Europejski Parlament Przedsiębiorstw 2018, Bruksela- rejestracja trwa!

Szanowni Państwo,

10 października 2018 roku 751 przedsiębiorców reprezentujących 28 krajów Unii Europejskiej oraz 18 krajów spoza UE weźmie udział w piątej edycji Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw 2018, wydarzenia organizowanego cyklicznie w sali plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Ideą Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw jest oddanie głosu europejskim przedsiębiorcom, umożliwiając im – symbolicznie w miejscu obrad PE – debatę nad najważniejszymi problemami dotykającymi przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w UE oraz głosowanie – na wzór parlamentarnego – nad kluczowymi rezolucjami dla biznesu.
Przedsiębiorcy, w roli europarlamentarzystów, mają niezwykłą możliwość wyrażenia swojej opinii w procesie stanowienia unijnego prawa oraz dyskusji z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego i Komisji, a także innymi przedsiębiorcami z krajów UE o problemach, z którymi borykają się na co dzień europejskie firmy.

Organizatorem i pomysłodawcą Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw jest EUROCHAMBRES (Europejskie Stowarzyszenie Izb Przemysłowo – Handlowych z siedzibą w Brukseli) a udział polskiej delegacji przedsiębiorców, która reprezentowana będzie przez 51 firm (tylu ilu polskich europarlamentarzystów), przygotowuje Krajowa Izba Gospodarcza.

Program wydarzenia przewiduje:
• udział w programie narodowym i spotkaniach z wysokimi przedstawicielami instytucji UE oraz przedstawicielami polskiej dyplomacji w Brukseli,
• udział w sesji inauguracyjnej oraz sesjach roboczych Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw w charakterze przedsiębiorcy-parlamentarzysty,
• debatę i głosowanie nad najważniejszymi rezolucjami dla biznesu,
• możliwość indywidualnych spotkań z 751 przedsiębiorcami reprezentującymi 27 krajów UE oraz 18 krajów spoza UE,
• uroczysty lunch z uczestnikami Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw oraz przedstawicieli instytucji UE.

W ramach realizacji w/w programu zapewniamy Państwu opiekę organizatora ze strony KIG, pomoc merytoryczną, organizację spotkań z przedstawicielami instytucji w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, wynajem sali, organizację spotkania roboczego, a także opracowanie i druk materiałów promocyjnych polskiej delegacji Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw.

Z uwagi na koszty związane z organizacją w/w wydarzenia oraz przygotowaniem udziału polskiej delegacji, opłata za uczestnictwo w Europejskim Parlamencie Przedsiębiorstw wynosi

2950 PLN netto + VAT.

Koszty przelotu, zakwaterowania i pobytu w Brukseli uczestnicy pokrywają we własnym zakresie, KIG natomiast zapewnia rezerwacje grupowe – lotnicze i hotelowe – dla zainteresowanych uczestników EPE 2018.

FORMULARZ REJESTRACYJNY:

• zapraszamy do pobrania formularza rejestracyjnego tutaj
• prosimy o wypełnienie formularza na komputerze i odesłania w pliku Word na kontaktowy adres mailowy
• prosimy o przesłanie skanu podpisanego formularza na kontaktowy adres mailowy

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przyjęcia zaproszenia i przesłania formularza do dnia 15 września 2018.

Kontakt:

Biuro Współpracy z Zagranicą

Monika Sasiak
+48 22 630 97 23
msasiak@kig.pl

 

Piotr Lipiec
+48 22 630 96 06
plipiec@kig.pl