Nowe Zezwolenia dla Przedsiębiorcy Salag Sp. z o.o. sp.k.

Szanowni Państwo 

Miło nam poinformować, że w dniu 9 sierpnia 2018 r. Zarząd SSSE S.A. udzielił Przedsiębiorcy SALAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Zezwolenie nr 266 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To już piąte Zezwolenie tego Przedsiębiorcy, który na terenie Podstrefy Suwałki planuje budowę hal produkcyjno-magazynowych wraz z częściami administracyjno-socjalnymi .
Przedsiębiorca Salag Sp. z o.o. sp. k. zadeklarował poniesienie wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 30 000 000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia kształtujące się na poziomie 235 pracowników, poprzez zatrudnienie, po dniu uzyskania zezwolenia, 3 nowych pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia 2024 roku i utrzyma poziom zatrudnienia w wymiarze 238 pracowników przez okres jednego roku. Zakończenie inwestycji planowane jest na 31 grudnia 2025 roku.