Zarząd SSSE S.A. udzielił Przedsiębiorcy Masterpress S.A. kolejne Zezwolenie

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Zarząd SSSE S.A. udzielił Przedsiębiorcy Masterpress S.A. kolejne Zezwolenie

Szanowni Państwo

 

   Miło nam poinformować, iż w dniu 16 sierpnia Zarząd SSSE S.A. udzielił Przedsiębiorcy Masterpress S.A. Zezwolenie nr 267 na prowadzenie działalności gospodarczej ma terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Białystok. To już czwarte Zezwolenie wydane przez Zarząd SSSE S,A. temu Przedsiębiorcy. W ramach zezwolenia Przedsiębiorca planuje rozbudowę istniejącego zakładu, poprzez wybudowanie budynku produkcyjno-biurowego, dla potrzeb rozwoju aktualnej produkcji poligraficznej oraz do rozwijania nowej działalności tj. projektowanie i wytwarzanie maszyn i urządzeń.
W zawiązku z powyższym Przedsiębiorca, na terenie Podstrefy Białystok poniesie wydatki inwestycyjne do dnia 31.12.2022 r. w wysokości co najmniej 16 mln 15 tysięcy złotych oraz zwiększy zatrudnienie o 5 nowych pracowników, po osiągnięciu poziomu zatrudnienia w wysokości 192 osób i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 3 lat, licząc od dnia osiągnięcia tego poziomu. Planowany termin zakończenia inwestycji 31.12.2022 r.

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść