Wsparcie inwestycji w infrastrukturę badawczo rozwojową (B+R) przedsiębiorstw

Szanowni Państwo

11 lutego 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w ramach Działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) – wsparcie inwestycji w infrastrukturę badawczo rozwojową (B+R) przedsiębiorstw.

Działanie oferuje dofinansowanie kosztów związanych z zakupem aparatury, sprzętu, technologii i innej niezbędnej infrastruktury, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla niniejszej rundy aplikacyjnej wynosi 400 000 000,00 PLN, w tym 50 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 350 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Konkurs dedykowany jest przedsiębiorcom bez względu na wielkość.

TERMIN NABORU:
od 11.03.2019 r.
do 30.04.2019 r.

 

Więcej informacji https://www.poir.gov.pl/nabory/1-41/

Zachęcamy do zgłaszania projektów.