Polska Strefą Inwestycji

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Polska Strefą Inwestycji

Szanowni Państwo

 

Dnia 30 czerwca 2018 r. weszła w życie Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która została uchwalona przez Sejm 10 maja 2018 r. Rozszerza ona funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych na terytorium całej Polski tworząc tzw. Polską Strefę Inwestycji.

Najważniejsze zmiany
• Zachęty podatkowe dostępne w całej Polsce, na terenach, na których można prowadzić działalność gospodarczą.
• Likwidacja długotrwałej i obciążającej przedsiębiorcę procedury zmiany granic SSSE.
• Warunki uzyskania zwolnienia uzależnione od wielkości firmy oraz od stopy bezrobocia w danym powiecie. Wymagane nakłady inwestycyjne dostosowane do możliwości firm, w zależności czy są to mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwa.
• Uwzględnienie sytuacji gospodarczo-społecznej na danym terenie, w tym zasada „im wyższe bezrobocie w powiecie, tym niższe wymagane nakłady inwestycyjne”.
• Premiowanie inwestycji w miastach średnich, tracących funkcje gospodarcze i społeczne..
• Decyzja dotycząca preferencji wydawana na czas określony – standardowo od 10 do 15 lat. Na obszarze wpływów SSSE decyzja będzie wydawana na 12 lub 15 lat. Im wyższa pomoc publiczna w regionie dozwolona przez Unię Europejską, tym dłuższy możliwy okres zwolnienia.                                        Nowa ustawa nie wprowadza żadnych zmian nabytych praw dla inwestycji, które działają już w SSSE.                                                           • Premiowanie przedsięwzięć mających wpływ na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy Polski. To m.in. o transfer wiedzy, prowadzenie działalności B+R, rozwój klastrów, ale także zapewnienie korzystnych warunków dla pracowników, w tym tych wykraczających poza standardowe świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.                                                                               • Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jako spółka zarządzające Stref będzie głównym punktem kontaktu w regionie do obsługi inwestora, a także regionalnym koordynatorem udzielania pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnień podatkowych i dotacji rządowych. Jeden punkt kontaktu dla inwestora zapewni kompleksową usługę, a także istotną pomoc w eliminacji barier inwestycyjnych (m.in. skrócenie czasu procedur).

Więcej informacji nt. uchwalanych zmian dostępnych jest na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii tutaj
Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji tutaj

W chili obecnej kończone są prace nad aktami wykonawczymi do Ustawy, tj.:
- Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym oraz
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą na obszarach
- Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania decyzji o wsparciu na obszarze pozostającym we właściwości zarządzającego Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść