Konkurs „Internacjonalizacja MŚP” - 50 mln zł dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej na zdobycie rynków zagranicznych

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Konkurs „Internacjonalizacja MŚP” - 50 mln zł dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej na zdobycie rynków zagranicznych

Od 7 kwietnia mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub oddział w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim, będą mogli się zgłaszać do konkursu „Internacjonalizacja MŚP”. Nabór wniosków potrwa do 27 maja 2021 roku. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 tys.

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze Polski Wschodniej.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

• usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;

• usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów

• udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;

• nabycie środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Dofinansowanie mogą otrzymać
• mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie
• posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że wkład własny to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.

Więcej informacji TUTAJ: Ogłoszenie o konkursie do poddziałania, Kryteria wyboru projektów i Regulamin konkursu

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść