Zarząd SSSE S.A. wydał już pierwsze Decyzje o wsparciu

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Zarząd SSSE S.A. wydał już pierwsze Decyzje o wsparciu

Szanowni Państwo


Miło nam poinformować, że Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał pierwsze Decyzje o wsparciu.


Dnia 30 października br. Decyzję o wsparciu nr 1 /2018 otrzymał Przedsiębiorca Komarga Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 97A, NIP 5261017858.
Nowa inwestycja zostanie zrealizowana w miejscowości Kosów Lacki, w powiecie sokołowskim, województwie mazowieckim. W związku z inwestycją Przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane w wysokości co najmniej 80 mln złotych do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz zatrudni co najmniej 25 pracowników do dnia 31 grudnia 2021 roku i utrzyma zatrudnienie przez co najmniej 5 lat.

Kolejną Decyzję o wsparciu nr 2/2018 w dniu 19 listopada 2018 r. otrzymał Przedsiębiorca Steela Profil W. Mieczkowski i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Z. Krasińskiego 2/31, NIP 5423293207.
Nowa inwestycja zostanie zrealizowana na nieruchomości położonej w granicach gminy miejskiej Ełk, powiecie ełckim, województwie warmińsko-mazurskim. W związku z nowa inwestycją Przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane w wysokości co najmniej 11 240 000 zł w terminie do dnia 15 listopada 2022 roku. Oraz zatrudni co najmniej 10 pracowników w terminie do dnia 15 listopada 2022 roku i utrzyma poziom zatrudnienia przez okres co najmniej 5 lat.

Decyzję o wsparciu nr 3 /2018 wydaną w dniu 19 listopada 2018 r. otrzymał Przedsiębiorca TORPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grajewie, przy ul. M. Konopnickiej 2 d, NIP 7190000879.
Nowa inwestycja zostanie zrealizowana na nieruchomości położonej w gminie Szczuczyn, powiecie grajewskim, województwie podlaskim. W związku z inwestycją Przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane w wysokości co najmniej 15 222 000 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku oraz zatrudni co najmniej 8 pracowników w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku i utrzyma zatrudnienie przez okres co najmniej 3 lat.

Życzymy powodzenia w biznesie.

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść