Cykl bezpłatnych konferencji dla przedsiębiorców

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Cykl bezpłatnych konferencji dla przedsiębiorców

   W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wraz z partnerami samorządowymi organizuje, cykl bezpłatnych konferencji dla przedsiębiorców działających na obszarze zarządzanym przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczna w poszczególnych powiatach województwa podlaskiego, warmińsko- mazurskiego i mazowieckiego. Podczas każdego spotkania lokalne władze samorządowe oraz przedsiębiorcy mogli bliżej poznać nowe regulacje dotyczące wspierania inwestycji.

Pierwsza konferencja, organizowana przez Wydział Obsługi Inwestora w Ełku, odbyła się już 3 grudnia 2018 roku w Ełku w Ełckim Parku Naukowo- Technologicznym. Współorganizatorem tego wydarzenia był Prezydent Miasta Ełku Pan Tomasz Andrukiewicz. Konferencja skierowana była do wójtów, burmistrzów, prezydentów z gmin, miast i powiatów z obszaru zarządzanego przez biuro SSSE w Ełku. Przypomnieć należy, iż jest to obszar obejmujący następujące powiaty: ełcki, gołdapski, grajewski, kolneński, łomżyński, moniecki, ostrowski, sokołowski, węgrowski, zambrowski oraz miasta na prawach powiatu Łomża . Wiceprezes Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Wojciech Kierwajtys szczegółowo omawiał zasady i możliwości współpracy z samorządami i przedsiębiorcami w ramach programu „ Cała Polska specjalną strefa ekonomiczną”, przedstawił również nowy system wspierania inwestycji oraz zmiany ustawodawcze. Partnerem tejże konferencji była firma PwC, należąca do tzw. wielkiej czwórki audytowej.

Kolejna konferencje odbyła się 5 lutego w Łomży. Zaproszeni do udziału zostali przedsiębiorcy działające na terenie gminy. Współorganizatorem konferencji był Wójt Gminy Łomża Pan Piotr Kłys. Partnerem tej wydarzeń była firma EY.

21 lutego w Łomży SSSE S.A. i Prezydent Miasta Łomża Pan Mariusz Chrzanowski zaprosili przedsiębiorców z miasta Łomża na konferencję pn. „Polska Strefa Inwestycji”, której partnerem była firma PwC.

Podczas konferencji 5 i 21 lutego w Łomży Wojciech Kierwajtys Wiceprezes Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. omówił nowy system wspierania inwestycji tj. możliwości uzyskania wsparcia przy realizacji nowej inwestycji na obszarze działania SSSE oraz zasady wydawania decyzji o wsparciu na podstawie której przedsiębiorcy są uprawnieni do uzyskania pomocy publicznej w formie zwolnienia od podatku dochodowego.

Pierwsza z konferencji, dotycząca obszaru zarządzanego przez Wydział Obsługi Inwestora w Suwałkach, odbyła się 7 marca 2019 roku w Hajnówce. Powiat Hajnowski reprezentowany był przez Starostę, Pana Andrzeja Skiepko. W konferencji wziął także udział Burmistrz Miasta Hajnówka Pan Jerzy Sirak. Podczas tego spotkania przedsiębiorcy mogli także usłyszeć o działalności Klastra Obróbki Metali.

Następne spotkanie odbyło się dzień później, w Siemiatyczach. Wziął w nim udział Starosta Powiatu Siemiatyckiego Pan Jan Zalewski. Oprócz informacji dotyczących działalności SSSE, prelekcję dotyczącą Programu Mieszkanie Plus, przedstawiła Pani Magdalena Nawara, reprezentująca PFR Nieruchomości. Pani Nawara jest Dyrektorem ds. Projektów Strategicznych.

Augustów był kolejnym miastem, które podjęło współpracę z Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Konferencja odbyła się 12 marca. Wprowadzenia dokonał Pan Mirosław Karolczuk, Burmistrz. Pan Zbigniew Wojciechowski ( Zastępca Dyrektora Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw MPiT) omówił zmiany w prawie dla przedsiębiorców. Szczegóły związane z Funduszami Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego na rzecz regionalnych przedsiębiorców przedstawiła Pani Emilia Malinowska (Dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego). Działalność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, omówił Pan Adam Banaszak, Wiceprezes PARP.

Konferencja w Białymstoku odbyła się 15 marca. Z ramienia Powiatu Białostockiego, w wydarzeniu wzięli udział Pan Jan Perkowski, Starosta oraz Pan Roman Czepe, Wicestarosta. Podobnie, jak w poprzednich miejscowościach, zostały również przeprowadzone prelekcje dotyczące Klastra Obróbki Metali, Programu Mieszkanie Plus oraz ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.

Następnie dwie konferencje odbyły się 26 oraz 27 marca w Ełku i Gołdapi.

Konferencja w Ełku w Parku Naukowo- Technologicznym w dniu 26 marca , na którą zaproszeni zostali przedsiębiorcy z terenu powiatu ełckiego SSSE S.A. zorganizowała wspólnie z Prezydentem Miasta Ełku Panem Tomaszem Andrukiewiczem. Informacje dotyczące najważniejszych zmian ustawodawczych, tego na co jest udzielane wsparcie oraz o podstawowych obowiązkach inwestora, nowy system wspierania inwestycji tj. możliwości uzyskania wsparcia przy realizacji nowej inwestycji na obszarze działania SSSE oraz zasady wydawania decyzji o wsparciu przedstawili Pan Jakub Sochacki, Starszy Konsultant w PwC - partner konferencji i Wojciech Kierwajtys Wiceprezes Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

27 marca SSSE S.A. i Burmistrz Gołdapi Pan Tomasz Luto zaprosili na konferencje z cyklu „ Polska Strefa Inwestycji” przedsiębiorców z terenu powiatu gołdapskiego. Poruszone zostały tematy wydawania decyzji o wsparciu na podstawie której przedsiębiorcy są uprawnieni do uzyskania pomocy publicznej w formie zwolnienia od podatku dochodowego, omówiono nowy system wspierania inwestycji a także najważniejsze zmiany ustawodawcze, oraz podstawowe obowiązki inwestora.

Uprzejmie dziękujemy za współpracę naszym Partnerom i Samorządowcom oraz Instytucjom Okołobiznesowym. Jednocześnie z przyjemnością zawiadamiany, że jesteśmy w trakcie prac nad kolejnymi spotkaniami w pozostałych lokalizacjach. Szczegóły dotyczące spotkań zamieszczane będą na naszej stronie internetowej.

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść