Ogłoszenie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski - przetarg terenów inwestycyjnych

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski - przetarg terenów inwestycyjnych

Szanowni Państwo 
Uprzejmie informujemy, iż Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Technicznej i Maszynowej składającej się z czterech działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów m. Bielsk Podlaski, obręb 3 jako działki: nr 3474/59 o pow. 2,4982ha, nr 3474/60 o pow. 0,1258 ha, nr geod. 3474/61 o pow. 0,0579 ha i nr geod. 3474/71 o pow. 0,1026 ha (powierzchnia łączna 2,7845 ha), ogrodzonej ogrodzeniem przemysłowym, wraz ze stacją transformatorową kontenerową typu MRw-bpp20/630-3 15/0, 4 KV z linią kablową SN o długości 0,3 km niezasiloną w energię elektryczną, których prawo własności Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski ujawnione zostało w Księdze Wieczystej Nr KW BI1P/00042072/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, sala nr 15 (parter).

Szcegółowe informacje tutaj. Zachęcamy do zapoznania się z ogloszeniem na stronie http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/nieruchomosci/p-10-01-19.html 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść