Planowana wizyta oficjalna przedstawicieli kierownictwa MSZ w Egipcie, 13-16 kwietnia br.

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Planowana wizyta oficjalna przedstawicieli kierownictwa MSZ w Egipcie, 13-16 kwietnia br.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w terminie 13-16 kwietnia br. planowana jest wstępnie wizyta oficjalna przedstawicieli kierownictwa MSZ w Egipcie.

Rozważany jest ew. udział grupy przedstawicieli polskiego biznesu, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie ze strony firm na wsparcie ich działalności w Egipcie.

Chcielibyśmy zorientować się jak obecnie wygląda zainteresowanie polskich firm rynkiem egipskim, w związku z czym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zwrotną informację na temat:

  • aktualnego stanu kontaktów Firmy z partnerami egipskim,
  • tematów jakie należałoby poruszyć w związku z prowadzoną działalnością w Egipcie,
  • ew. przeszkód jakie utrudniają prowadzenie współpracy z lokalnymi partnerami,
  • potencjalnych dziedzin rozwoju Państwa współpracy,
  • zainteresowania ew. udziałem w misji gospodarczej do Egiptu towarzyszącej w/w wizycie.

Szacowany koszt przelotu, organizacji forum i programu towarzyszącego przewidujemy w wysokości ok. 5.700,- zł; hotel płatny na miejscu, rezerwacje zostaną dokonane dla całej delegacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału. Rejestracja

Ewentualne uwagi oraz pytania z Państwa strony prosimy kierować do Biura Współpracy z Zagranicą KIG:

Maria Nowakowska, tel: +48 506118375, 22 6309783, e-mail: mnowakowska@kig.pl,

Agnieszka Salamończyk, tel: 22 6309773, e-mail: asalamonczyk@kig.pl.

Egipska gospodarka zaliczana jest do jednej z najdynamiczniej rozwijających się w Afryce. Realizowane od trzech lat reformy mające na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej i przyciągnięcie zagranicznych inwestycji są pozytywnie oceniane przez międzynarodowe instytucje finansowe (m.in. IMF, Bank Światowy). Ich zdaniem zmiany w prawodawstwie przyczyniają się do poprawy warunków do inwestowania, zwiększenia miejsc pracy, przyciągnięcia nowych inwestycji i podniesienie konkurencyjności gospodarki.

Do osiągnięć ekonomicznych w 2018 roku należy zaliczyć zmniejszenie inflacji do 15,7 % (w 2017 r. wynosiła 29,5%) i bezrobocia, które spadło do poziomu 9,9% (w 2017 r. – 12,4%) oraz utrzymanie wzrostu gospodarczego na poziomie 5,3% (rok wcześniej – 4,1%).

Natomiast Center for International Development z Harwardu sklasyfikował Egipt na trzecim miejscu pod względem najszybciej rozwijających się gospodarek świata. Przewiduje się, że do 2026 r. egipska gospodarka będzie rozwijać się na poziomie 6,63%. W 2018 r. odnotowano również zwiększone zainteresowanie cudzoziemców egipską ofertą turystyczną. Światowa Organizacja Turystyczna oceniła Egipt jako drugi najszybciej rozwijający się rynek pod względem liczby turystów.

Egipt jest bardzo aktywny na arenie międzynarodowej, zarówno w relacjach z UE, jak i USA, a przede wszystkim państwami arabskimi. Jest zaangażowany w walkę z terroryzmem, ekstremizmem i nielegalną imigracją. W 2019 Egipt sprawuje przewodnictwo w Unii Afrykańskiej, gdzie jednym z jego priorytetów jest rozwój infrastruktury transportowej na kontynencie.

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść