Terminal przeładunkowy w Podstrefie Suwałki. Spotkanie z PKP S.A.

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Terminal przeładunkowy w Podstrefie Suwałki. Spotkanie z PKP S.A.

Szanowni Państwo


       Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. już od kilku miesięcy prowadzi rozmowy z PKP S.A. w sprawie wybudowania bocznicy kolejowej na terenie Strefy.
   W dniu 28.06.2018 r. w siedzibie SSSE S.A. odbyło się, zorganizowane przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną, spotkanie dotyczące wybudowania terminala na terenie Podstrefy Suwałki. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele PKP S.A. ( z Biura Analiz Nieruchomości i Projektów Inwestycyjnych ) oraz suwalscy Przedsiębiorcy- działający w granicach Strefy, ale również Przedsiębiorcy spoza Strefy: Padma, Javena, Malow, Farbryki Mebli „FORTE”, Tanne, Salag, Laktopol.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są zainteresowane wybudowaniem terminala na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Suwałki. W Polsce jest 38 terminali przeładunkowych. PKP S.A. zamierza wybudować sieć 19 nowych obiektów tego typu.
Spotkanie pozwoliło zainteresowanym stronom na wymianę niezbędnych informacji bowiem decyzje o lokalizacji terminali PKP S.A. podejmuje w oparciu o analizy potoków towarów.
Było to pierwsze spotkanie z suwalskimi przedsiębiorcami.
Z uwagi na analizy prowadzone przez PKP S.A zapraszamy wszystkich suwalskich przedsiębiorców na kolejne spotkanie z przedstawicielami Polskich Kolei Państwowych, którzy byliby zainteresowani przewozem towarów transportem kolejowym.
O terminie kolejnego spotkania wkrótce Państwa poinformujemy.

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść