Ludzie, którzy zmieniają biznes

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Ludzie, którzy zmieniają biznes

Sukces każdej firmy jest składową wielu elementów. Jednym z nich jest wkład pracowników w rozwój przedsiębiorstwa.
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, już po raz drugi, daje szansę na wyróżnienie osób zatrudnionych na różnych szczeblach, przyczyniających się do propagowania idei odpowiedzialnego biznesu.
Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach:
I BIZNES – pracownik/pracownicza firmy, którzy przyczynili się do realnych zmian w swojej firmie i przyczyniają się do promocji społecznej odpowiedzialności biznesu – w miejscu pracy i poza nim
II SEKTOR POZABIZNESOWY – pracownik/pracowniczka, np. organizacji pozarządowej, administracji publicznej, uczelni wyższej, którzy przyczynili się do propagowania idei CSR i zrównoważonego rozwoju w miejscu pracy i poza nim
III RÓŻNORODNOŚĆ – pracownik/pracowniczka organizacji biznesowej lub pozarządowej, administracji publicznej, uczelni wyższej, którzy przyczynili się do propagowania idei różnorodności w miejscu pracy i poza nim
Kandydatów do nagrody można zgłaszać do 13 kwietnia br. Zgłoszenia może dokonać dowolna osoba, za zgodą kandydata i instytucji w której pracuje. Instytucja musi być zarejestrowana na terytorium Polski.
Więcej informacji znajduje się na www.odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda
Zapraszamy do udziału.

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść