Zaproszenie na warsztaty „NCBR dla firm – wsparcie przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2019 r.”,

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Zaproszenie na warsztaty „NCBR dla firm – wsparcie przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2019 r.”,

Szanowni Państwo

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy WMARR S.A. w Olsztynie oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają na warsztaty „NCBR dla firm – wsparcie przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2019 r.”,

Spotkanie odbędzie się 05.03.2019 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Warsztaty poprowadzą eksperci z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz największego w Polsce ośrodka wsparcia innowacji.

Podczas spotkania uczestnicy poznają możliwości uzyskania dotacji, w tym przede wszystkim w ramach sztandarowego programu NCBR „Szybka Ścieżka”. Program ten pozwala przedstawicielom mniejszego i większego biznesu na wdrożenie nowatorskich rozwiązań w prowadzonej działalności lub udoskonalenie już istniejących produktów czy usług.

W trakcie trwania warsztatów, w oddzielnym pomieszczeniu, dla firm zainteresowanych indywidualną analizą jej pomysłu, dostępni będą eksperci NCBR. Uczestnicy będą mieli możliwość przeanalizowania założeń swojego innowacyjnego pomysłu oraz uzyskania informacji w zakresie przygotowania projektu badawczo-rozwojowego. Czas trwania konsultacji to maksymalnie 30 minut.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego oraz własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres: een@wmarr.olsztyn.pl  lub faxem: 89 521 12 60.

Zgłoszenia prosimy składać do 01.03.2019 roku. Zachęcamy do zapoznania się z programem spotkania.

Szczegóły: https://www.een.wmarr.olsztyn.pl/warsztaty-i-konsultacje-indywiduale-dla-przedsiebiorcow-05-03-2019-r-olsztyn/ 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść