Misja Gospodarcza do Senegalu (Dakar), 19-22 maja 2019

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Misja Gospodarcza do Senegalu (Dakar), 19-22 maja 2019

Zapraszamy Państwa do udziału w Misji Gospodarczej do Senegalu, organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą, która odbędzie się w dniach 19-22 maja 2019 r.

Misja przygotowywana we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych przy wsparciu Ambasady RP w Dakarze, Ambasady Senegalu w Warszawie oraz Unii Izb PrzemysłowoHandlowych Senegalu i Zrzeszenia Senegalskich Przemysłowców.
Celem Misji jest kompleksowa prezentacja polskiej oferty eksportowej oraz inwestycyjnej, jak również nawiązanie kontaktów handlowych przez polskich przedsiębiorców z potencjalnymi partnerami biznesowymi w Senegalu.

Dlaczego Senegal?

Republika Senegalu jest jednym z najszybciej rozwijających się demokratycznych państw Afryki ze stabilnym wzrostem PKB (7% w 2018 roku, 6,7% prognozowane na 2019 rok). Ostatnia dekada przyniosła znaczący rozwój przemysłu tego kraju, dzięki realizacji rządowego programu gospodarczego tzw. Plan Senegal Emergant, którego druga faza jest aktualnie wdrażana. W pierwszej fazie zostały zrealizowane liczne inwestycje, w tym m.in. budowa nowego lotniska, rozbudowa sieci dróg (w tym budowa autostrady), budowa nowego miasta w miejscowości Diamniadio, w której ma powstać nowe centrum administracyjne kraju oraz specjalna strefa ekonomiczna służąca rozwojowi przemysłu. Druga faza planu przewiduje dalszy rozwój infrastruktury i dywersyfikację sektora przemysłowego.

Ważnym czynnikiem zwiększającym gospodarczą atrakcyjność Senegalu są jego zasoby naturalne. Do niedawna głównymi zasobami były: złoto, fosforyty, cyrkon i żelazo. W ostatnich latach odkryte zostały zasoby ropy i gazu, z czego największy potencjał wykazują złoża gazu, szacowane jako siódme co do wielkości na świecie. Perspektywa rozpoczęcia ich wydobycia (prawdopodobnie w 2021 lub 2022 roku) oznacza nie tylko szansę na dynamiczny rozwoju samego sektora wydobywczego, ale również na dalszy wzrost PKB Senegalu, zwiększenie środków na inwestycje i wzrost siły nabywczej ludności.

Senegal, z uwagi na położenie portu w Dakarze jest jednocześnie jednym ze strategicznych punktów na mapie Afryki, stanowiącym swego rodzaju „wrota” do Afryki Zachodniej, a z punktu widzeniapolskiego przemysłu współpraca gospodarcza z Senegalem posiada duże perspektywy rozwoju w wielu sektorach

W listopadzie 2018 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Ambasady RP w Dakarze przez Ministra Spraw Zagranicznych RP p. Jacka Czaputowicza. Wznowienie działalności polskiej ambasady w Senegalu, jak również obecność Zagranicznego Biura Handlowego w Dakarze stanowi znaczne wsparcie dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem współpracy na rynkach Afryki Zachodniej.

W ramach programu misji przewidziane są:

  • Polsko - Senegalskie Forum Biznesu,
  • indywidualne rozmowy B2B z senegalskimi przedsiębiorcami i z przedstawicielami administracji rządowej oraz organizacjami otoczenia biznesu,
  • spotkanie nt. realizacji rządowych projektów w Senegalu,
  • wizyta w Diamniadio (w którym powstaje nowe centrum administracyjno-gospodarcze kraju) i rozmowy w nowej strefie przemysłowej,
  • spotkanie w Zagranicznym Biurze Handlowym w Dakarze,
  • wizyty i spotkania w senegalskich firmach.

Partnerem KIG w organizacji programu misji w Senegalu jest m.in. Unia Izb PrzemysłowoHandlowych Senegalu oraz Zrzeszenie Senegalskich Przemysłowców i Handlowców, we współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową w Dakarze i Krajową Agencją Promocji Inwestycji i Projektów Publicznych APIX.

Szacunkowy koszt udziału w Misji wynosi: 9.350 PLN netto + 23% VAT i obejmuje:
bilet lotniczy Warszawa-Dakar-Warszawa, ubezpieczenie, transport lokalny, koszty logistyczne związane z realizacją programu: w tym udział w spotkaniach oficjalnych oraz biznesowych i rozmowach B2B z udziałem tłumacza, przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych dla senegalskich partnerów, opiekę organizatorów ze strony KIG, program towarzyszący. Zakwaterowanie delegacji biznesowej (hotel ***** w centrum Dakaru - pokoje jednoosobowe), poinformujemy o koszcie hotelu oraz formie zapłaty ( bezpośrednio do hotelu lub przez KIG) w odrębnej korespondencji.

Zapraszamy do udziału w Misji gospodarczej do Senegalu. Będzie to okazja do nawiązania nowych kontaktów w regionie Afryki Zachodniej podczas spotkań zorganizowanych specjalnie dla polskich przedsiębiorców.

Z uwagi na bliski termin Misji (w tym konieczność wykupienia założonej rezerwacji lotniczej w celu utrzymania cen przelotów) oraz rezerwacji hotelowej, jak również harmonogram przygotowań senegalskich współorganizatorów misji, zainteresowanych udziałem w Misji, prosimy o pilne zgłoszenie udziału poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia on line

Po przesłaniu zgłoszenia, otrzymacie Państwo dalsze informacje organizacyjne związane z udziałem w Misji.

Kontakt:

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA - Biuro Współpracy z Zagranicą
Agnieszka Salamończyk - tel: 22 6309773, asalamonczyk@kig.pl
Elżbieta Wojtas – tel: 22 6309752, ewojtas@kig.pl

 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść