Konferencja „Rola Szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim” Białystok, 16.02.2014 r.

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Konferencja „Rola Szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim” Białystok, 16.02.2014 r.

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna wraz z Podlaskim Kuratorem Oświaty organizuje Konferencję

„Rola Szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim".

Wydarzenie odbędzie się 16 lutego 2015 roku o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Celem spotkania jest wsparcie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz włączenie pracodawców w rozwój kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach.

Dlatego też w spotkaniu udział weźmie ok. 200 nauczycieli szkół średnich i gimnazjów, a także urzędnicy i przedsiębiorcy.

 

PLAN KONFERENCJI:
11.00 - 11.05 – Otwarcie konferencji (Kurator Oświaty oraz Robert Żyliński, prezes SSSE).
11.05 - 11.15 – Rola Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w procesie kształcenia zawodowego – diagnoza problematyki.
11.15 - 11.30 – Wystąpienia Marszałka Województwa Podlaskiego i Wojewody Podlaskiego.
11.30 - 11.50 – Kształcenie zawodowe – oczekiwania uczniów, a potrzeby pracodawców oraz lokalnych rynków pracy – diagnoza problemu. Wystąpienia pracodawców.
11.50 - 12.10 – Możliwości wsparcia finansowania szkolnictwa zawodowego – Daniel Górski, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
12.10 – 12.30 – Przerwa kawowa, konferencja prasowa.
12.30 – 13.30 – Kształcenie zawodowe, a oczekiwania uczniów, pracodawców i rynku pracy – dyskusja ( inicjatywy, dobre praktyki) – dyrektorzy gimnazjów, szkół zawodowych.
13.30 – 14.00 – Podsumowanie, inicjatywa klastrowa, zakończenie spotkania.

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść