X Konferencja Metodyczna

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

X Konferencja Metodyczna

Szanowni Państwo

W dniu 11 kwietnia w Suwałkach odbyła się już dziesiąta edycja Konferencji Metodycznej dla nauczycieli dotycząca kształcenia zawodowego. Współorganizatorem Konferencji była Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Wydarzenie objęte było honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego i Podlaskiego Kuratora Oświaty.
Spotkanie rozpoczęło się szerokim omówieniem zmian w kształceniu zawodowym. Prezentację na ten temat przedstawił Pan Grzegorz Wilczyński, reprezentujący Organizatora czyli Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. (O perspektywach rozwoju szkół zawodowych w województwie podlaskim mówił Pan Franciszek Górski, Dyrektor Wydziału SPPiG Kuratorium Oświaty w Białymstoku). Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach przedstawił szczegółowe informacje o modelu finansowania kształcenia zawodowego. Podczas spotkania mówiono także o planowaniu procesu dydaktycznego z wykorzystaniem nowych podstaw programowych. Temat też przybliżył uczestnikom Pan Bogdan Kruszakin, kierownik Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Jan Orłowski, jako przedstawiciel Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych, ciała opiniodawczo – doradczego Ministra Edukacji Narodowej, przedstawił zagadnienia związane z programami nauczania zawodowego. Pan Orłowski jest dyrektorem Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie.

Z przyjemnością informujemy, że Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., została zaproszona do przedstawienia tematu pn. Znaczenie szkolnictwa zawodowego dla rozwoju przedsiębiorczości województwa. Prelekcję poprowadził Prezes Zarządu SSSE S.A. Pan Leszek Dec. Pan Prezes, zaprosił również do składania wniosków do realizowanego od kilku lat Programu Stypendialnego.
Ostatnim punktem programu było omówienie dobrych praktyk w procesie kształcenia zawodowego. O swoich doświadczeniach opowiedział przedstawiciel przedsiębiorstwa Malow Sp. z o.o. Firma ta od lat z powodzeniem funkcjonuje na obszarze Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. O dobrych praktykach z oświatowego punktu widzenia opowiedzieli przedstawiciele suwalskich szkół – Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół nr 6.

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść