Usługi dla MŚP w modelu popytowym

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Usługi dla MŚP w modelu popytowym

W dniach 7-8 maja 2018 roku w Białymstoku odbyło się spotkanie w ramach badania Komisji Europejskiej. Celem badania jest wskazanie optymalnych form wsparcia instytucji otoczenia biznesu, oczekiwań przedsiębiorców w tym zakresie oraz tego, jak zaprogramować pomoc unijną dla IOB.

W trakcie spotkania m.in. zaprezentowano założenia inicjatywy dot. Przygotowania modelu popytowego usług dla MŚP, wskazano rozwiązania zastosowane w województwie podkarpackim.

Uczestnicy badania, w celu wskazania optymalnych form wsparcia IOB, pracowali w grupach. Przedmiotem realizowanych zadań było m.in. analiza popytu na usługi doradcze, opracowanie misji inicjatywy wsparcia usług w modelu popytowym. Ponadto, odbyły się spotkania przedstawicieli sektora MŚP z instytucjami otoczenia biznesu.

W badaniu wzięła udział także Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A, którą reprezentował Wiceprezes Zarządu Pan Jan Stanisław Kap.

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść