Misja Gospodarcza do Sudanu (Chartum) 20-23.07.2018 r.

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Misja Gospodarcza do Sudanu (Chartum) 20-23.07.2018 r.

Szanowni Państwo 

    W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w misji gospodarczej polskich przedsiębiorców, organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą z okazji oficjalnej wizyty Ministra Spraw Zagranicznych RP, Pana Jacka Czaputowicza w Sudanie.
Misję gospodarczą do Sudanu Krajowa Izba Gospodarcza przygotowuje we współpracy z Ambasadą RP w Egipcie, (w której kompetencjach znajduje się Sudan), Ambasadą Sudanu w Berlinie oraz Federacją Sudańskich Izb Handlowo-Przemysłowych.

Misja ma charakter wielobranżowy. Celem jest kompleksowa prezentacja polskiej oferty eksportowej oraz inwestycyjnej, jak również nawiązanie kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami biznesowymi w Sudanie.

SUDAN, kraj liczący 36.8 mln ludności, stwarza nowe możliwości dla firm poszukujących nowych, chłonnych rynków dla swoich maszyn, urządzeń, technologii, usług oraz produktów. Za sektory perspektywiczne dla rozwoju gospodarki i handlu uważa się m. in.: eksploatację złóż ropy i gazu, złota oraz innych minerałów, rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy, przemysł tekstylno-odzieżowy, energetykę, budownictwo oraz branże ICT.
Na rynku sudańskim istnieje duże zapotrzebowanie na następujące produkty i usługi:

•Maszyny rolnicze do uprawy i zbioru roślin;
•Maszyny dla przetwórstwa rolno spożywczego;
•Maszyny do opakowań;
•Art. Spożywcze / w tym art. dla niemowląt;
•Maszyny dla przemysłu wydobywczego;
•Energetyka / w tym małe elektrownie;
•Utylizacja odpadów w miastach;
•Artykuły medyczne i opatrunkowe;
•Sprzęt medyczny i artykuły opatrunkowe, farmaceutyki.

W ramach Misji Krajowa Izba Gospodarcza planuje organizację Polsko- Sudańskiego forum biznesowego, indywidualnych rozmów z sudańskimi przedsiębiorcami jak i z przedstawicielami administracji rządowej, Federacji Sudańskich Izb Przemysłowo-Handlowych, Agencji ds. Inwestycji Zagranicznych oraz innych organizacji otoczenia biznesu.

W ramach w/w programu zapewniona będzie realizację programu merytorycznego jw. oraz obsługa uczestników wyjazdu (przelot Warszawa – Chartum – Warszawa), transport lokalny, wizy, ubezpieczenie, tłumacza, opiekę organizatorów ze strony KIG oraz zniżkową rezerwację hotelową).
Licząc na Państwa zainteresowanie i udział w powyższym przedsięwzięciu, prosimy o przesłanie wstępnego zgłoszenia uczestnictwa w misji przez formularz rejestracyjny, co umożliwi KIG przekazanie Państwu w najbliższych dniach dalszych informacji organizacyjno-finansowych, związanych z udziałem w misji.

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z notatką i materiałami z Forum Biznesowego poświęconego Sudanowi, jakie odbyło się w KIGu 10 maja br.

Kontakt:
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA – Biuro Współpracy z Zagranicą
Agnieszka Salamończyk, asalamonczyk@kig.pl, Tel. 22 / 6309773
Bartłomiej Nersewicz, bnersewicz@kig.pl, Tel. 22 / 6309686

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść