Nowa ustawa o zamówieniach publicznych - webinarium 15 kwietnia

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Nowa ustawa o zamówieniach publicznych - webinarium 15 kwietnia

W imieniu PARP zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne webinarium pt.: „Nowa ustawa o zamówieniach publicznych”, które odbędzie się 15 kwietnia 2021 roku.

W programie:

• Zamówienia klasyczne, sektorowe, w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, subsydiowane.
• Progi unijne.
• Komunikacja zamawiającego z wykonawcami – pełna elektronizacja zamówień.
• Kwalifikacja podmiotowa wykonawców – korzystanie z zasobów innych wykonawców.
• Konsorcjum.
• Tryb podstawowy w postępowaniu krajowym.
• Podstawowe gwarancje równości stron umowy (klauzule abuzywne, określanie terminu w dniach, tygodniach, miesiącach, latach; waloryzacja; zaliczki i płatności częściowe).
• Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
• Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
• Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

Kiedy?
15 kwietnia br. godz. 11:30 – 13:00

Jak wziąć udział?
Webinarium jest otwarte i nie wymaga rejestracji. W dniu transmisji uaktywni się player TUTAJ, w którym będzie można obejrzeć materiał.

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść