IV Europejski Kongres Samorządów w Krakowie

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

IV Europejski Kongres Samorządów w Krakowie

W dniach 26 – 27 kwietnia w Krakowie odbył się czwarty już Europejski Kongres Samorządów. Jest to jedno z największych wydarzeń poświęconych działalności jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju oraz zagranicy. W Kongresie corocznie bierze udział kilka tysięcy włodarzy gmin, powiatów i województw oraz przedstawicieli szczebla rządowego, świata biznesu, organizacji pozarządowych. Tegoroczna edycja przyciągnęła aż dwa tysiące osób.

IV EKS 2018 odbył się pod hasłem „Samorząd Strategią dla Przyszłości”. Założenia programowe oparły się o 7 następujących ścieżek tematycznych: finanse, gospodarka, innowacje, społeczeństwo, środowisko, samorząd gospodarczy i turystyka. W tamach tych filarów odbyło się ponad 70 paneli bloków programowych, wykładów, prezentacji i warsztatów. Jednym z takich wydarzeń był panel pod nazwą „Magnetyzm miejsc – czyli jak promować miasta i regiony”, w którym ekspertem był Pan Leszek Dec, Prezes Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. O tym, jak budować silny, wieloelementowy wizerunek miejsca mówili także Pan Emmanuel Broccard (Uniwersytet HES-SO, Szwajcaria), Marina Filonowa (Białoruska Izba Przemysłowo – Handlowa, Białoruś), Mike Fitzpatrick (Instytut Sztuki i Designu, Irlandia), Rafał Kulczycki (Urząd Miasta Krakowa, Polska) oraz Nazar Yavorskiy (Tarnopolska Obwodowa Administracja Państwowa, Ukraina). Moderatorem dyskusji był Pan Robert Stępowski, redaktor naczelny marketingmiejsca.com.

Ponadto, uczestnikami Europejskiego Kongresu Samorządowego byli m.in.: Pani Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej, Pan Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Pan Janusz Cieszyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pan Andrzej Kolarski, Kancelaria Prezydenta RP.

Z przyjemnością informujemy, że Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. była Partnerem IV Europejskiego Kongresu Samorządowego 2018 w Krakowie.

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść