Porozumienie

SPOTKANIE KURATORÓW OŚWIATY Z PRZEDSTAWICIELAMI SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść