Regulacje wewnętrzne SSSE

1. Regulamin Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

2. Uchwała NWZ SSSE S.A.  w sprawie ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych.

3. Plan Rozowoju Inwestycji do roku 2020 (z perspektywą do 2030) dla obszaru zarządzanego przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin SSSE.docx)Regulamin