Fundusze dla start-upów - spotkanie informacyjne 28 czerwca 2018 r. Warszawa

Szanowni Państwo


w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy na spotkanie informacyjne, na którym otrzymają Państwo aktualną informację nt. funduszy europejskich dla startupów. Samo finansowanie nie gwarantuje startupom komercyjnego sukcesu. Niezbędne są działania, dzięki którym proponowane rozwiązania będą wprowadzone na rynek i zaczną przynosić dochody.

28 czerwca 2018 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie w ramach działania 2.5. POIR Programy Akceleracyjne oraz Wsparcie prawne dla startupów, Pożyczka na rozwój, CrossEUWBA, Impact Connected Car
Miejsce spotkania: 
Centrum Biznesowe Ogrodowa 58, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa (warsztat I – sala Londyn, piętro IV; warsztat II – sala Wenecja+Wiedeń, piętro IV)
 

Podczas Warsztatu numer I ekspert PARP omówi zasady poddziałania 2.5 POIR Programy Akceleracyjne, w ramach którego akceleratory pomogą startupom rozwinąć ich produkty, zwiększą innowacyjność średnich i dużych przedsiębiorstw oraz pomogą w stworzeniu rozwiązań, które będą miały szansę rywalizować na światowych rynkach. Przedstawione zostaną sposób wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz zasady dotyczące realizacji projektów, a także ekspert udzieli odpowiedzi na pytania uczestników.
Na Warsztacie numer II eksperci omówią dwa nowe instrumenty finansowe: „Pożyczka na rozwój” – pożyczka na modernizację parku maszynowego oraz „Wsparcie prawne dla start-upów” - indywidualne wsparcie prawne świadczone przez kancelarie prawne wybrane przez PARP. Dodatkowo zostaną przedstawione dwa projekty międzynarodowe:
CrossEUWBA - projekt wspierający współpracę kobiecych startupów z aniołami biznesu oraz Impact Connected Car - program akceleracyjny, który stworzy samochód przyszłości. Uczestnicy spotkania otrzymają informacje o zasadach aplikowania, udzielania wsparcia i realizacji poszczególnych programów/projektów, a także uzyskają odpowiedzi na pytania.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Zaproszenie Rejestracja

Serdecznie zapraszamy!