Termin zgłaszania ofert do konkursu Grunt na Medal 2021 zostaje przedłużony do 9 kwietnia 2021 r.

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Termin zgłaszania ofert do konkursu Grunt na Medal 2021 zostaje przedłużony do 9 kwietnia 2021 r.

Trwa dziewiąta edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Grunt na medal" 2021, którą organizuje Polska Agencja Inwestycji i Handlu we współpracy z Marszałkami Województw oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora, Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycję, a w efekcie przyczynienie się do zwiększonego napływu inwestycji do Polski.

Nagrodą w Konkursie jest preferencyjne wskazanie zwycięskich terenów przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz urzędy marszałkowskie inwestorom zagranicznym, a także prowadzona przez PAIH i zarządy województw promocja tych terenów na forum międzynarodowym.

Do udziału w Konkursie zaproszeni są starostów powiatów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów wszystkich gmin w Polsce.
Termin zgłaszania ofert do konkursu Grunt na Medal 2021 został przedłużony do 9 kwietnia 2021 r. Szczegółowe informacje znajdują się w aneksie nr 1 do regulaminu Konkursu. 

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do 15 grudnia 2021 r.

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść