Spotkanie informacyjne dla Wnioskodawców działania Internacjonalizacja MŚP

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Spotkanie informacyjne dla Wnioskodawców działania Internacjonalizacja MŚP

Zapraszamy na spotkanie przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, zainteresowanych wsparciem finansowym działań eksportowych tj. na wprowadzenie swoich produktów lub usług na nowe rynki.

Zapraszamy na spotkanie, gdzie pod okiem eksperta PARP będą Państwo mieli okazje omówić wniosek o dofinansowanie w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacji MŚP. Ekspert omówi kryteria oraz udzieli odpowiedzi na pytania. Dodatkowo, wskaże najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosków oraz zaprezentuje dobre praktyki.

Działanie 1.2 POPW skierowane jest do firm, które:

- prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru.

- posiadają w ofercie co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę).

- zainteresowane są wejściem z posiadanym produktem (wyrobem własnym lub usługą własną) na nowe rynki zagraniczne.

Ramowy Program

Spotkanie informacyjne dla Wnioskodawców działania Internacjonalizacja MŚP 
(1.2 POPW)

Termin: 21 czerwca 2018 r. Miejsce spotkania: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok (sala 0.17 b+c, parter)

10:30

-

11:00

Rejestracja gości

11:00

-

11:15

Powitanie uczestników

11:15

-

13:00

Internacjonalizacja MŚP (1.2 POPW) – dotacje dla mikro, małych 
i średnich firm prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej na:

  • koszty usług doradczych związanych z opracowaniem 
    i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego,
  • koszty innych usług komplementarnych względem zakupywanych usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego,
  • koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach 
    i misjach gospodarczych,
  • koszty związane z nabycie opracowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku 
    z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Sesja pytań i odpowiedzi

Rejestracja jest możliwa aż do dnia wydarzenia pod adresem: https://www.parp.gov.pl/50135

Zaproszenie.

 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść