Dofinansowanie w ramach konkursu: Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP - wnioski do 24 stycznia 2019 r.

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Dofinansowanie w ramach konkursu: Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP - wnioski do 24 stycznia 2019 r.

Szanowni Państwo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości do 24 stycznia 2019 r. przyjmuje wnioski do konkursu: Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP. Celem finansowania są inwestycje w rozwój produktów sieciowych, oferowanych przez konsorcja minimum 3 mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw. Miejsce realizacji projektu: Polska Wschodnia.

Dofinansowanie można przeznaczyć na :
• inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych
• rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych
• opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu

Dofinansowaniu podlegają projekty tworzące i rozwijające innowacyjne produkty sieciowe w obszarach wpisujących się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej (według załącznika nr 6 do Regulaminu Konkursu):

• realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie), co oznacza, że całość projektu jest realizowana na tym terytorium oraz
• dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych produktów sieciowych.

Zachęcamy do składania wniosków. Więcej informacji tutaj

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść