Dofinansowanie na szkolenia pracowników i doradztwo dla MŚP i dużych firm - webinarium jak uzyskać wsparcie -17.03.2021 r. godz. 10.00

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Dofinansowanie na szkolenia pracowników i doradztwo dla MŚP i dużych firm - webinarium jak uzyskać wsparcie -17.03.2021 r. godz. 10.00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Konfederacja Lewiatan zapraszają na szkolenie w formie webinarium „Dofinansowanie na szkolenia pracowników i doradztwo dla MŚP i dużych firm”
17 marca 2021 r. (środa), godz.: 10.00-11.30. Udział bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych

W 2021 r. firmy zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji swoich pracowników będą mogły skorzystać z dofinansowania ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Większość tych środków będzie skierowana na realizację usług szkoleniowych i doradczych. Co do zasady usługi te powinny być realizowane przez podmioty zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, w czasie którego eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawią kluczowe informacje dotyczące:
• zakresu dofinansowania i podmiotów uprawnionych do pozyskania wsparcia (na jaki typ szkoleń i doradztwa można uzyskać wsparcie? W których sektorach możliwe jest dofinansowanie rozwoju tylko MŚP, a w których także dużych firm?)
• ścieżki aplikowania o wsparcie (co zrobić krok po kroku, by otrzymać dotację?)
• zasad finansowania usług szkoleniowych i doradczych (główne informacje o kwotach możliwych do uzyskania, warunkach wnoszenia wkładu własnego)
• terminów, w których wsparcie będzie dostępne dla firm z danego sektora (orientacyjny harmonogram uruchamiania dofinansowania w poszczególnych sektorach)

Celem webinarium jest prezentacja aktualnych informacji dotyczących możliwości pozyskania wsparcia z PARP na rozwój kompetencji i kwalifikacji pracowników i pracowniczek oraz na doradztwo.

Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do:
• przedstawicieli firm, którzy zainteresowani są uzyskaniem dofinansowania na szkolenia i doradztwo, a prowadzą działalność m.in. w następujących sektorach: przemysł mody i innowacyjnych tekstyliów, sektor finansowy, odzysku materiałowego surowców, komunikacji marketingowej, telekomunikacji, kompetencji w handlu, żywności wysokiej jakości, turystyki, motoryzacji, nowoczesnych usług biznesowych, usług rozwojowych, przemysł lotniczo-kosmicznego, chemiczny, czy gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji

Link do rejestracji Tutaj

Serdecznie zapraszamy.

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść